session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-07-05

Stor ökning av indraget studiebidrag hos gymnasieelever

Den andel gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin. Nivån är nu tillbaka och är högre än innan pandemin då en nedgång i frånvaron noterades. Totalt fick 34 600 elever sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro.

Ett gäng tjejer i gymnasieålder sitter utanför en skola under en rast.

När elever på gymnasieskolor bedöms ha mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. Nya siffror från CSN visar att fler gymnasieelever än tidigare år fick sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro under läsåret 2022/2023.

Totalt fick 34 600 elever, eller 9,8 procent, studiebidraget indraget, vilket är den högsta siffran någonsin och 6 800 fler än föregående läsår. Andelen elever som fick studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro har ökat i flera år fram till pandemin då nivåerna sjönk märkbart. Införandet av distansundervisning när skolorna stängde bedömdes vara anledningen.

– Trenden från innan pandemin är tillbaka. Om vi undantar pandemiåren så har vi under de senaste 15 åren sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro. Bakgrunden är oklar. Eftersom CSN får informationen av skolorna kan exempelvis skolornas rapportering ha blivit bättre, säger Peter Engberg analytiker på CSN.

Friskolor har större andel elever med indraget studiebidrag

Statistiken för 2022/2023 visar att indraget studiebidrag är vanligare på fristående gymnasieskolor än kommunala. På fristående gymnasieskolor var det 11,0 procent av eleverna som fick indraget studiebidrag och på de kommunala gymnasieskolorna var andelen 9,3 procent. Fortsatt är det vanligare med ogiltig frånvaro bland pojkar än bland flickor. Under läsåret 2022/2023 hade 11,2 procent av pojkarna ogiltig frånvaro jämfört med 8,2 procent hos flickorna. Ogiltig frånvaro är också vanligare i årskurs tre än i övriga årskurser.
I ett antal mindre kommuner har inga elever fått studiebidraget indraget under läsåret 2022/2023. I andra kommuner ligger andelen gymnasieelever med indraget studiebidrag på över 20 procent.

Mer information i CSN:s databas

I CSN:s databas med officiell statistik finns uppgifter om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro. Till exempel går det att ta fram uppgifter uppdelade per län eller kommun. De uppgifter i den officiella statistiken som avser län och kommun baseras på elevens folkbokföringsort.
CSN har inte uppgifter om den genomsnittliga eller den totala mängden ogiltig frånvaro i gymnasieskolan. CSN:s statistik visar endast information om elever som har så hög frånvaro att det kan vara aktuellt att dra in deras studiehjälp.

CSN:s databas för officiell statistik

 


För mer information:

Peter Engberg, analytiker CSN, 060-18 62 69
(5 juli – 7 juli samt från och med 7 augusti)

Jonas Larsson, analytiker CSN, 060-14 63 61
(8 juli – 18 juli)

Gunilla Lindros, tf pressekreterare, 070-231 98 03

gunilla.lindros@csn.se

Förfrågningar via e-post skriv till

registrator@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?