session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Handbok för Identity Manager

Den här sidan vänder sig till dig som administrerar behörigheter för användare av Mina tjänster i behörighetsverktyget Identity Manager. Här kan du läsa om hur du lägger upp användare och hur du tilldelar, ändrar och avslutar behörigheter.

Vad är Identity Manager?

Identity Manager är ett verktyg där man lägger upp användare och tilldelar behörigheter till de personer som ska använda Mina tjänster på csn.se.

Mina tjänster är en webbtjänst där skolor och kommuner lägger in studietider och utbildning samt uppgifter om studerande.

Vem kan använda Identity Manager?

Alla skolor och kommuner som använder Mina tjänster behöver ha en behörighetsadministratör. Det är behörighetsadministratören som använder Identity Manager.

I Identity manager ska behörighetsadministratören:

  • Lägga upp nya användare som ska rapportera i Mina tjänster
  • Tilldela användare behörighet till rätt tjänst
  • Ändra behörigheter för användare
  • Lämna ut användarnamn till användare som har glömt detta
  • Kontakta CSN om en användare ska avslutas helt. Observera att en användare inte kan avslutas i Identity manager utan kräver att du kontaktar CSN.

Om skolan behöver en ny behörighetsadministratör

Om skolan behöver byta behörighetsadministratör ska rektorn fylla i en försäkran. Kontakta CSN för att få en ny försäkran skickad till skolan. Om behörighetsadministratören arbetar på en kommun och hanterar studiestartsstödet måste förvaltningschefen fylla i en försäkran.

Logga in i behörighetsverktyget Identity Manager

För att du som är behörighetsadministratör ska kunna logga in i Identity Manager behöver du ett användarnamn och lösenord, som du får från CSN.

Tänk på att din inloggning till Identity Manager är en personlig inloggning som inte får delas med någon annan.

För dig som loggar in i Identity Manager för första gången

När CSN har registrerat dig som behörighetsadministratör för din skola eller kommun kan du logga in i Identity Manager med hjälp av dina inloggningsuppgifter.

Om du sedan tidigare har inloggningsuppgifter till Mina tjänster loggar du in med samma inloggningsuppgifter i Identity Manager.

Om du inte har en inloggning sedan tidigare kommer CSN att skicka ett brev till dig med ditt användarnamn och ett mejl med ett engångslösenord.

I mejlet från CSN hittar du ditt engångslösenord och en länk till lösenordsbytet. Klicka på länken i mejlet för att byta engångslösenordet, du tas nu till lösenordsbytet.

När ditt lösenord ändrats kan du logga in i Identity Manager där du kan administrera behörigheter för din skolas eller kommuns användare av Mina tjänster.

I filmen kan du se hur du byter ditt engångslösenord till ett eget lösenord.

Ditt nya lösenord måste vara åtta tecken lång och innehålla:

  • Minst en stor bokstav (A-Z)
  • Minst en liten bokstav (a-z)
  • Minst en siffra (0-9)

Dessutom kan det innehålla icke-alfanumeriska tecken (t.ex. % ! #). Lösenordet får inte innehålla ditt användarnamn.

Logga in i Identity Manager med befintligt användarnamn och lösenord

I filmen kan du se hur du gör för att logga in i Identity Manager om du redan har ett användarnamn och lösenord.

Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord?

Har du glömt ditt användarnamn?

Om det finns en annan behörighetsadministratör på din skola så kan hen se vilket användarnamn du har i Identity Manager. Du kan då be din kollega ge dig uppgifterna. Mer om hur behörighetsadministratörer kan se dessa uppgifter kan du se i filmen nedan.

Om du är den enda behörighetsadministratören på skolan och har glömt ditt användarnamn ska du kontakta din kontaktperson på CSN.

Om du arbetar med studiestartsstöd i en kommun ska du ringa vår partnertelefon på 0771 - 276 400.

Beställa nytt eller ändra lösenord?

Du kan när som helst ändra ditt befintliga lösenord eller beställa ett nytt.

Vid inloggningen till Identity Manager finns länken Ändra eller beställ nytt lösenord. Klicka på länken och välj sedan det alternativ som passar dig.

Ändra lösenord

Om du vill ändra ditt befintliga lösenord väljer du Vill du ändra ditt lösenord. Klicka på länken och följ instruktionerna.

