session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-02-03

Ny officiell statistik kring studiestödet– Fler äldre studerar och återbetalningsgraden ökar

Allt fler äldre tar studiemedel och praktiska yrkesutbildningar har blivit mer populära. Även återbetalningen av studielån ökar, framförallt bland boende utomlands. Idag publicerar CSN ny officiell statistik där både långsiktiga och kortsiktiga trender kan utläsas.

Fem nedslag från statistiken:

  • Fler äldre (över 40 år) studerar och fler över 25 år tar tilläggslån
  • Kraftig ökning av studiestartstöd bland arbetslösa
  • Återbetalningsgraden på studielån ökar, framförallt bland utlandsbosatta.
  • Fler låntagare har fått nedsättning av sitt årsbelopp under pandemin
  • Antalet studerande på yrkeshögskolor och på lärlingsutbildningar ökar

Idag publicerar CSN ny officiell statistik om både utbetalning och beviljning av studiestöd, samt studieskulder och inbetalning av studiestöd för kalenderåret 2021. CSN är utsedd av regeringen att vara officiell statistikmyndighet med ansvar för statistik om studiestödet. Alla siffror finns redovisade i CSN:s databas för officiell statistik. Klicka här för att komma till CSN:s statistikdatabas.

Fler äldre studerar

Andelen studerande som är 40 år eller äldre har ökat under flera år. Under 2021 var 10 procent av studiemedelstagarna 40 år eller äldre, vilket kan jämföras med 7 procent 2015.

– Att både antalet och andelen äldre ökar ligger i linje med de höjningar som har gjorts av åldersgränserna. Att inkomstprövningen och det så kallade fribeloppet tillfälligt har slopats under både 2020 och 2021 har också bidragit till ökningen, bedömer Carl-Johan Stolt, analytiker vid CSN.

Statistiken visar också att studerande med tilläggslån har ökat med 25 procent. Det är ett lån som ges till personer som är 25 år och äldre och som haft en viss inkomst innan de börjar studera. Sedan 2015 har det skett en ökning med 215 procent.

Återbetalningen av studielån ökar

Återbetalningsgraden, hur mycket som betalas in i förhållande till det som ska betalas, har ökat under lång tid och fortsätter att öka. Totalt var återbetalnings­graden 92,6 procent för år 2021. Mest ökar den bland låntagare bosatta utomlands, som gått från 65,6 procent till 80 procent de senaste tio åren.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta:

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 181 60 04

Carl-Johan Stolt
Analytiker
070-341 85 14

CSN är officiell statistikmyndighet för det svenska studiestödet.
Hjälpte den här sidan dig?