session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2024-04-08

Utökade kontroller och begränsade förskottsutbetalningar ska minska risken för felaktiga studiestödsutbetalningar till utlandsstuderande

CSN presenterar nu rapporten från regeringsuppdraget om att minska felaktiga utbetalningar för utlandsstuderande. Ökad kunskap hos studiemedelstagarna, begränsningar av förskottsutbetalningar och fortsatt utveckling av egna kontrollsystem beskrivs som några av åtgärderna.

I december fick CSN i uppdrag av regeringen att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott hos utlandsstuderande, inom ramen för nuvarande lag och förordning. CSN redovisar nu rapporten på uppdraget.

– De felaktiga utbetalningarna av studiemedel uppgår till en procent av allt utbetalt studiemedel per år, som är cirka 40 miljarder kronor. Majoriteten av felen beror på oavsiktliga fel av den studerande. För studerande i Sverige har CSN jobbat med att öka kunskapen hos studiemedelstagarna om skyldigheter och rättigheter, vilket har fungerat bra. Vi ska nu se om vi kan göra samma hos utlandsstuderande och därmed få fler att göra rätt, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN.

Större förskottsutbetalningar kan begränsas

I uppdraget ingick att försöka begränsa förskottsutbetalningen av studiemedel. CSN kommer därför att se över möjligheterna att förbättra samarbetet med utländska skolor.

– En del utlandsstuderande kan behöva betala stora engångssummor av exempelvis terminsavgifter i förskott till skolan. Om svenska studerande istället kunde få avbetalningsplaner hade CSN inte behövt betala ut stora summor i exempelvis merkostnadslån. Kan våra kontakter med utländska skolor förbättras kan vi föra en dialog om delbetalning är en möjlighet. Skolorna kan också i större utsträckning meddela CSN om något inte står rätt till, säger Joacim Strömblad.

Utöver detta kommer CSN också utreda om ändringar i föreskrifter så att förskottsutbetalningar kan begränsas till som mest en termin istället för två.

Utökat informationsutbyte välkomnas

En mindre mängd av de felaktiga utbetalningarna görs till personer med avsikt att begå brott. Ett förbättrat kontrollsystem och ökad kunskap om de som söker och får studiemedel skulle göra arbetet bättre, i synnerhet i samverkan med andra myndigheter.

– CSN har ett bra kontrollarbete och vi gör årligen en mängd polisanmälningar. Kontrollarbetet kommer att förstärkas ytterligare i och med samarbetet med nya Utbetalningsmyndigheten som kommer kunna lämna underrättelser till CSN. CSN utvecklar även ett samarbete med Polisen och Åklagarmyndigheten för att öka uppklaringsprocenten för de misstänkta bidragsbrott som CSN anmäler. Vi ser också positivt på det lagförslag som nyligen presenterades om utökade möjligheter för myndigheter att utbyta information. Om en annan myndighet får kännedom om att en studerande som har studiemedel för utlandsstudier inte studerar utan befinner sig på plats i Sverige, kommer den myndigheten till exempel att kunna meddela CSN om det. Det skulle göra oss bättre, säger Henrik Strömberg Croné, utredare på CSN.

De åtgärder som vidtas bedöms inte påverka svenskars val att studera utomlands i någon större utsträckning.

– Sverige har ett av världens mest generösa studiestödssystem där målet är att göra studier möjligt. Det är därför viktigt att åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar utformas på ett sätt som inte samtidigt innebär att stora grupper stängs ute från möjligheterna att studera utomlands, säger Henrik Strömberg Croné.

Rapporten från regeringsuppdraget finns att läsa här.

Mer information

Mer information om rapporten lämnas gärna av:

Joacim Strömblad
Utredare
046 - 19 66 93

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressekreterare
073 18 16 003
pressekreterare@csn.se

Hjälpte den här sidan dig?