session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-09-29

Tre av fyra högskolestuderande upplever att de har tillräckliga inkomster

Högskolestuderande med studiemedel har i genomsnitt 12 700 kronor i månadsinkomst och 10 700 kronor i utgifter. Studiemedlet är den största inkomsten, medan boendekostnader är den största utgiften, visar en ny rapport från CSN.

Tre av fyra högskolestuderande uppger att de har inkomster som täcker utgifterna varje månad. Det är en något högre andel än i motsvarande undersökning från 2010.
- Andelen med tillräckliga inkomster har ökat de senaste åren. Sannolikt är det en följd av att fler än tidigare väljer att nyttja studiemedlets lånedel, säger Peter Engberg, analytiker hos CSN.

Studiemedel utgör i genomsnitt 82 procent av den totala inkomsten per månad. I övrigt är det vanligt med inkomster från arbete. Ungefär fyra av tio studerande arbetar parallellt med studierna.
- Många av dem som studerar utan lån och som har höga utgifter finansierar antagligen sina studier genom exempelvis arbete, sparade medel eller genom gåva eller lån från närstående, säger Peter Engberg.

Vanligare med sparande

Det är betydligt vanligare nu än tidigare att högskolestuderande använder delar av sina inkomster till sparande under studietiden.
- Drygt 60 procent av de studerande månadssparar varje månad. Jämfört med 2010 har andelen som månadssparar ökat med 19 procentenheter. Sparande är också vad de flesta studerande skulle lägga pengar på om studiebidraget höjdes med 1 000 kronor, säger Peter Engberg.

Äldre studerande, studerande med barn samt studerande med utländsk bakgrund har ofta en mer ansträngd ekonomisk situation än andra studerande.
- Den grupp som har svårast att få sina inkomster att täcka utgifterna är studerande som har ekonomiskt ansvar för barn. När det gäller gruppen med utländsk bakgrund har de en lägre benägenhet att nyttja lånedelen av studiemedlet än andra studerandegrupper, säger Peter Engberg.

Oväntade utgifter

Studerande har sämre förutsättningar att klara av oväntade utgifter än befolkningen som helhet. Ungefär 40 procent av de högskolestuderande skulle inte klara av att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp. Det kan jämföras med 20 procent i hela befolkningen.

CSN har fått svar av drygt 3 600 högskolestuderande om deras ekonomiska situation. Frågorna ställdes under senhösten 2020.

Läs rapporten Högskolestuderandes inkomster och utgifter 2020

För mer information: Peter Engberg, analytiker CSN, 060-18 62 69.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.

Hjälpte den här sidan dig?