Friendly Captcha – om captcha och hur vi använder det

Vissa delar av CSN:s webbplats använder tjänsten Friendly Captcha. Den säkerställer att det är en människa och inte en robot som skickar formulärsdata.

Företaget bakom tjänsten heter Friendly Captcha GmbH och har sitt säte i Tyskland. För captchan anropas ett skript från en server inom EU.

Friendly Captcha lagrar en avidentifierad version av din IP-adress som även passerat genom en kryptografisk hashfunktion. Vare sig Friendly Captcha eller någon annan kan se vilka webbplatser som du har använt captchan på. Inga kakor används.

Uppdaterad: 2023-03-24
Hjälpte den här sidan dig?