session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Extra tillägg – för dig som arbetar på socialförvaltningen

Här finns information och intyg för dig som arbetar på socialförvaltningen och fyller i intyg för extra tillägg.

Intyg från socialförvaltningen

När en studerande ansöker om extra tillägg ska hen beräkna familjens inkomst för tiden 1 juli-30 juni det läsår som ansökan gäller.

Den studerande ska också skicka in dokument som visar familjens inkomst från 1 juli fram till den dag hen skickar in sin ansökan. Det kan till exempel vara lönespecifikationer eller intyg som visar försörjningsstöd.

Den studerande ska i första hand styrka försörjningsstöd genom att skicka in kopior på normberäkningar och beslut. Om det inte är möjligt kan ni styrka försörjningsstöd genom att använda Intyg från socialförvaltningen (blankett 1602W).

Exempel

Den studerande ansöker om extra tillägg i december. Familjen saknar skattepliktig inkomst men har haft försörjningsstöd sedan juli. Den studerande beräknar att de kommer ha försörjningsstöd även i fortsättningen.

Hen skriver därför 0 kronor i inkomst på ansökan och skickar med normberäkningar och beslut som visar försörjningsstöd från juli fram till ansökningstillfället.

Så fyller du i intyget

Det är viktigt att det är socialförvaltningen som fyller i och skriver under intyget. Du fyller i personuppgifterna på den studerande och de vårdnadshavare som omfattas av intyget samt vilka månader personerna har haft försörjningsstöd.

Om familjen har skattepliktiga inkomster

Om familjen även har skattepliktiga inkomster ska du fylla i det på intyget. Familjen ska sedan beräkna inkomsten och fylla i den på ansökningsblanketten samt skicka med intyg som visar inkomsten före skatt. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, arbetsgivarintyg eller besked om utbetalning från Försäkringskassan.

Information om extra tillägg

Här kan du läsa mer om extra tillägg för studerande på gymnasienivå.

Extra tillägg

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?