session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-05-31

Förenklat regelverk och fler handläggare behövs till omställningsstudiestödet, bedömer CSN

Handläggningsläget för omställningsstudiestödet är fortsatt utmanande och kommer att följa med under 2024 om inga stora förändringar sker. CSN bedömer fortfarande att större delen av anslaget för både 2023 och 2024 kommer att behöva lämnas tillbaka. CSN fortsätter därför att äska pengar för att anställa fler handläggare och driver också frågan om ett förenklat regelverk för omställningsstudiestödet.

För vårterminen 2023 har 23 500 personer ansökt om omställningsstudiestöd och fortfarande väntar ungefär hälften av dessa på besked. De stora volymerna har överstigit alla prognoser och därför äskade CSN i februari 50 miljoner kronor av regeringen för att anställa fler handläggare. I vårändringsbudgeten som presenterades av regeringen i april tilldelades CSN inga pengar, men istället ett uppdrag att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet. Arbetet med uppdraget har varit intensivt och nyligen fattades beslut om en uppdragsplan.

– CSN kommer förstås att ta fullt ansvar för att fortsätta effektivisera handläggningen utifrån de resurser vi har och även sett från vårt hela uppdrag att administrera det svenska studiestödet. Eftersom vi redan har omfördelat personal och satt in övertidsarbete behöver vi nu utifrån det nya uppdraget hitta andra sätt att korta handläggningstiden för omställningsstudiestödet, säger CSN:s generaldirektör Christina Forsberg.

I uppdragsplanen beskrivs regelförenkling som den viktigaste insatsen.

– Redan i remissvaret för omställningsstudiestödet som vi skickade i september 2021 påtalade vi att det komplexa och detaljerade regelverket skulle leda till långa handläggningstider. Vi ser nu att våra farhågor har blivit verklighet. Regelverket är omfattande och det tar lång tid för våra handläggare att pröva om en ansökan ger rätt till omställningsstudiestöd. Därför ser vi regelförenkling och att anställa fler handläggare som den stora hävstången i att ge kunderna snabbare svar, men också för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra handläggare, säger Christina Forsberg.

Fortsatta utmaningar under 2024

Det nya uppdraget till trots är prognosen fortsatt att anslaget för 2023 inte kommer att hinna användas fullt ut på grund av de stora volymerna och det omfattande handläggningsarbetet. Med nuvarande resurser och ett oförändrat regelverk kommer 600 miljoner kronor av anslaget för 2023 att behöva lämnas tillbaka. För 2024 är utsikterna ännu dystrare, och med nuvarande resurser väntas två miljarder kronor av 2024 års anslag på 2,84 miljarder kronor att gå tillbaka till statskassan.

– Det är bekymrande att de medel som skulle gå till att vidareutbilda människor inte kommer att kunna användas och inte ge de som sökt den möjlighet som det var tänkt. Fler resurser och ett förenklat regelverk är det som vi ser kommer att kunna ge effekt på kort och lång sikt. Beslutet att förändra regelverket är inte CSN:s men vi hoppas att förslagen kan fortsätta att beredas med alla berörda parter så att ytterst riksdag och regering kan fatta beslut och att vi kan få ett välfungerande omställningsstudiestöd, säger Christina Forsberg.

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?