Jump to content

2019-10-24

Äldre med annuitetslån
– nedsättning

CSN har tittat närmare på hur nedsättningsreglerna
fungerar för låntagare som är över 50 år. Resultatet visar att de äldsta låntagarna oftare ansöker om nedsättning. Tydligt är också att äldre låntagare betalar bättre efter att de fått nedsättning. CSN konstaterar även att många i gruppen har möjlighet att ansöka om nedsättning, men de gör det inte.

Hjälpte den här sidan dig?