session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

2024-04-22

Studiestödet 2023
- en uppföljning av studiestödets utveckling och effekter

Det totala antalet studerande med studiemedel minskade med 6 procent under 2023. Lånebenägenheten ökade, medan återbetalningsgraden minskade marginellt. De nya återbetalarnas skulder ökade kraftigt under året. Fler återbetalare ansökte också om att få sina årsbelopp nedsatta med hänsyn till sin inkomst. Totalt hade nästan 1,8 miljoner personer en studieskuld vid utgången av 2023.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Hjälpte den här sidan dig?