session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vägleder om omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd är ett nytt studiestöd för vuxna som vill bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det är till för personer som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat i sammanlagt minst 8 år.

Informationen på den här sidan riktar sig till dig som vägleder personer kring studier och yrkesliv samt till dig som arbetar på en skola eller ett utbildningsföretag som har studerande med omställnings­studiestöd och som vanligtvis inte rapporterar uppgifter till CSN.

Vad är omställningsstudiestöd?

Syftet med omställnings­­studiestödet är att personer som är i arbetslivet ska kunna studera och bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta spår. Här är några korta fakta om stödet:

 • Omställningsstudiestöd består av bidrag och lån, och baseras på personens inkomst.
 • Bidraget är 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, och sedan finns möjlighet att fylla på med lån. Maxbeloppet för bidraget år 2024 är 5 275 kronor per vecka, före skatt.
 • Man kan få stödet i som längst 44 veckor, längre för deltidsstudier.
 • Det går att få omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).
 • Det går att kombinera arbete och studier, men summan av arbete och studier får inte vara mer än 100 procent.
 • Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­studiestöd. Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Villkor för att få omställningsstudiestöd

Det är många villkor som behöver uppfyllas för att en person ska kunna få omställningsstudiestöd. Här är några av de mest grundläggande villkoren:

 • Personen ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Personen ska ha arbetat i sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna (vissa ersättningar kan jämställas med arbete).
 • Utbildningen måste bidra till att personen stärker sin ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Om personen är under 40 år får inte utbildningen vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.

Läs om alla villkor för att få omställningsstudiestöd

En begränsad budget

CSN får varje år en budget för omställnings­studiestödet i det regleringsbrev som regeringen beslutar om.

Budgeten är uppdelad i två potter – en för privat sektor (67 procent) och en för offentlig sektor (33 procent). Den är också uppdelad på de två ansöknings­­omgångarna. Det innebär att högst hälften av budgeten för respektive sektor får användas för studier som påbörjas under det första kalenderhalvåret.

Budgeten ökar successivt

Budgeten för stödet kommer att öka successivt. När systemet är fullt utbyggt år 2026 beräknas att i genomsnitt runt 44 000 studerande per år ska kunna få omställnings­studiestöd, lite beroende på konjunktur­utvecklingen.

Två ansökningsomgångar per år

Det är två ansöknings­­omgångar per år. Det går att söka för upp till ett år i samma ansökan.

 • Från och med den 1 april kan de ansöka som vill få omställningsstudiestöd för en period som börjar någon gång mellan den 1 juli och den 31 december innevarande år.
 • Från och med den 1 oktober kan de ansöka som vill få omställningsstudiestöd för en period som börjar någon gång mellan den 1 januari och den 30 juni nästkommande år.

Om ansökan kommer in för tidigt avvisas den.

Viktigt att den sökande förbereder sin ansökan

Ansökningsprocessen för omställningsstudiestödet är mer komplex än för studiemedel. Det är också många som vill ansöka direkt när ansökningsomgången öppnar. Därför är det viktigt att den sökande börjar förbereda sin ansökan i god tid innan det är dags att ansöka. Här är några saker som ni kan tipsa om för att ansökan ska bli så bra som möjligt:

 1. Den sökande bör allra först kontrollera att hen uppfyller villkoren för att få stödet.
 2. Den sökande behöver också ta reda på vilken omställnings­organisation hen tillhör och kontakta dem. Omställnings­organisationen kan skriva ett yttrande till CSN om utbildningen stärker personens ställning på arbetsmarknaden. De ger också kostnadsfri vägledning och vissa kan även betala ut ett kompletterande bidrag.
 3. Tipsa den sökande om att ta reda på vilka uppgifter som behövs när hen ansöker. Med en komplett ansökan kan du få ditt beslut snabbare.

På sidan Så ansöker du om omställningsstudiestöd finns bra information och en checklista för den som planerar att söka omställningsstudiestöd.

Väntetid för beslut

Handläggningstiden för omställningsstudiestödet är betydligt längre än för studiemedel, så som det är nu hinner många inte få något beslut innan studiestarten.

På sidan Väntar du på beslut om omställningsstudiestöd? kan du läsa aktuell information om våra handläggningstider och vad som är viktigt för den sökande att tänka på.

Skolans rapportering till CSN

Hur du lämnar uppgifter om studerande till CSN beror på om du arbetar på en skola som brukar rapportera studerande eller om du är en utbildningsanordnare eller ett utbildningsföretag som saknar rutin för att rapportera studerande.

Skolor som brukar rapportera studerande till CSN

Skolformer som normalt ger rätt till studiemedel rapporterar studerande med omställningsstudiestöd på samma sätt som de rapporterar studerande med studiemedel.

Du som arbetar på en sådan skola kan läsa mer om rapportering på våra rapporteringssidor.

Rapportera uppgifter till CSN

Utbildningsanordnare/utbildningsföretag som saknar rutin för att rapportera studerande till CSN

En omställningsorganisation kan finansiera en utbildning som normalt inte ger rätt till studiestöd.

Här finns information till dig som är utbildningsanordnare ­eller utbildningsföretag och saknar rutin för rapportering till CSN.

Du behöver intyga tre olika delar för en studerande med omställningsstudiestöd:

Påbörjade studier

För att utbetalningarna ska komma igång behöver den studerande och utbildningsan­ordnaren/utbildningsföretaget intyga att den studerande påbörjat sina studier. Det gör du på blanketten studieförsäkran som den studerande får med sitt beslut om omställningsstudiestöd.

Ändringar

Om något ändras i den studerandes studier ska du anmäla ändringen så snart som möjligt. Du ska anmäla ändringar om

 • utbildning
 • studietid
 • studietakt
 • frånvaro
 • avbrott.

Du anmäler ändringar på blanketten Rapport från utbildningsanordnare, omställningsstudiestöd.

Studieresultat

Studerande som haft studiestöd tidigare behöver normalt redovisa studieresultat för att kunna få studiestöd för en ny period. Det gör de med hjälp av intyg från utbildningsanordnaren/utbildningsföretaget.

Du intygar studieresultat på blanketten Redovisning av studieresultat, omställningsstudiestöd.

Tryckt informationsmaterial

I Blankettbeställningen kan du beställa blanketter och informationsmaterial.

Följande informationsmaterial kan du beställa:

Se webbinarium om omställningsstudiestödet

Här kan du se ett 30 minuter långt webbinarium om omställnings­studiestödet. Det innehåller bland annat information om syftet med stödet, villkor, belopp och ansökansprocessen.

Uppdaterad: 2024-05-22
Hjälpte den här sidan dig?