session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-03-04

Rekordmånga studerande under 2021 – CSN:s årsredovisning publicerad

Fler än någonsin ansöker om studiemedel och nio av tio är nöjda med CSN:s service. CSN publicerar nu sin årsredovisning för 2021 där det bästa resultatet på åratal redovisas.

– Utifrån vårt grunduppdrag, att göra studier möjligt, är vi glada över att fler väljer att studera och bidra till att stärka kunskapssamhället i Sverige, säger Björn Hammarstedt, verksamhetscontroller som samordnat arbetet med årsredovisningen.

CSN:s årsredovisning för 2021 har publicerats och det är ett bra år som läggs till handlingarna. Förtroendet för CSN är högt bland kunderna där nio av tio har förtroende för myndigheten och är nöjda med servicen.

– Under 2021 har vi sett att våra studiemedelskunder har blivit mer nöjda och vi konstaterar att vi förbättrat vår service inom såväl handläggning som telefonservice på studiemedelsområdet, säger verksamhetscontroller Björn Hammarstedt. Även inom hemutrustningslån, körkortslån, studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag var resultaten goda och kunderna nöjda.

Antalet studerande fortsätter att öka

Under 2021 noteras att fler studerar både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Covid-19-pandemin, ökad arbetslöshet och satsningar inom utbildningsområdet gjorde att fler ansökte om studiemedel. Totalt fick 588 700 personer studiemedel, en ökning med sex procent. Ökningen skedde på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

– Utifrån vårt grunduppdrag, att göra studier möjligt, är vi glada över att fler väljer att studera och bidra till att stärka kunskapssamhället i Sverige, säger Björn Hammarstedt.

Under 2021 betalade CSN ut 49 miljarder kronor i studiestöd i form av lån och bidrag, vilket är en ökning med nästan tio procent. CSN betalade också ut 33 miljoner kronor i hemutrustningslån och 44 miljoner kronor i körkortslån under 2021. Andelen sökande av hemutrustningslånet minskade med 14 procent till 2 500 personer. Beviljning av hemutrustningslån avvecklades den 31 december 2021.

Återbetalningen fortsatte att förbättras

Återbetalningen av studielån fortsatte att förbättras under 2021, särskilt bland utlandsbosatta. Låntagare bosatta utomlands betalade in 80,0 procent av de belopp som skulle betalas under året – en ökning från 78,2 procent året före. Totalt betalade studielåntagarna in 92,6 procent av de belopp som skulle betalas. Det som inte betalas in under året fortsätter CSN att driva in följande år. Förbättrad information är en av nyckelfaktorerna för den ökade återbetalningsgraden.

CSN har upptäckt ett fel i myndighetens årsredovisning 2021. CSN har tagit fram rättelseblad för berörda avsnitt i årsredovisningen.

Läs CSN:s årsredovisning för 2021 Pdf, 4 MB.

Läs rättelseblad studiestartsstöd Pdf, 184 kB.

Läs rättelselad felaktiga utbetalningar och bidragsbrott Pdf, 214 kB.

Läs rättelseblad studiemedel Pdf, 194 kB.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta:

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 181 60 04

Hjälpte den här sidan dig?