session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-09-28

Dyrt att studera utomlands, men studenterna är nöjda

Utlandsstuderande på högskolenivå har högre levnadsomkostnader än studerande i Sverige och många får ekonomiskt stöd av sina föräldrar. Men de högre kostnaderna till trots så är de allra flesta nöjda med sin studiesituation. Det visar en ny rapport från CSN som beskriver utlandsstuderandes ekonomiska och sociala situation.

Under 2022 studerade cirka 24 000 personer utomlands och antalet har ökat sedan pandemin mattades av. För många innebär studier utomlands högre kostnader, i de allra flesta fall högre än för studier i Sverige. I en ny rapport från CSN, som handlar om hur den ekonomiska och sociala situationen ser ut bland utlandsstuderande, beskrivs terminsavgifter och högre boendekostnader som två stora kostnader. Exempelvis var terminsavgiften i median 60 000 kr bland freemovers – utlandsstuderande som inte läser ett utbytesprogram.

CSN genomförde en liknande studie 2017 och jämfört med den får nu fler studerande söka andra sätt att klara ekonomin.

– Fem av tio utlandsstuderande använder sparade medel för att klara sin försörjning och ungefär tre av tio får ekonomiskt stöd från föräldrar. Det är fler än när vi undersökte detta senast och mycket högre siffror än bland högskole­studerande i Sverige. En stor andel utlandsstuderande tar dock merkostnadslån från CSN. Det gör att studiemedlen täcker levnadsomkostnaderna i nästan samma utsträckning som bland studerande i Sverige, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN, som arbetat med rapporten.

Mer nöjda än i Sverige

De allra flesta utlandsstuderande är nöjda med sin studiesituation. För de flesta går studierna också bra. Nästan sju av tio anser att de lyckas väl med sina studier.

– Beroende på var i världen man studerar så ser såklart de ekonomiska förutsättningarna olika ut, men nästan alla har gemensamt att de är nöjda med sin studiesituation. 86 procent tycker att den är bra eller mycket bra, och bara två procent tycker att den är dålig. Motsvarande siffra i Sverige är 60 procent, så skillnaden är ganska stor. Utlandsstuderande skattar också sitt hälsotillstånd som något bättre än vad studerande i Sverige gör.

Olika drivkrafter bakom utlandsstudier

Anledningen till att man väljer att studera utomlands varierar. Att man vill uppleva något nytt och bo utomlands under en tid är den vanligaste anledningen. Andra anledningar kan vara att man anser att utbildningen är bättre än motsvarande i Sverige, eller att man inte kom in på den utbildning man ville gå i Sverige.

– De som studerar utanför Europa har valt utlandsstudier i huvudsak för att de vill uppleva något nytt. Detta är tydligt för de som studerar i Nordamerika, Asien och Oceanien exempelvis. Totalt två av fem har valt att studera utomlands för att de inte kom in på den utbildning de ville i Sverige. Inom EU utgör denna grupp drygt 30 procent. Anledningarna till att de utlandsstuderande valt att studera på högskola överhuvudtaget liknar i hög grad de svenska högskolestudenternas. Den viktigaste anledningen är helt enkelt att utbildningen ökar möjligheterna att få ett arbete som man vill ha.

Läs rapporten utlandsstuderandes ekonomiska och sociala situation.

Mer information om rapporten lämnas gärna av:

Jonas Larsson
Analytiker
060-14 63 61

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?