Jump to content

Vård av barn – VAB när du studerar med studiestöd

Om du har studiestöd och inte kan studera på grund av att du tar hand om ett sjukt barn, finns det ändå möjlighet att få behålla dina bidrag och lån. Det är viktigt att du anmäler din frånvaro i god tid till CSN. Här hittar du information om vad som gäller vid vård av barn, samt hur du går tillväga för att anmäla det till oss. 

Kort om studiestöd vid vård av barn (VAB)

Du kan få behålla dina bidrag och lån från CSN om du är hemma för att ta hand om ett sjukt barn och inte kan studera. Vi tar också hänsyn till att du varit hemma för vård av barn när vi till exempel prövar dina studieresultat. Men då måste du anmäla din frånvaro och fått den godkänd.

Som vård av barn räknas också

 • de dagar du som barnets andra förälder är ledig vid ditt barns födelse
 • om ditt barns förskola, skola eller fritids har stängt någon gång under perioden den 25 april 2020 – 31 mars 2022, på grund av coronaviruset
 • om ditt barn har varit allvarligt sjukt under 2020-2022 och inte bör utsättas för risk att smittas av coronaviruset, och därför måste vara hemma någon gång under perioden den 1 juli 2020 – 31 mars 2022.

Anmäl att du vårdar barn

Anmäl vård av barn så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är hemma. Vet vi om att du varit hemma för vård av barn kan vi nämligen ta hänsyn till det. Hur du gör din anmälan beror på vad du studerar. Kontakta oss om du har frågor.

Studerar med studiemedel
 1. Ring eller skicka ett e-brev till CSN första dagen du är hemma. Om din anmälan kommer in efter den sjunde vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.
 2. Från och med den 8:e vårddagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för vab, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i vårdperioden.
 3. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" (2409W) när vårdperioden är slut. Om barnets förskola, skola eller fritids har stängt ska du skicka med ett intyg som visar under vilken period verksamheten är stängd och orsaken till stängningen. 
Studerar med studiestartsstöd
 1. Ring eller skicka ett e-brev till CSN första dagen du är hemma. Om din anmälan kommer in efter den sjunde vårddagen, måste du ha särskilda skäl för att vi ska kunna godkänna hela vårdperioden.
 2. Från och med den 8:e vårddagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för vab, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden.
 3. Skicka in blanketten "Försäkran vid tillfällig vård av barn" (2409W) när vårdperioden är slut. Om barnets förskola, skola eller fritids har stängt ska du skicka med ett intyg som visar under vilken period verksamheten är stängd och orsaken till stängningen. 
Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Anmäl till skolan att du är hemma för vård av barn.

Fördelar för dig som anmäler vård av barn

Det är bra för dig att anmäla när du är hemma för vård av barn. Förutom att du kan fortsätta få studiestöd under tiden du är frånvarande, så finns även trygghetsregler som hjälper dig. För att kunna ta del av de här trygghetsreglerna måste du ha gjort en anmälan och fått den godkänd.

Studerar med studiemedel

Lägre krav på studieresultat

Vi räknar bort de veckor som du varit hemma för vård av barn när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av barn.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du är hemma för vård av barn räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen

CSN kan skriva av lånedelen i studiemedlen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är hemma för vård av barn i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om du har vårdat barn mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Studerar med studiestartsstöd

Vi räknar bort de veckor som du varit hemma för vård av barn när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även om du inte varit frånvarande så länge, kan frånvaron ändå påverka när CSN prövar dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler vård av barn.

Studerar på gymnasiet

Genom att anmäla vård av barn undviker du att din frånvaro räknas som ogiltig. Om du har ogiltig frånvaro kan bidragen från CSN påverkas.

Det här räknas som vård av barn

Vad som räknas som vård av barn är olika beroende på barnets ålder.

Vård av barn som är under 12 år

Som vård av barn räknar vi när du inte alls kan studera på grund av att du behöver vårda ditt barn som är under 12 år.

Det gäller till exempel vid följande situationer:

 • Barnet är sjukt eller smittat.
 • Barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.
 • Barnet ska besöka barnavårdscentralen (BVC), skolhälsovården eller den psykiatriska barna- och ungdomsvården.
 • Barnets andra förälder besöker läkare med ett annat av familjens barn som är under 12 år (eller under 16 år, om barnet är i behov av sådan tillsyn och vård som beskrivs under Vård av barn som är 12-15 år).
 • Du som barnets andra förälder tar ut dagar vid ditt barns födelse, så kallade 10-dagar.
 • Du som vid adoption av ett barn som är under 10 år tar ut dagar i samband med adoptionen, så kallade 10-dagar.
 • Barnets förskola, skola eller fritids har stängt någon gång under perioden den 25 april 2020 – 31 mars 2022, på grund av coronaviruset.
 • Ditt barn har varit allvarligt sjukt under 2020 – 2022 och bör inte utsättas för risk att smittas av coronaviruset, och måste därför vara hemma någon gång under perioden den 1 juli 2020 – 31 mars 2022.

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan det finnas fler situationer som vi räknar som vård av barn. Kontakta oss gärna för mer information om det.

Vård av barn som är 12–15 år

Om ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård och du därför inte alls kan studera, har du möjlighet att vara hemma för vård av barn till och med det år barnet fyller 15 år.

Det gäller exempelvis i följande situationer:

 • Barnets allmäntillstånd är kraftigt nedsatt på grund av hög feber.
 • Barnet har drabbats av en olycka, exempelvis hjärnskakning, som kräver särskild vård och tillsyn.
 • Barnet har drabbats av diabetes och du som förälder behöver inledningsvis delta aktivt i vård, undervisning och träning i att leva med sjukdomen.
 • Barnet har en funktionsnedsättning och på grund av lättare sjukdom måste stanna hemma med tillsyn av en förälder.
 • Barnets skola eller fritids har stängt någon gång under perioden den 25 april 2020 – 31 mars 2022, på grund av coronaviruset.
 • Ditt barn har varit allvarligt sjukt under 2020-2022 och bör inte utsättas för risk att smittas av coronaviruset, och måste därför vara hemma någon gång under perioden den 1 juli 2020 – 31 mars 2022.

Du måste skicka in ett läkarintyg, intyg från skolan eller liknande som styrker orsaken till att du har behövt vårda ditt barn.

Begränsat antal veckor

Hur många veckor du sammanlagt får behålla studiestödet vid vård av barn beror på vad anledningen är.

Hur många veckor du får behålla studiestödet vid vård av barn
Orsak Max antal veckor per år och barn
Vård av sjukt eller smittat barn24*
Ordinarie vårdaren sjuk eller smittad12
Barns födelse eller adoption2

* Om du har ett barn med en allvarlig sjukdom, kan du få behålla studiemedlen under längre tid.

Frågor och svar

Vem räknas som förälder?

Som förälder räknas barnets mamma, pappa eller adoptivförälder.

Det finns också andra personer som kan jämställas med en förälder. I de här fallen kan vi jämställa dig med en förälder:

 • Du är man, fru, partner eller sambo till barnets förälder och bor tillsammans med föräldern.
 • Du är särskilt förordnad vårdnadshavare som har hand om barnet.
 • Du är en blivande adoptivförälder.
 • Du är familjehemsförälder.
Påverkas merkostnadslån om jag är hemma för att jag är sjuk eller vårdar barn?

Ja, merkostnadslån för exempelvis resor eller dubbel bosättning kan påverkas vid längre tids frånvaro.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-04-01
Hjälpte den här sidan dig?