session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-04-21

Tydlig pandemieffekt på studiestödet under 2021

Pandemin gjorde ett stort avtryck på studiestödet under förra året och fler än någonsin studerade med studiemedel. Det visar CSN:s årliga rapport där konjunkturen och arbetslösheten beskrivs som bidragande orsaker till att fler studerar.

I CSN:s årliga rapport om studiestödet har pandemin satt tydliga spår. När Covid-19 gjorde sitt intåg i Sverige under 2020 steg antalet studerande med studiemedel kraftigt, en ökning som fortsatte under 2021. Totalt studerade 588 700 personer med studiemedel under förra året vilket var en ökning med fem procent eller 30 000 personer. En orolig arbetsmarknad och vikande konjunktur beskrivs som bidragande orsaker till den stora tillströmningen.

– Tittar vi på olika skolformer ser vi att antalet studerande ökade mest på yrkeshögskolan där de blev tretton procent fler säger Jennie Nilsson, analytiker på CSN. På komvux ökade antalet med åtta procent och på högskola och universitet fyra procent. Pandemin har påverkat arbetsmarknaden och gjort det svårare att få jobb, vilket har lett folk till studier.

Studier viktigt under oroliga tider

Studier har fyllt en viktig funktion under pandemin. Flera satsningar inom utbildningsområdet gjordes vilket bidrog till fler studerande. Bland annat tillfördes extra medel för fler utbildningsplatser.

– Att studera har varit en möjlighet för många under pandemin, säger Jennie Nilsson. När arbetsmarknaden har gungat och konkurrensen om jobb hårdnat kan studier vara ett sätt till kompetensutveckling och att stärka sin position på arbetsmarknaden.

Även inkomstprövningen vid ansökan om studiemedel, det så kallade fribeloppet, avskaffades tillfälligt. Därmed kunde personer med inkomster från arbete, oavsett inkomstens storlek, samtidigt ta studielån och få bidrag.

– Även de som läser fristående kurser och antalet deltidsstuderande ökade, säger Jennie Nilsson. Det skulle kunna förklaras av den tillfälligt slopade inkomstprövningen. Personer med arbete som huvudsyssla kunde därmed läsa enstaka kurser vid sidan av arbetet och samtidigt ta ut studiemedel.

Ökning även för studiestartsstödet

Studiestartsstödet, ett stöd för personer med kort utbildning och som står långt från arbetsmarknaden, ökade också under 2021 till 7900 personer, en ökning med 2000 personer. Under pandemin gjordes undantag i reglerna för studiestartsstödet för hur länge en person skulle varit arbetssökande för att kunna få stödet.

– Undantaget i reglerna kan vara en del av förklaringen till ökningen, säger Jennie Nilsson. En annan kan vara att kommunerna nu har ökat sina insatser för att rekrytera fler personer till studier med studiestarts­stöd. Vård och omsorg är den vanligaste inriktningen för de som har studiestartsstöd.

Här kan du läsa rapporten Studiestödet 2021.

Kontaktuppgifter

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se


Hjälpte den här sidan dig?