session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vård av barn – vab när du studerar med studiestöd

Om du inte kan studera på grund av att du vårdar ett sjukt barn, kan du ändå få behålla dina studiestöd. Dessutom kan vi ta hänsyn till att du vårdat sjukt barn när vi prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du anmäler din frånvaro till CSN så snabbt som möjligt.

Anmäl att du vårdar barn

Anmäl vård av barn till CSN så snabbt som möjligt, helst första dagen då du inte kan studera.

Så här gör du:

Studerar med studiemedel
 1. Ring eller skicka ett mejl till CSN första dagen då du inte kan studera för att du vårdar barn. Om din anmälan kommer in efter den sjunde vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.
 2. Från och med den 8:e vårddagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Tänk på att även lördagar och söndagar räknas in i vårdperioden.
 3. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" (2409W) när vårdperioden är slut.
Studerar med studiestartsstöd
 1. Ring eller skicka ett e-brev till CSN första dagen då du inte kan studera för att du vårdar barn. Om din anmälan kommer in efter den sjunde vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.
 2. Från och med den 8:e vårddagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Tänk på att även lördagar och söndagar räknas in i vårdperioden.
 3. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" (2806W) när vårdperioden är slut.
Studerar med omställningsstudiestöd
 1. Ring eller skicka ett mejl till CSN första dagen du är hemma. Om din anmälan kommer in efter den sjunde vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.
 2. Från och med den 8:e vårddagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för vård av sjukt barn, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i vårdperioden.
 3. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" när vårdperioden är slut. Om barnets förskola, skola eller fritids har stängt ska du skicka med ett intyg som visar under vilken period verksamheten är stängd och orsaken till stängningen. 
Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Anmäl till skolan att du är hemma för vård av barn.

Fördelar för dig som anmäler vård av barn

Det är bra för dig att anmäla vård av barn när du inte kan studera. Förutom att du kan fortsätta få studiestöd under tiden du är frånvarande, så finns även trygghetsregler som hjälper dig. För att kunna ta del av de här trygghetsreglerna måste du ha gjort en anmälan och fått den godkänd.

Studerar med studiemedel

Lägre krav på studieresultat

När vi prövar dina studieresultat räknar vi bort godkända vårdperioder. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av barn.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du fått godkänt för vård av barn räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen i studiemedlen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du vårdar barn i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du har vårdat barn mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Studerar med studiestartsstöd

När vi prövar dina studieresultat räknar vi bort godkända vårdperioder. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av barn.

Studerar med omställningsstudiestöd

Vi räknar bort de veckor som du vårdat barn när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler din frånvaro till CSN.

Veckorna som du har vårdat barn räknas fortfarande som använda med omställningsstudiestöd.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är hemma för vård av barn i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du har vårdat barn mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Studerar på gymnasiet

Genom att anmäla vård av barn undviker du att din frånvaro räknas som ogiltig. Om du har ogiltig frånvaro kan bidragen från CSN påverkas.

Det här räknas som vård av barn

Vad som räknas som vård av barn är olika beroende på barnets ålder.

Vård av barn som är under 12 år

Som vård av barn räknar vi när du inte alls kan studera på grund av att du behöver vårda ditt barn som är under 12 år.

Det gäller till exempel vid följande situationer:

 • Barnet är sjukt eller smittat.
 • Barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.
 • Barnet ska besöka barnavårdscentralen (BVC), skolhälsovården eller den psykiatriska barn- och ungdomsvården.
 • Barnets andra förälder besöker läkare med ett annat av familjens barn som är under 12 år (eller under 16 år, om barnet är i behov av sådan tillsyn och vård som beskrivs under Vård av barn som är 12-15 år).
 • Du som barnets andra förälder tar ut dagar vid ditt barns födelse, så kallade 10-dagar.
 • Du som vid adoption av ett barn som är under 10 år tar ut dagar i samband med adoptionen, så kallade 10-dagar.

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan det finnas fler situationer som vi räknar som vård av barn och för barn yngre än 240 dagar gäller särskilda regler. Kontakta oss gärna för mer information om det.

Vård av barn som är 12–15 år

Om ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård och du därför inte alls kan studera, har du möjlighet att vara hemma för vård av barn till och med det år barnet fyller 15 år.

Det gäller exempelvis i följande situationer:

 • Barnets allmäntillstånd är kraftigt nedsatt på grund av hög feber.
 • Barnet har drabbats av en olycka, exempelvis hjärnskakning, som kräver särskild vård och tillsyn.
 • Barnet har drabbats av diabetes och du som förälder behöver inledningsvis delta aktivt i vård, undervisning och träning i att leva med sjukdomen.
 • Barnet har en funktionsnedsättning och på grund av lättare sjukdom måste stanna hemma med tillsyn av en förälder.

Du måste skicka in ett läkarintyg, intyg från skolan eller liknande som styrker orsaken till att du har behövt vårda ditt barn.

Begränsat antal veckor

Hur många veckor du sammanlagt får behålla studiestödet vid vård av barn beror på vad anledningen är.

Hur många veckor du får behålla studiestödet vid vård av barn
Orsak Max antal veckor per år och barn
Vård av sjukt eller smittat barn24*
Ordinarie vårdaren sjuk eller smittad12
Barns födelse eller adoption2

* Om du har ett barn med en allvarlig sjukdom, kan du få behålla studiestödet under längre tid.

Frågor och svar

Vem räknas som förälder?

Som förälder räknas barnets mamma, pappa eller adoptivförälder.

Det finns också andra personer som kan jämställas med en förälder. I de här fallen kan vi jämställa dig med en förälder:

 • Du är man, fru, partner eller sambo till barnets förälder och bor tillsammans med föräldern.
 • Du är särskilt förordnad vårdnadshavare som har hand om barnet.
 • Du är en blivande adoptivförälder.
 • Du är familjehemsförälder.
Påverkas merkostnadslån om jag är hemma för att jag är sjuk eller vårdar barn?

Ja, merkostnadslån för exempelvis resor eller dubbel bosättning kan påverkas vid längre tids frånvaro.

Uppdaterad: 2024-06-14
Hjälpte den här sidan dig?