session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-09-09

Antalet studerande i utlandet minskar kraftigt

Antalet som studerar med studiemedel i utlandet minskar kraftigt. USA och Australien är de länder där antalet studerande minskar mest. Att antalet utlandsstuderande minskar kan kopplas till den pågående pandemin.

Totalt studerade 17 542 personer i utlandet 2020/2021 jämfört med 24 381 personer 2019/2020, visar nya siffror från CSN. Sedan läsåret 2014/15 har antalet som studerar utomlands med studiemedel minskat med cirka 12 000 personer.

Förra läsåret var minskningen störst bland utbytesstuderande. Där försvann nästan tre av fyra studerande jämfört med läsåret innan - från 6 821 studerande 2019/2020 till 1 814 studerande 2020/2021.
- En förklaring till den kraftiga minskningen av antalet utbytesstuderande är att många planerade utbyten ställdes in på grund av covid-19-pandemin. Det har varit ett osäkert läge i världen med inreseförbud till vissa länder och olika lokala restriktioner, vilket påverkat antalet studerande utomlands, säger Carl-Johan Stolt, utredare hos CSN.

Storbritannien har gått om USA som det populäraste landet för utlandsstudier. I Storbritannien studerade 3 680 personer förra läsåret, i USA drygt 2 345 personer. Antalet svenska studerande nästan halverades i Australien, från 1 547 personer 2019/2020 till 809 personer 2020/2021.

London fortsatt i topp

Den mest populära skolan inom eftergymnasiala studier var under det gångna läsåret Riga Stradins University med 561 studerande. Där studerar många till läkare. Tvåa på topplistan var Copenhagen Business School och trea var Medical University of Gdansk.

Antalet läkarstuderande utomlands med studiemedel var 2 300 personer under läsåret 2020/21, vilket är tre procent fler än läsåret innan. Polen är fortfarande det mest populära landet för läkarstuderande med 804 studerande. Lettland har ökat mycket de senaste läsåren och hade 505 läkarstuderande 2020/2021.
- Läkarstuderande gick emot trenden och höll sig kvar på samma nivå som året innan. Men antalet läkarstuderande med studiemedel för studier utomlands har minskat med nära en fjärdedel sedan läsåret 2011/2012, säger Carl-Johan Stolt.

Den populäraste studieorten för eftergymnasiala studier förra läsåret var London med 1 421 studerande. Därefter kommer Köpenhamn med 839 studerande.

Av de som studerade utomlands med studiemedel läsåret 2020/2021 var 14 567 så kallade free-movers (studier där den studerande själv plockar ihop sin utbildning), 1 814 var utbytesstuderande och 1 054 läste språkkurser.

För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare CSN, 070-341 85 14.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.

Tio mest populära skolorna – eftergymnasiala studier (antal studerande) 2020/2021:

1. Riga Stradins University, Lettland, 561
2. Copenhagen Business School, Danmark, 476
3. Medical University of Gdansk, Polen, 328
4. Lithuanian University of Health Sciences, Litauen, 287
5. Santa Monica College, USA 219
6. Code Institute, Irland, 153
7. University of Varnia and Masuria, Bulgarien, 147
8. Köbenhavns universitet, Danmark, 146
9. University of Amsterdam, Nederländerna, 144
10. University of Edinburgh, Storbritannien, 139

Tio mest populära skolorterna – eftergymnasiala studier (antal studerande) 2020/2021:

1. London, 1421
2. Köpenhamn , 839
3. Riga, 583
4. Gdansk, 348
5. Kaunas, 289
6. Oslo, 280
7. Amsterdam 261
8. Paris, 235
9. Sydney, 235
10. Santa Monica, 219

Tio mest populära länderna – alla skolformer (antal studerande) 2020/2021:

1. Storbritannien 3 680
2. USA 2 345
3. Polen 1 163
4. Danmark 1 068
5. Spanien 850
6. Australien 809
7. Nederländerna 705
8. Tyskland 656
9. Norge 624
10. Lettland 589

Hjälpte den här sidan dig?