Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Arbete eller inkomst förändras

När du har studiestöd från CSN kan din inkomst påverka rätten till stödet. Därför är det viktigt att anmäla till oss om inkomsten ändras. Om du är utländsk medborgare kan din eller familjens arbetssituation även påverka rätten till stöd.

Din inkomst eller arbetssituation kan påverka ditt stöd från CSN

Din eller din familjs inkomst kan påverka hur mycket pengar du kan få eller låna av CSN. För dig som är utländsk medborgare så kan även din eller familjens arbetssituation påverka din rätt till svenskt studiestöd. Det gäller även dig som är svensk medborgare men som fått studiestöd enligt EU-rätten.

Inkomst är mer än lön för arbete

Ibland behöver du lämna uppgifter om din inkomst till CSN. Som inkomst räknar CSN vanligtvis din beskattningsbara inkomst, men det skiljer sig åt för olika studiestöd.

Skattepliktiga och skattefria inkomster

Exempel på skattepliktiga inkomster:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning.

Skatteverkets lista över skattepliktiga inkomster

Skatteverkets lista över skattefria inkomster

Inkomster från utlandet

Inkomster från utlandet ska du beräkna enligt samma principer som gäller för att beräkna inkomst i Sverige. Det innebär att du ska räkna den inkomst som skulle ha varit skatte­pliktig om du hade tjänat in den i Sverige.

Extra tillägg för gymnasiestudier

Anmäl till CSN om du eller dina vårdnadshavare får ändrad inkomst. Det kan påverka hur mycket du får i extra tillägg.

Vems inkomster räknas med?

Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation. Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar vilken inkomst vi räknar med.

Med vårdnadshavare menar vi förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Det är ofta båda eller någon av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Hur vi räknar inkomst beroende på familjesituation

Familjeförhållande

Inkomst som CSN räknar med

Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är inte gift eller sambo med någon.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Din ekonomi räknas.

Du är gift.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.

Du bor tillsammans med en person som du har barn med.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.

Du är familjehemsplacerad.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Så anmäler du ändringar

Använd ändringsblanketten du fick med beslutet om extra tillägg. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska skriva under blanketten. I annat fall kan du själv anmäla ändringen.

Om du inte anmäler ändringar

Om du fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav och måste även betala ränta och en expeditionsavgift.

Återkrav

Vi polisanmäler om vi misstänker bidragsbrott

Att fortsätta att ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

När gör CSN en polisanmälan?

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta om ändringen, fattar vi ett nytt beslut om studiehjälp. Det kan innebära att

 • du inte får några fler utbetalningar, om vi redan betalat ut all studiehjälp du har rätt till
 • du får mindre utbetalningar i framtiden
 • du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav)
 • du får mer pengar.

Studiemedel eller studiestartsstöd

Meddela oss om din inkomst förändras och den blir högre eller lägre med hänsyn till fribeloppet. Det kan påverka både dig som får bara bidrag och dig som har både bidrag och studielån.

Om du får högre inkomst

Om din inkomst blir högre än vad du tidigare beräknade, ska du meddela ändringen till oss. Är din inkomst fortfarande under fribeloppet, behöver du däremot inte meddela ändringen.

Om du får lägre inkomst

Om din inkomst blir lägre än vad du tidigare beräknade, kan du ha rätt till mer studiemedel eller studiestartsstöd. Därför ska du meddela det till oss. Detta gäller dock bara om din tidigare beräknade inkomst var högre än fribeloppet.

Fribeloppet kan ändras

Tänk på att ditt fribelopp kan påverkas om du får mer studiemedel under ett kalenderhalvår, exempelvis om du läser en sommarkurs.

Fribelopp

Nedsatt årsbelopp på ditt studielån

Om du får en lägre inkomst kan du ha rätt att ansöka om att få betala mindre under en tid (nedsättning).

Har du fått nedsättning på ditt studielån på grund av din inkomst och du börjar tjäna mer pengar så måste du meddela oss. Annars kan du få betala mer senare.

Betalar mindre under en tid

Utländsk medborgare

Om du eller din anhöriga går ner i arbetstid eller slutar arbeta kan du tappa din rätt till svenskt studiestöd. Det gäller för dig som har fått rätt till studiestöd på grund av att du eller din anhöriga är arbetstagare. I ditt beslut står det på vilken grund du har fått rätt till studiestöd.

Så anmäler du ändringar

Under kontakta oss hittar du e-postformulär, vårt telefonnummer samt vår postadress. Du kan använda något utav dessa alternativ för att anmäla ändringar till oss.

Läs mer om rätt till svenskt studiestöd

Hemutrustningslån med anstånd eller nedsatt betalning

CSN får uppgifter från Skatteverket om vilken inkomst du haft tidigare år. Om det visar sig att du lämnat felaktiga uppgifter om din inkomst för något år och att du egentligen inte hade rätt till nedsatt betalning, kan CSN kräva att du betalar in pengarna i efterhand.

Det är alltså viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar oss om inkomsten ändras under det år du har anstånd eller nedsatt betalning.

Kontakta oss om hemutrustningslån

Frågor och svar

Jag har överklagat min taxering från Skatteverket, kan ni räkna om mitt årsbelopp?

Ja, när Skatteverket har godkänt till överklagande. Då kan vi på nytt pröva vårt beslut om slutligt årsbelopp utifrån din nya inkomst. Du måste då ta kontakt med oss.

Kontakta oss om återbetalning

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-03-23
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller