session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2024-01-25

Skuldsanering påverkar återbetalningen av studieskulder positivt visar ny undersökning

Personer som genomgått skuldsanering betalar bättre på sina studieskulder, men risken för nya betalningsproblem är stor. Det visar en ny undersökning från CSN.

De som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Överskådlig tid kan handla om allt från sju till femton år, beroende på personens situation. Intresset för att ansöka om skuldsanering är stort men det är också många som får avslag på sin ansökan. Det är därför extra viktigt att gå igenom alla alternativ innan en skuldsaneringsansökan skickas in.

– Skuldsanering är en möjlighet att bli skuldfri för den som uppfyller kriterierna. Du behöver ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder. Du behöver också kunna visa att du ansträngt dig för att förbättra din situation, säger Affi Saadati, sektionschef på Kronofogden.

Idag har ungefär 50 000 personer skuldsanering och för cirka 15 000 av dem ingår skulder till CSN. I en skuldsanering ingår endast förfallna skulder till CSN, vilket ofta innebär att en del av studieskulden kvarstår. I en ny undersökning har CSN tittat på hur återbetalningen av studielån ser ut bland de som genomgått skuldsanering. Undersökningen visar att skuldsanering har en positiv inverkan på återbetalningen där två av tre betalar enligt plan till CSN efter skuldsaneringen, jämfört med knappt en av tio innan.

­– Att befrias från sina tidigare skulder skapar bättre förutsättningar för att klara av att betala tillbaka på sin studieskuld. Det är sannolikt en viktig förklaring till att många betalar bättre efter en skuldsanering. Även om de inte återbetalar i samma utsträckning som övriga låntagare så har återbetalningen ökat väsentligt efter skuldsaneringen, vilket är positivt, säger Malin Lundquist, analytiker på CSN.

Nya problem dock vanligt

Det är dock vanligt med nya betalningsproblem på studielånet för de som genomgått skuldsanering. Fyra av tio fick minst en betalningspåminnelse under 2022, samma år som skuldsaneringen var klar. Det kan jämföras med två av tio bland alla låntagare med studielån. CSN:s undersökning visar att nästan var fjärde låntagare fick en ny skuld hos Kronofogden inom ett och ett halvt år efter att de avslutat sin skuldsanering.

­– Även om betalningsförmågan förbättras för en stor del av de som genomgått skuldsanering har många fortsatt låg inkomst och troligtvis svag ekonomi, vilket ökar risken för nya betalningsproblem. Det är en ekonomiskt sårbar grupp, säger Malin Lundquist.

Fler kan använda CSN:s trygghetsregler

Den som har svårt att betala på sitt lån kan ansöka om att få betala mindre till CSN, till exempel med anledning av låg inkomst. Fler skulle kunna göra det, visar CSN:s undersökning.

– Studielånet är inte som andra lån eftersom det finns trygghetsregler man kan använda sig av om man har svårt att betala. Det är vanligare att de som haft skuldsanering ansöker om att betala mindre än att övriga låntagare gör det, men vi ser att ännu fler skulle ha rätt till det. Det viktiga är att man hör av sig till oss om man har svårt att betala så att vi tillsammans kan se vilka möjligheter som finns, säger Malin Lundquist.

Kommunerna erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning. Dit kan den som funderar på att ansöka om skuldsanering vända sig. På Kronofogdens webbplats finns ett skuldsaneringstest. Där kan du som funderar på skuldsanering få ett preliminärt svar på om du uppfyller kraven eller inte. Testet ger också tips på vad du kan göra för att komma till rätta med din situation och var du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Läs mer på https://kronofogden.se/skuldsanering/du-som-ska-ansoka-eller-har-ansokt-om-skuldsanering/kronofogdens-skuldsaneringstest

Här kan du läsa undersökningen om skuldsanering och studielån.

Mer information

Mer information om undersökningen lämnas av:

Malin Lundquist
Analytiker
060 - 14 63 04

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 004
pressekreterare@csn.se

 

Hjälpte den här sidan dig?