session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2023-11-14

CSN redovisar förslag på regelförenklingar för snabbare handläggning av omställningsstudiestödet

CSN har nu lämnat in förslag till regeringen på regelförenklingar för omställningsstudiestödet enligt det uppdrag som gavs i september. Förslagen väntas ge kortare handläggningstider och snabbare besked till alla som ansöker om omställningsstudiestöd.

– Nya regler som underlättar prövningen behöver snabbt komma på plats för att inte situationen ska förvärras ytterligare, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN.

Det omfattande regelverket för det nya omställningsstudiestödet har varit en bidragande orsak till de utdragna handläggningstiderna. CSN fick därför i september ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på regelförenklingar, för att öka takten i handläggningen och möjliggöra en mer automatiserad prövning. CSN har nu skickat in förslagen till regeringen.

– Efter ett års erfarenhet av att handlägga omställningsstudiestödet ser vi öppningar för förenklingar i regelverket som skulle underlätta vår prövning. Reglerna blir mer schabloniserade, vilket gör det möjligt att automatisera mer och minska det manuella arbetet. Vi tror också att det ger en ökad förutsägbarhet för den som ska söka, och även att tröskeln för att få omställningsstudiestöd sänks något, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN.

Kortare beslutsled

Ett av de mest tidskrävande momenten i prövningen är etableringsvillkoret, som innebär att den sökande ska ha jobbat 16 timmar i veckan i åtta av de senaste 14 åren.

– CSN föreslår att detta enbart ska kontrolleras genom löneuppgifter och utan att det behöver tas hänsyn till arbetad tid. Idag behöver vi i många fall kontrollera lönespecifikationer och intyg för upp till 168 månader (14 år) för att se om en person uppfyller det villkoret. Det tar självklart mycket tid, säger Alexandra Swenning, utredare på CSN.

En förenkling som också föreslås är att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om den sökandes inkomst fem månader innan studiestart istället för dagens tre månader. Det innebär att Försäkringskassan i många fall kan besluta om inkomst direkt när en person söker omställningsstudiestöd och inte behöva vänta. Vidare föreslår CSN också att lånedelen för omställningsstudiestödet ska kunna fastställas utan hänsyn till ett eventuellt kompletterande studiebidrag från en omställningsorganisation. Därmed kan CSN fatta beslut om omställningsstudiestöd direkt, utan att först behöva invänta ett beslut från omställningsorganisationen, med snabbare handläggning som följd.

Snabbt införande nödvändigt

CSN hoppas nu på en snabb process från att förslagen mottagits.

– Handläggningsläget är akut och många väntar på besked. De kommande åren kommer omställningsstudiestödet att vara ett viktigt stöd för många när lågkonjunkturen förutspås bli djupare. Ännu fler personer väntas också söka omställningsstudiestöd när anslaget ska öka. Därför föreslår vi att nya regler ska finnas på plats inför ansökansomgången som börjar 1 oktober 2024, för att inte situationen ska förvärras ytterligare. De som söker omställningsstudiestöd måste kunna få besked så snart som möjligt för att kunna planera sitt liv. Det kräver ett förenklat regelverk, säger Joacim Strömblad.

Läs CSN:s förslag på regelförenklingar här.

Mer information lämnas gärna av:

Joacim Strömblad
Utredare
046 - 19 66 93

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

 

Hjälpte den här sidan dig?