Glömt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord väljer du Har du glömt ditt lösenord eller fungerar det inte? Klicka på länken och följ instruktionerna. Ha gärna din mejl öppen när du byter ditt lösenord. När du får ditt nya engångslösenord ska du genast skriva in det och ändra till ett nytt eget lösenord. När lösenordet är ändrat kan du logga in i Identity Manager.

Lägg till ny användare och tilldela behörighet

När du har loggat in kan du börja använda Identity Manager. Här ska du som behörighetsadministratör lägga upp nya användare och tilldela behörigheter för den eller de personer på skolan eller kommunen som ska använda Mina tjänster.

Vissa skolformer tilldelar behörigheter både i Identity Manager och på papper. Läs mer om det här under Vissa skolor meddelar behörighet via en blankett.

Tänk på!

Om du lägger till en användare utan att tilldela personen behörighet till någon tjänst kommer du att kunna se användaren i Identity Manager men inget användarnamn och lösenord skickas ut. Det innebär att användaren inte kan logga in i Mina tjänster. Användare som inte är kopplade till någon tjänst tas bort av CSN med jämna mellanrum.

Lägg till ny användare och tilldela behörighet på en skola

Så här gör du för att lägga till nya användare och tilldela behörigheter på en skola:

Vissa skolor meddelar behörighet via en blankett

Vissa skolor meddelar behörighet till studeranderapporteringen via en blankett. Det gäller alla gymnasieskolor och konst - och kulturskolor men även komvux och folkhögskolor som inte rapporterar via fil till CSN.

Om du är behörighetsadministratör på en sådan skola kan du inte tilldela behörighet till tjänsten Studeranderapportering i Identity Manager. Om du behöver ändra eller lägg till en rapportör för studerarapporteringen ska du kontakta din kontaktperson på CSN.

Om du har en användare på din skola (gäller ovanstående skolformer) som redan rapporterar uppgifter för studerande och nu ska börja rapportera utbildningsuppgifter ska du inte lägga upp personen på nytt i Identity Manager. Du lägger då endast till ytterligare en behörighet för den aktuella tjänsten. I filmen kan du se hur du göra detta:

Lägg till ny användare och tilldela behörighet för studiestartsstöd

Så här gör du för att lägga till nya användare och tilldela behörigheter i en kommun (studiestartsstöd):

Titta på eller ändra en användares uppgifter och behörigheter

I Identity Manager kan du se vilka användare som rapporterar utbildnings- och studerandeuppgifter för din skola och/eller vem som hanterar studiestartsstödet för din kommun. Du kan ändra en användares behörigheter genom att lägga till behörighet till en ny tjänst eller ta bort en som inte är aktuell. Du kan också ändra en användares personuppgifter.

Tänk på!

Det finns ingen automatisk koppling mellan Identity Manager och Mina tjänster. Det innebär att om du ändrar en användares e- postadress i Identity Manager så måste du också ändra den i Mina tjänster för att CSN ska ha rätt uppgifter. Om du är osäker på hur du gör kan du läsa mer i handboken för Studietider och utbildningar som du hittar under din skolform.

Rapporterar uppgifter till CSN

Titta på eller ändra en användares uppgifter och behörigheter på en skola

Så här gör du för att titta på eller ändra en användares uppgifter och behörigheter på en skola:

Titta på eller ändra en användares uppgifter och behörigheter på en kommun

Så här gör du för att titta på eller ändra en användares uppgifter och behörigheter på en kommun (studiestartsstöd):

Ta bort en användare

Det är viktigt att meddela CSN om en användare slutar. Du kan inte göra det i Identity Manager utan måste ringa eller mejla till din kontaktperson på CSN.

Inloggningsuppgifter till användare av Mina tjänster

Om en användare glömmer bort sitt användarnamn kan du som behörighetsadministratör se detta i Identity Manager och vidarebefordra uppgifterna till användaren. Du kan även beställa ett engångslösenord till användaren. Så här gör du:

Ta ut lista med användare från Identity Manager

Du kan ta ut en lista med användare ur Identity Manager. Så här gör du:

Uppdaterad: 2024-02-28
Hjälpte den här sidan dig?