Hoppa till innehåll

Arbete eller inkomst förändras

När du har studiestöd eller hemutrustningslån från CSN kan din inkomst påverka rätten till stödet. Det är viktigt att anmäla till oss om inkomsten ändras. Om du är utländsk medborgare kan din eller familjens arbetssituation även påverka rätten till stöd. Läs om olika situationer där det är viktigt att meddela CSN när din situation ändras.

Din inkomst eller arbetssituation kan påverka ditt stöd från CSN

Din eller din familjs inkomst kan påverka hur mycket pengar du kan få eller låna av CSN. För dig som är utländsk medborgare så kan även din eller familjens arbetssituation påverka din rätt till svenskt studiestöd. Det gäller även dig som är svensk medborgare men som fått studiestöd enligt EU-rätten.

Inkomst är mer än lön för arbete

Ibland behöver du lämna uppgifter om din inkomst till CSN. Som inkomst räknar CSN vanligtvis din beskattningsbara inkomst, men det skiljer sig åt för olika studiestöd.

Skattepliktiga och skattefria inkomster

Exempel på skattepliktiga inkomster:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning.

Skatteverkets lista över skattepliktiga inkomster

Skatteverkets lista över skattefria inkomster

Inkomster från utlandet

Inkomster från utlandet ska du beräkna enligt samma principer som gäller för att beräkna inkomst i Sverige. Det innebär att du ska räkna den inkomst som skulle ha varit skatte­pliktig om du hade tjänat in den i Sverige.

Extra tillägg för gymnasiestudier

Anmäl till CSN om du eller dina vårdnadshavare får ändrad inkomst. Kontakta oss eller använd ändringsblanketten du fick med beslutet om extra tillägg. Om du är under 18 år, är det föräldrarna som ska göra en anmälan. I annat fall kan du själv anmäla ändringen.

Vems inkomster räknas med?

Hur CSN räknar ut din familjs inkomst beror på din familjesituation. Här kan du se hur olika familjeförhållanden påverkar vilken inkomst vi räknar med.

Med vårdnadshavare menar vi förälder eller person som är utsedd att ha vårdnaden om dig nu om du är under 18 år. Det är ofta båda eller någon av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om du är äldre menar vi den eller de som hade vårdnaden om dig innan du fyllde 18 år.

Hur vi räknar inkomst beroende på familjesituation

Familjeförhållande

Inkomst som CSN räknar med

Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är inte gift eller sambo med någon.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är inte gifta med varandra men de bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra och bor ihop.

Båda föräldrarnas och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Dina föräldrar är gifta med varandra, men de bor inte ihop.

Vårdnadshavarens och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

En förälder är vårdnadshavare. Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder men bor inte ihop med honom eller henne.

Vårdnadshavarens, styvförälderns och din ekonomi räknas.

Du har en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Din ekonomi räknas.

Du är gift.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att du gift dig.

Du bor tillsammans med en person som du har barn med.

Din ekonomi räknas. Inkomsten räknas från och med kalenderhalvåret efter att barnet är fött.

Du är familjehemsplacerad.

Båda vårdnadshavarnas och din ekonomi räknas. Detta gäller om dina föräldrar står kvar som vårdnadshavare.

Studiemedel eller studiestartsstöd

Meddela oss om din inkomst förändras och den blir högre eller lägre med hänsyn till fribeloppet. Det kan påverka både dig som får bara bidrag och dig som har både bidrag och studielån.

Inkomster över fribeloppet

Om din inkomst blir högre än vad du tidigare beräknade, ska du meddela ändringen till oss. Är din inkomst fortfarande under fribeloppet, behöver du däremot inte meddela ändringen.

Fribelopp

Inkomster under fribeloppet för dig med studiemedel

Om din inkomst blir lägre än vad du tidigare beräknade, kan du ha rätt till mer studiemedel. Därför ska du meddela det till oss. Detta gäller dock bara om din beräknade inkomst var högre än fribeloppet.

Fribelopp

Tänk på att ditt fribelopp kan påverkas om du får mer studiemedel under ett kalenderhalvår, exempelvis om du läser en sommarkurs.

Nedsatt studielån

Om du har fått nedsatt studielån på grund av din inkomst och du börjar tjäna mer pengar så måste du meddela oss. Annars kan du få betala mer senare.

Betalar mindre under en tid

Utländsk medborgare

Om du eller din anhöriga går ner i arbetstid eller slutar arbeta kan du tappa din rätt till svenskt studiestöd. Det gäller för dig som har fått rätt till studiestöd på grund av att du eller din anhöriga är arbetstagare. I ditt beslut står det på vilken grund du har fått rätt till studiestöd.

Läs mer om rätt till svenskt studiestöd

Kontakta oss om du har frågor om din rätt till svenskt studiestöd

Hemutrustningslån med anstånd eller nedsatt betalning

CSN får uppgifter från Skatteverket om vilken inkomst du haft tidigare år. Om det visar sig att du lämnat felaktiga uppgifter om din inkomst för något år och att du egentligen inte hade rätt till nedsatt betalning, kan CSN kräva att du betalar in pengarna i efterhand.

Det är alltså viktigt att du så snabbt som möjligt talar om för oss om inkomsten ändras under det år du har anstånd eller nedsatt betalning.

Kontakta oss om hemutrustningslån

Frågor och svar

Jag har överklagat min taxering från Skatteverket, kan ni räkna om mitt årsbelopp?

Ja, när Skatteverket har godkänt till överklagande. Då kan vi på nytt pröva vårt beslut om slutligt årsbelopp utifrån din nya inkomst. Du måste då ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-03-20
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller