session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

eSamverkansprogrammet

CSN samverkar inom eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 29 myndigheter och SKR. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. CSN är en av de myndigheter som valt att samverka inom digitalisering.

Vad gör eSam?

eSam har sedan starten 2015 arbetat med att bidra till och underlätta en fortsatt digitalisering i det offentliga. Det handlar exempelvis om att beskriva hur rättsliga eller IT-arkitektoniska utmaningar som hindrar digitalisering kan hanteras. Vidare handlar det om att identifiera och ta initiativ till digitala lösningar som är gemensamma och bidra till att myndigheter samverkar för att tillsammans möta upp privatpersoners och företags behov.

CSN har tagit fram filmer som visar hur olika yrkesroller inom CSN upplever eSams betydelse i sitt arbete.

Om eSam – inriktning och mål

eSam är ett självständigt medlemsdrivet alternativ till regeringens initiativ, e-delegationen. Regeringens övergripande mål för e-förvaltningen och digitaliseringen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

I regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning finns de tre målen:

• En enklare vardag för medborgare
• Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Medlemmar

Programmets kansli finns på Pensionsmyndigheten. Det är medlemmarnas generaldirektörer som styr programmet.

SKR representeras av avdelningsdirektören för digitalisering.

Lista på medlemmar på esamverka.se
          

Uppdaterad: 2021-01-08
Hjälpte den här sidan dig?