session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2021-12-14

Fribeloppet återinförs – okänt för var fjärde student

I januari återinförs fribeloppet som tillfälligt slopades under pandemin. Men var fjärde student vet inte vad fribeloppet är, visar en ny undersökning som CSN har gjort. Det riskerar att bli en dyrköpt läxa för de studenter som under nästa år har studiemedel och samtidigt har inkomster som överstiger fribeloppet.

Fribeloppet innebär att studerande som har studiemedel kan ha inkomster upp till ett visst belopp. Om det överstigs minskar både studiebidraget och studielånet. Men efter två år av slopat fribelopp är kunskaperna om fribeloppet bristfälliga bland de studerande.

- Det finns en risk att fler får minskat studiemedel eller ännu värre blir återbetalningsskyldiga. Vi vill naturligtvis inte att det ska hända. Därför informerar vi nu studenterna om att fribeloppet är tillbaka, säger Charlotta Hansen, som jobbar med att minska felaktiga utbetalningar på CSN.

Var fjärde student uppger att de inte alls vet vad fribeloppet är och endast 63% säger att de känner till vad fribeloppet innebär. Samtidigt arbetar drygt hälften av de studerande parallellt med studierna. Många studenter vet heller inte vilka inkomster som ingår i fribeloppet. Sju av tio vet inte att inkomster från lägenhetsförsäljning och aktieförsäljning räknas in i fribeloppet och var tionde tror felaktigt att lån från bank, och studiemedel från CSN räknas som inkomst.

Att tjäna för mycket kan göra dig återbetalningsskyldig

Den som tjänar över fribeloppet får i första hand bidraget och studielånet neddraget. Den som redan fått för mycket utbetalt blir istället återbetalningsskyldig. Då får man 30 dagar på sig att betala tillbaka hela den summa som man inte hade rätt till. Charlotta vittnar om att den vanligaste anledningen till att studerande blir återbetalningsskyldiga till CSN är att de får en högre inkomst än vad de angett när de ansökte om studiemedel. Något som är lätt att undvika om man meddelar ändringar till CSN så snart som möjligt.

- Det kan vara svårt att veta i början av terminen hur mycket du kommer ha i inkomst. Men då är det viktigt att du meddela ändrad inkomst till oss så fort du vet. Du kan anmäla det själv i Mina sidor, ringa eller mejla och du kan göra det fler gånger. Gör det hellre en gång för mycket så att du slipper bli återbetalningsskyldig, säger Charlotta Hansen.

Sverige har ett av världens mest generösa studiemedel och även efter att fribeloppet återinförts finns det stora möjligheter att jobba samtidigt som man får studiemedel.

- Många ringer oss och frågar hur mycket de får jobba samtidigt som de pluggar. Studerar man en normaltermin på 20 veckor kan man tjäna 93 561 kronor per halvår utan att studiemedlet påverkas. Det är drygt 15 500 kr i månaden, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

Enkäten om kunskaper om fribelopp gick ut till 8 207 studerande med studiemedel under oktober 2021. 3 284 valde att delta.


Fakta om fribeloppet

Fribeloppets storlek varierar beroende på hur många veckor man studerar och om man studerar heltid eller deltid. För en typisk högskole- eller universitetsstudent som studerar heltid i 20 veckor ligger gränsen för fribeloppet på 93 561 kronor per kalenderhalvår. Hela listan över fribeloppsgränser finns på CSN.se.

Som inkomst räknas lön, a-kassa, inkomster från bostadsförsäljning, aktieutdelning, skattepliktigt omvårdnadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning från Försäkringskassan och inkomster från eget företag.

CSN kontrollerar den studerandes inkomster mot Skatteverket i efterhand. Att ta ut mer studiemedel än vad man har rätt till kan innebära att man gör sig skyldig till bidragsbrott.

Om fribelopp

För mer information

För mer information om fribelopp som gäller specifika kundärenden, ring vår kundservice på 0771-276 000.

För pressfrågor, kontakta pressekreterare Sophia Beyer Rankila, 060-146307 eller 070-2294511.

Hjälpte den här sidan dig?