session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-10-25

14 000 ansökningar till nya omställningsstudiestödet – ”En chans många väntat på”

Sedan nya omställningsstudiestödet lanserades 1 oktober har över 14 000 ansökningar kommit till CSN. Många vill ta chansen att vidareutbilda sig, och trots det stora söktrycket finns det fortfarande anledning att söka.

– Alla ansökningar kommer inte att beviljas. Det innebär att det inte är slut på pengar eller fullt och finns goda skäl till att ansöka så länge man uppfyller villkoren, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

Prognosen för 2022 var 5 300 ansökningar. Det nåddes efter tre dagar. Det nya omställningsstudiestödet har fått en flygande start.

– Intresset för det nya stödet har varit mycket större än vi trodde och det är roligt att många vill ta chansen, säger Annika Fahlander. Vi ser ett fortsatt stort flöde av ansökningar, men vi tror att en del sökande kanske inte uppfyller villkoren och därför kommer inte alla att beviljas. Därför finns det fortfarande anledning att söka för den som vill vidareutbilda eller omskola sig.

Mer än hälften drömmer om att byta yrke

Omställningsfonden, en av Sveriges största omställningsorganisationer, vittnar också om ett stort intresse:

– Vårt intryck är att många ser omställningsstudiestödet som den chans de väntat på för att våga och kunna ta steget att vidareutbilda sig eller byta karriär, säger Helene Palm, utbildningsstrateg på Omställningsfonden. För många är det just finansieringen som varit det som hindrat dem, och nu finns en helt annan nivå på det ekonomiska stödet man kan få när man studerar mitt i livet.

Enligt en Sifoundersökning Omställningsfonden beställt går mer än varannan svensk i tankarna att byta yrke.

– Enligt undersökningen vill mer än hälften av svenskarna, 54 procent, byta yrke, bransch eller sektor någon gång under sitt resterande arbetsliv, säger Helene Palm. Undersökningen visar även att varannan yrkesarbetande svensk, 49 procent, är positivt inställd till att själv använda sig av omställningsstudiestödet.

Viktigt att uppfylla villkoren

För att få stödet behöver ett antal villkor vara uppfyllda. CSN uppmanar alla att se till att man uppfyller villkoren innan man söker.

– Se till att du uppfyller villkoren innan du skickar in din ansökan, säger Annika Fahlander. Ta kontakt med den omställningsorganisation som gäller för just dig. De kan hjälpa dig att hitta rätt utbildning och se till att du uppfyller villkoren så ansökan blir komplett.

Ansökningarna beviljas i den tur de kommer in till CSN. Men trots detta är det viktigt att förbereda sin ansökan väl, snarare än att skynda sig.

– För att vi enklare ska kunna fatta beslut utan att behöva begära in kompletteringar är det viktigt att göra en noggrann ansökan, säger Annika Fahlander. Behövs kompletteringar riskerar handläggningstiderna att öka. Se över villkoren och ta fram de uppgifter som behövs, till exempel tidigare inkomster och årsarbetstid. På CSN.se finns en checklista som hjälper dig genom ansökan.

Tips i ansökningsprocessen

 1. Kontrollera att du uppfyller villkoren
  Villkoren för att få stödet hittar du om csn.se/omstallning. Du ska till exempel vara mellan 27-62 år, har jobbat åtta år de senaste 14 åren och 12 månader de senaste 24 månaderna.

 2. Se efter vilken omställningsorganisation du tillhör
  Har du kollektivavtal finns en omställningsorganisation knuten till din arbetsplats. De hjälper dig både med rådgivning kring din utbildning men även med att skriva ett yttrande till CSN. Yttrandet blir sedan vägledande i CSN:s beviljning.

 3. Din utbildning ska leda till jobb
  Ett av villkoren för att få omställningsstudiestödet beviljat är att den utbildning du vill läsa ska stärka din ställning på arbetsmarknaden, det vill säga leda till att du får ett jobb. Din omställningsorganisation kan hjälpa dig att bedöma detta.

 4. Har du redan börjat att studera?
  Om du redan börjat studera får du ansöka omställningsstudiestöd. Men du kan inte få omställningsstudiestöd om den utbildning du redan läser är kortare än 80 veckor.

Mer information lämnas gärna av:

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare CSN
073 18 16 004
stefan.tarnhuvud@csn.se


Anette Nordenfelt
Kommunikationschef Omställningsfonden
08 452 79 22
anette.nordenfelt@omstallningsfonden.se

Hjälpte den här sidan dig?