session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-09-27

Dags att söka omställningsstudiestöd igen – vanligaste avslagen beror på utbildningens längd

Många har sökt omställningsstudiestöd – men de allra flesta får avslag. De vanligaste skälen är att utbildningen antingen är för lång eller kort. Det visar en granskning som CSN gjort.

Av alla ansökningar för omställningsstudiestöd som inkom under den första ansökningsomgången från oktober förra året, har endast 16 % blivit beviljade. De vanligaste orsakerna till avslag är knutna till längden på den utbildning som stödet sökts för, antingen att utbildningen var för lång eller för kort.

– Regelverket för omställningsstudiestödet reglerar utbildningens längd. Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång. För personer yngre än 40 år, som står för hälften av alla ansökningar, får omställningsstudiestöd bara lämnas för en utbildning som är som längst 80 veckor, och det var något som många inte uppmärksammade. För nästan tre av tio var det tvärtom, utbildningen var istället för kort, säger Linnea Morild, analytiker på CSN.

När ett villkor inte uppfylls avslås ansökan och utredningen läggs ner. Det kan därför finnas fler villkor som inte uppfylls än de som framkommer i avslagsbeslutet.

Snart dags för ny ansökningsomgång

Den 1 oktober 2023 öppnar möjligheten att ansöka om omställningsstudiestöd för studier under vårterminen 2024. Hittills har stödet varit väldigt eftersökt, och CSN uppmanar alla att själva kolla upp villkoren på CSN:s webbplats, bland annat genom ett självtest.

– På csn.se finns en tjänst där du kan testa om du eventuellt har rätt till omställningsstudiestöd innan du lämnar in din ansökan, till exempel om din utbildning har rätt längd. Alla övriga villkor finns också att läsa på CSN:s webbplats, och vi rekommenderar alla sökande att själv se efter om man har rätt till stödet. Det underlättar vår prövning, säger Alexandra Swenning, utredare på CSN:s rättsavdelning.

Läs artikeln Skäl till avslag inom omställningsstudiestödet

Fakta – Tre vanligaste skälen för avslag

1.       Utbildningen är för lång
Omställningsstudiestöd får bara lämnas för utbildningar som är som mest 80 veckor på heltid om personen är under 40 år. För personer äldre än 40 år finns ingen övre gräns. Fyra av tio ansökningar avslogs på grund av detta och är vanligast för utbildningar på universitet/högskola.

2.       Utbildningen är för kort
Om studierna påbörjades innan 1 januari 2023 så kan inte omställningsstudiestöd lämnas om utbildningen är kortare än 80 veckor. Detta enligt övergångsbestämmelserna för stödet. Nästan tre av tio ansökningar avslogs på grund av detta, och hälften av de sökande var över 40 år.

3.       Arbetsvillkoren
Omställningsstudiestöd får bara lämnas om den sökande har arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna och åtta år de senaste 14 åren. Två av tio ansökningar nekades för att detta villkor inte uppfylldes.

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?