session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-07-08

Kraftig nedgång av antalet elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk

Andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk minskar från 8,0 procent till 6,4 procent. En förklaring är att fler elever studerat på distans det senaste läsåret.

Under läsåret 2020/2021 fick 22 200 (6,4 procent) av Sveriges cirka 347 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 8,0 respektive 8,7 procent.

Årets nivå är den lägsta på tio års tid. Antalet elever som fick studiebidraget indraget på grund av skolk minskade med 5 000 personer jämfört med 2019/2020.
- Förklaringen är distansstudierna som infördes i mitten av mars 2020 som en följd av Coronapandemin. Det har gjort att samlade frånvaron i gymnasieskolan minskat, säger Peter Engberg, analytiker vid CSN.

Kronoberg enda län som ökar

Södermanlands län har högst andel elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk – 8,5 procent. Därefter kommer Stockholms län med 7.6 procent och Skåne län med 7,3 procent.
Lägst andel skolkare har Hallands, Dalarnas och Jämtlands län.
- Skillnaderna mellan länen har planat ut det senaste läsåret. Alla län minskar i statistiken förutom Kronobergs län där det blivit något fler elever med indragna studiebidrag, säger Peter Engberg.

Flen (21,0 procent), Jokkmokk (17,1 procent) och Haninge (14,9 procent) är de kommuner som har högst andel elever med indraget studiebidrag.

65 procent av samtliga skolkare är pojkar, 35 procent är flickor. Yngre elever får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Fristående skolor har en högre ogiltig frånvaro (7,7 procent) jämfört med kommunala skolor (6,0 procent).

Färre till Kronofogden

Andelen elever som får ett återkrav efter att de fått sitt studiebidrag indraget minskade under det gångna läsåret, en nedgång från 45 procent till 38 procent.
- I den här gruppen hamnade 11 procent hos Kronofogden eftersom de inte betalade tillbaka återkraven. Det är en lägre andel jämfört med föregående år, säger Peter Engberg.

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

För mer information: Peter Engberg, analytiker CSN, 060-186269, 072-2187212.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.


Skolkstatistik 2020/2021

Besök gärna vår statistikdatabas

I statistikdatabasen hittar du officiell statistik om studerande med studiestöd. Där kan du själv ta fram de uppgifter om studiestödet som du är intresserad av.

Till statistikdatabasen

Hjälpte den här sidan dig?