Hoppa till innehåll

2022-10-19

Komvux- och folkhögskolestuderandes inkomster och utgifter våren 2022

Komvux- och folkhögskolestuderande med studiemedel på grundskole- och gymnasienivå har i genomsnitt 13 800 kronor i inkomst och 13 600 kronor i utgifter en genomsnittlig studiemånad. Studiestödet utgör den största delen av de studerandes inkomster, medan kostnader för boende utgör den största utgiftsposten. Valet att ta studielån tycks ofta vara kopplat till utgifter för boendet. Lägst marginaler har studerande som är ensamstående.

Hjälpte den här sidan dig?