session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-03-01

Var fjärde studerande kan utöka studielånet

För många äldre kan låga inkomster avskräcka från studier. Men om studiemedlet inte räcker till finns möjligheten till tilläggslån. En ny studie från CSN visar att en fjärdedel av alla studerande med studielån har rätt till kompletterande tilläggslån, men att det bara utnyttjas av hälften av dem.

– Tilläggslånet kom till för att möjliggöra studier för äldre, just eftersom de har en annan ekonomisk situation än yngre, säger William Wedenberg, analytiker på CSN.

Tilläggslån kan ges till studerande som fyllt 25 år och som haft en viss inkomst innan studierna. Syftet med tilläggslån är att möjliggöra studier för dem som studerar lite senare i livet och har behov av en större inkomst. Tilläggslån ger 1 039 kr extra i veckan, vilket totalt ger 16 208 kr för en studerande med tilläggs­lån och fullt studiemedel under fyra veckor.

– Tilläggslån är en möjlighet för dem som studerar senare i livet och som behöver större inkomster under studietiden, liknande omställningsstudiestödet, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN. Man kanske är äldre, har familj och lån att betala, och då kanske inte det ordinarie studiemedlet räcker till. Till skillnad från omställningsstudiestödet kan tilläggslån ges för längre period, och det finns heller inget begränsat anslag.

Viktigt för målgruppen

Nyligen publicerade CSN en studie som undersökte bland annat vilka som använder tilläggslån. Studien, som tittade på studerande under 2019, visar att många som har rätt att ta tilläggslånet inte utnyttjar möjlig­heten.

– Användningen av tilläggslån är inte jättestor, säger William Wedenberg, analytiker på CSN som ansvarat för studien. Av dem som studerar med bidrag tar strax över 70 % det ordinarie studie­lånet, och av dem som har rätt till tilläggslånet tar strax under hälften det. Fler skulle kunna ta tilläggslån, om de önskar.

Studien visar att studerande som ofta tar tilläggslån är äldre och har en förhållandevis hög inkomst innan studierna. Exempelvis kan det röra sig om personer över 40 år och personer som har en tidigare årsinkomst på över 300 000 kronor. Personer med barn tar också ofta tilläggslån.

– Tilläggslånet infördes för att möjliggöra studier för äldre, just eftersom de har en annan ekonomisk situation än yngre, säger William Wedenberg. Studien visar att de som ofta tar tilläggslån tillhör målgruppen för tilläggslån, och här kan lånet fylla en viktig funktion. Tilläggslånet kan underlätta att gå från arbete till studier lite senare i livet om ekonomin känns begränsande.

Goda återbetalare

Ett högre studielån leder till en större skuld som ska betalas tillbaka, men trots detta är personer med tilläggslån duktiga återbetalare. Återbetalningsgraden, hur mycket som betalas in på ett år i förhållande till det som ska betalas tillbaka, är 93 % och på samma nivå som för övriga studerande.

– Generellt brukar äldre med högre studieskulder vara förknippat med sämre återbetalning, säger William Wedenberg. De har en högre studieskuld och en kortare tid på sig att betala tillbaka. Men vi ser att de som tar tilläggslån är lika bra återbetalare som de utan. Troligen beror detta på att de har högre inkomster efter studierna och därmed en bättre betalningsförmåga.

Läs studien Användning och återbetalning av tilläggslån.

Studie – Användning och återbetalning av tilläggslån

  • Tilläggslån är ett komplement till studiemedel och kan ges till personer som har fyllt 25 år och som studerar med studielån. Personerna ska även ha haft en viss inkomst före studierna.
  • Exempelåret 2019 fanns ungefär 361 800 personer med studielån och av dem hade c:a 96 500 rätt till tilläggslån. Ungefär 43 800 av dessa tog tilläggslån.
  • Tilläggslån används oftare av äldre studerande, studerande med barn, och som tidigare haft en hög inkomst.
  • Andelen studerande med tilläggslån är högst i åldern 40-44 år.
  • Andelen studerande med tilläggslån ökar med inkomsten före studiernas början.
  • Studerande med lågutbildade föräldrar tar i större utsträckning tilläggslån.

Mer information om studien lämnas gärna av:

William Wedenberg
Analytiker
060 - 18 62 43

Presskontakt:

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?