Hoppa till innehåll

Omställningsstudiestöd

Från och med den 1 oktober 2022 går det att ansöka om det nya omställnings­studiestödet. Det är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Vad är omställningsstudiestöd?

Med omställnings­studiestödet kan du studera på en utbildning i Sverige för att vidareutveckla dig inom ditt yrke eller för att byta spår.

Omställningsstudiestöd består av bidrag och lån, och baseras på personens inkomst. Bidraget är upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, och sedan finns möjlighet att fylla på med lån. Maxbeloppet för bidraget är cirka 21 300 kronor före skatt och för lånet cirka 12 500 kronor. Man kan få stödet i 44 veckor, längre för deltidsstudier.

För att få omställningsstudiestöd måste vissa villkor uppfyllas, exempelvis ska personen

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 2 åren
  • läsa en utbildning som bidrar till att hen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Det finns även fler villkor som behöver uppfyllas.

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Även utbildningar som en omställningsorganisation finansierar kommer kunna ge rätt till omställningsstudiestöd.

Mer om villkor, ansökan och belopp för omställningsstudiestödet

Två ansökningsomgångar per år

Det är två ansökningsomgångar per år för omställnings­studiestödet. Från och med den 1 oktober kan man ansöka för studier som påbörjas under första kalenderhalvåret året därpå. Från och med den 1 april kan man ansöka för studier som påbörjas under andra kalenderhalvåret.

Det finns en begränsad pott pengar för stödet. CSN beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till CSN och så länge pengarna räcker. Potten är uppdelad i två delar - en för offentlig och en för privat sektor.

Ansökan görs i Mina sidor av den studerande.

Skolans rapportering till CSN

Skolor som redan idag skickar uppgifter om studerande till CSN kommer att rapportera uppgifter om de som studerar med omställningsstudiestöd på samma sätt som ni rapporterar studerande med studiemedel.

Se webbinarium om omställningsstudiestödet

Här kan du se ett inspelat webbinarium om omställningsstudiestödet. Det är 25 minuter långt.

Uppdaterad: 2022-10-07
Hjälpte den här sidan dig?