session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Arbetar på socialnämnd – för dig som hanterar betalningsmottagare av studiehjälp

Här kan du läsa vad som gäller när du på en socialnämnd ska ansöka om ny eller ändring av betalningsmottagare för studiehjälp. Studerande som inte fyllt 18 år kan inte vara betalningsmottagare av studiehjälp. Ett jourhem kan normalt inte heller vara mottagare av studiehjälp.

Ansökan om betalningsmottagare

Här kan du läsa vad som gäller när du på en socialnämnd ska ansöka om ny betalningsmottagare för studiehjälp.

Mall: Anmälan av betalningsmottagare av studiestöd Pdf, 3 MB.

Ansökan om att socialnämnd ska vara betalningsmottagare

Om den studerande saknar betalningsmottagare och socialnämnden ansöker om att vara betalningsmottagare behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att det är socialnämnden som står bakom ansökan. Använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att göra denna ansökan, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till.
 3. Skäl till varför studiehjälpen ska betalas ut till socialnämnden och som förklarar varför det inte är lämpligt att den studerandes vårdnadshavare ska vara betalningsmottagare. Om den studerande är omhändertagen med stöd av 2 § LVU ska du bifoga domen. Om domen omfattas av sekretess ska du ange vilken domstol som meddelat domen och dess målnummer.
Ansökan om att familjehem ska vara betalningsmottagare

Om den studerande saknar betalningsmottagare och socialnämnden ansöker om att ett familjehem ska vara betalningsmottagare behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att det är socialnämnden som står bakom ansökan, använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att göra denna ansökan, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till. Du kan också skicka med ett skriftligt samtycke till ändringen från vårdnadshavarna, då behöver du inte skicka in delegationsordning eller nämndbeslut. Om den studerande har två vårdnadshavare måste båda lämna sitt samtycke.
 3. Placeringsbeslut.
 4. Om vårdnadshavarna inte har samtyckt till ändringen behöver du skicka in fler uppgifter. Det ska då framgå skäl till varför studiehjälpen ska betalas ut till ett familjehem. Om den studerande är omhändertagen med stöd av 2 § LVU är en dom som visar detta i regel tillräckligt underlag för att byta betalningsmottagare. Bifoga i så fall domen. Om domen omfattas av sekretess ska du ange vilken domstol som meddelat domen och dess målnummer. 

Ansökan om byte av betalningsmottagare

Här kan du läsa vad som gäller när du på en socialnämnd ska ansöka om ändring av betalningsmottagare för studiehjälp.

Mall: Anmälan av betalningsmottagare av studiestöd Pdf, 3 MB.

Ansökan om byte av betalningsmottagare från vårdnadshavare till familjehem

Om socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från vårdnadshavare till familjehem behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att det är socialnämnden som står bakom ansökan, använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att begära ändringen, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till. Du kan också skicka med ett skriftligt samtyckte till ändringen från vårdnadshavarna, då behöver du inte skicka in delegationsordning eller nämndbeslut. Om den studerande har två vårdnadshavare måste båda lämna sitt samtycke.
 3. Placeringsbeslut.
 4. Om vårdnadshavarna inte har samtyckt till ändringen behöver du skicka in fler uppgifter. Det ska då framgå skäl till varför studiehjälpen ska betalas ut till ett familjehem. Om den studerande är omhändertagen med stöd av 2 § LVU är en dom som visar detta i regel tillräckligt underlag för att byta betalningsmottagare. Bifoga i så fall domen. Om domen omfattas av sekretess ska du ange vilken domstol som meddelat domen och dess målnummer.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från vårdnadshavare till socialnämnd

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från vårdnadshavare till socialnämnd behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att socialnämnden står bakom ansökan. Använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att begära ändringen, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till.
 3. Skäl till varför studiehjälpen ska betalas ut till socialnämnden och som förklarar varför det inte är lämpligt att den studerandes vårdnadshavare ska vara betalningsmottagare. Om den studerande är omhändertagen med stöd av 2 § LVU ska du bifoga domen. Om domen omfattas av sekretess ska du ange vilken domstol som meddelat domen och dess målnummer.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från familjehem till socialnämnd

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från ett familjehem till socialnämnd behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att socialnämnden står bakom ansökan. Använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att begära ändringen, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till.
 3. Skäl till varför studiehjälpen ska betalas ut till socialnämnden och som förklarar varför det inte är lämpligt att den studerandes vårdnadshavare ska vara betalningsmottagare. Om den studerande är omhändertagen med stöd av 2 § LVU ska du bifoga domen. Om domen omfattas av sekretess ska du ange vilken domstol som meddelat domen och dess målnummer.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från socialnämnd till familjehem

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från socialnämnd till familjehem behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att socialnämnden står bakom ansökan, använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att begära ändringen, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till. Du kan också skicka med ett skriftligt samtyckte till ändringen från vårdnadshavarna, då behöver du inte skicka in delegationsordning eller nämndbeslut. Om den studerande har två vårdnadshavare måste båda lämna sitt samtycke.
 3. Placeringsbeslut.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från socialnämnd till en annan socialnämnd

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från en socialnämnd till en annan socialnämnd behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att socialnämnden står bakom ansökan. Använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att begära ändringen, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen ska ske till.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från socialnämnd till vårdnadshavare

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från socialnämnd till vårdnadshavare kan du meddela det på två olika sätt:

 1. Skicka in en skriftlig ansökan till CSN. Använd gärna vår mall. Skriv vårdnadshavarens personuppgifter i mallen.
 2. Lämna uppgiften genom att ringa CSN. Vi behöver då få information om vem på socialförvaltningen som lämnat uppgiften och vem eller vilka av vårdnadshavarna som ska ta emot studiehjälpen.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från familjehem till familjehem

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från familjehem till ett annat familjehem behöver du skicka in följande till CSN:

 1. En skriftlig ansökan där det framgår att socialnämnden står bakom ansökan, använd gärna vår mall.
 2. En delegationsordning där det tydligt framgår att den som står bakom ansökan har behörighet att begära ändringen, eller ett beslut från nämnd- eller utskottssammanträde där det framgår vem utbetalningen av studiestöd ska ske till. Du kan också skicka med ett skriftligt samtyckte till ändringen från vårdnadshavarna, då behöver du inte skicka in delegationsordning eller nämndbeslut. Om den studerande har två vårdnadshavare måste båda lämna sitt samtycke.
 3. Placeringsbeslut.
Ansökan om byte av betalningsmottagare från familjehem till vårdnadshavare

När socialnämnden ansöker om att byta betalningsmottagare från familjehem till vårdnadshavare kan du meddela det på två olika sätt:

 1. Skicka in en skriftlig ansökan till CSN. Använd gärna vår mall. Skriv vårdnadshavarens personuppgifter i mallen.
 2. Lämna uppgiften genom att ringa CSN. Vi behöver då få information om vem på socialförvaltningen som lämnat uppgiften, när familjehemsplaceringen upphörde samt vem eller vilka av vårdnadshavarna som ska ta emot studiehjälpen.

Att överklaga CSN:s beslut om betalningsmottagare

Om du tycker att CSN har fattat ett felaktigt beslut om betalningsmottagare kan du överklaga det till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Tillsammans med din överklagan ska du skicka med en delegationsordning där det tydligt framgår att du, på socialnämndens vägnar, får överklaga CSN:s beslut till högre instans. Det räcker inte med den delegationsordning som visar att du har behörighet att begära ändring av betalningsmottagare hos CSN. 

Du skickar din överklagan och delegationsordning till:

CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna

Uppdaterad: 2024-02-26
Hjälpte den här sidan dig?