session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-03-31

Fler betalar tillbaka på sina studielån

Återbetalningen på studielån ökade under 2021. Överlag betalades 92,6 % av den årliga studieskulden tillbaka för alla studielån, och för utlandsbosatta 80,0 %. Kommunikation och bemötande, men också ett mer aktivt arbete kring återbetalning, beskrivs som anledningarna till den ökade betalningsviljan.

Återbetalning för studielån fortsatte att öka under 2021, både generellt och för utlandsbosatta låntagare. Återbetalningsgraden, hur mycket av studieskulden som årligen ska betalas jämfört med det som faktiskt betalas, ökade till 92,6 % där låntagare i Sverige står för 94,4 % och utomlands 80,0 %.

– Det som tidigare studenter betalar in kan vi sedan låna ut till nästa student, det är som ett kretslopp, säger Charlotte Morlin, gruppchef på inbetalningsavdelningen på CSN. En hög återbetalningsgrad är viktigt för att kretsloppet ska fungera och inte hamna i obalans, och därför är en ökad återbetalning angeläget.

God kommunikation är nyckeln

God kommunikation och bra bemötande beskrivs som två framgångsfaktorer för att återbetalningsgraden ökat. Bland annat får de som ska börja betala på sin studieskuld information i förväg och kan välja betal- och meddelandesätt. För de som inte självmant börjar betala kan en serie händelser ta vid.

– Låntagare som inte betalar får en påminnelseavgift, säger Charlotte Morlin. Betalas inte den blir det ytterligare en påminnelseavgift och betalas inte den skickas ett krav. En del i vårt arbete med att öka återbetalningen är att vi kontaktar låntagare som fått ett krav. Då kan vi fånga upp frågor och hjälpa till med en återbetalningsplan för att undvika att de hamnar hos Kronofogden. Det vill vi verkligen undvika. Kontakten med låntagaren är jätteviktig för då får vi chansen att hjälpa till och hindra att skulden går vidare. Därför uppmanar vi alla att se till att ha aktuella kontaktuppgifter hos oss.

Ökning även bland utlandsbosatta

Låntagare bosatta utomlands har historiskt haft en sämre återbetalningsgrad än låntagare i Sverige, men de senaste åren har en kraftig ökning skett. Även här har kommunikation och bemötande varit viktiga delar, men också att CSN framgångsrikt har drivit rättsfall utomlands.

– För några år sedan vann CSN en viktig dom i USA kring ett obetalt studielån, säger Charlotte Morlin. Den har lett till att fler studenter, i synnerhet i USA, har börjat att betala tillbaka. Vi anlitar även inkassobolag för de som inte självmant betalar sina skulder. Men för många är kontakten med oss det som avgör, och det ser vi resultatet av idag.

Den sammanlagda skulden för studielån uppgick under 2021 till 252,7 miljarder kronor fördelat på 1 699 509 personer.

Mer information finns i CSN:s årsredovisning.

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta:

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 181 60 04

Hjälpte den här sidan dig?