session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-02-01

Första statistiken om beviljat omställningsstudiestöd publicerad

Nu har den första statistiken för dem som beviljats omställningsstudiestöd publicerats. Sjuksköterskeprogrammet, medicinsk sekreterare och masterprogram är de tre vanligaste utbildningarna som de sökande beviljats för.

Hittills har cirka 700 personer fått godkänt för omställningsstudiestöd för studier under vårterminen. Nu presenterar CSN den första statistiken för dem som hittills fått godkänt. Den publicerade statistiken är än så länge tidig, och sträcker sig fram till och med vecka 3 med ungefär 600 godkända beslut.

De godkända ansökningarna innehåller en stor bredd av utbildningar och kurser. Den vanligaste utbildningen som omställningsstudiestöd har beviljats för är sjuksköterskeprogrammet, följt av medicinsk sekreterare/vårdadministratör och masterprogram. Även för polisprogrammet har flera personer fått sina ansökningar beviljade. Utbildningar inom IT, så som .NET- och frontend-utvecklare är också representerade.

Studier på universitet och högskola är vanligast men nästan lika många har fått godkänt för studier på yrkeshögskola, 284 personer mot 277 personer. Göteborgs universitet har flest personer med godkända ansökningar med Stockholms universitet som tvåa och Umeå universitet som trea. Yrkesakademin YH AB och Nackademin AB är de vanligaste yrkeshögskolorna.

Universitet/högskola vanligast bland kvinnor, yrkeshögskola bland män

Storstadsregionerna dominerar bland de regioner som har flest personer med godkända ansökningar. Bland folkbokföringsorter är Stockholm etta, Göteborg tvåa och Uppsala trea. 33 % av de som fått godkänt är mellan 40 och 44 år, ungefär 60 % är kvinnor och strax över hälften av alla beviljade arbetar eller har arbetat inom privat sektor. Fem personer är över 60 år.

Av de män som fått godkänt har 55 % ansökt för studier på yrkeshögskola. Motsvarande siffra bland kvinnorna är cirka 40 %. Av kvinnorna är universitet/högskola vanligast med ungefär hälften av de godkända ansökningarna. Bland män ligger studier på universitet/högskola strax under 40 %. Totalt står de två skolformerna för 93 % av de personer som fått sina ansökningar godkända.

Individuella förutsättningar avgör

Utöver de vanligaste utbildningarna som presenteras i statistiken finns också ett större antal personer som studerar på fristående kurser. Dessa fristående kurser är inom varierande ämnesområden och särredovisas inte i statistiken. De utbildningar som omställningsstudiestöd har beviljats för ska stärka den sökandes ställning på arbetsmarknaden och baseras på en individuell prövning. Ett yttrande från en omställningsorganisation som säger att utbildningen stärker ställningen på arbetsmarknaden är vägledande för CSN:s prövning.

Statistiken på csn.se uppdateras med ny data en gång i månaden. Du hittar statistiken här.

Mer information lämnas gärna av:

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?