session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2022-12-06

Uppsagda lån ökar inbetalningarna visar ny rapport från CSN

Att säga upp ett lån till omedelbar betalning är CSN:s sista utväg för att få tillbaka pengar som lånats ut till studier men inte betalas tillbaka. Nu har CSN tittat på hur utvecklingen av uppsagda lån har sett ut sedan möjligheten infördes. Totalt har cirka 2500 lån sagts upp och den sammanlagda skulden uppgår till över 800 miljoner kronor.

Sedan 2010 har CSN möjligheten att säga upp lån om en kund inte betalar tillbaka. Uppsägning innebär att hela skulden ska betalas tillbaka på en gång, och syftet är att effektivare driva in skulder som inte betalas, främst i utlandet. Sedan det första lånet sades upp i slutet av 2011 har antalet uppsägningar ökat successivt, och hittills har nästan 2500 lån sagts upp.

Inbetalningarna ökar

CSN:s rapport visar att efter att en skuld sägs upp ökar inbetalningarna. En anledning är att de eventuella rättsliga efterföljderna om man inte betalar ett uppsagt lån har ett starkt signalvärde. Sedan möjligheten att säga upp lån infördes har nära 100 miljoner kronor betalats in. Under 2021 inkom cirka 25 miljoner kronor.

– Att säga upp skulden är vårt sista verktyg för att få låntagare att betala tillbaka, säger Angelica Löfgren, analytiker på CSN. Inbetalningar från uppsagda lån kommer från låntagare som tidigare inte skötte sina betalningar men som nu betalar, eller till och med har betalat av, sina skulder till CSN, säger Angelica Löfgren.

Den totala skulden för personer med uppsagt lån ökar, trots att fler betalar in. Det beror på fördröjningen mellan att lånet sägs upp och när pengarna betalas in.­

USA, Storbritannien och Norge vanligast

Låntagare med uppsagda lån finns främst utomlands, där de vanligaste länderna är USA, Storbritannien och Norge. Män är överrepresenterade jämfört med kvinnor. Totalt har personer med uppsagda lån en gemensam skuld på strax över 800 miljoner kronor och en genomsnittlig skuld på 420 000 kronor.

– Flest personer med uppsagda lån bor i USA, säger Angelica Löfgren. De har också hittills gjort de största inbetalningarna på uppsagda lån. När låntagare bosatta utomlands succesivt tappar kontakten med Sverige ökar risken att de blir mindre angelägna att betala på sina svenska studielån.

Hög återbetalning för studielån

Arbetet med att driva in skulden för ett uppsagt lån är omfattande, men viktigt. En uppsägning av lånet är det sista steget efter mycket arbete med att få låntagaren att betala frivilligt.

– Innan lånet sägs upp görs flera kontaktförsök till de som inte betalar enligt plan, säger Maria Edström, chef för inbetalningsavdelningen på CSN. Målet är alltid att få låntagaren att frivilligt betala och inte behöva säga upp skulden. Men till slut har vi inga andra möjligheter.

De allra flesta betalar enligt plan, och återbetalningen är en viktig del i det så kallade kretsloppet.

– Det svenska studiestödet skapar stor samhällsnytta, säger Maria Edström. Pengar som betalas in kan nya studerande sedan låna, så genom att betala tillbaka hjälper du nästa generation studerande. De allra flesta, nästan 95 %, betalar tillbaka och gör rätt för sig.

Läs rapporten Uppsagda lån - tio år efter införandet här.

Mer information lämnas gärna av:

Angelica Löfgren
Analytiker
060 -14 63 41

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004

Hjälpte den här sidan dig?