Hoppa till innehåll

Handläggningstider

8 av 10 som skickar in sin ansökan om studiemedel får ett besked inom en vecka. Ibland tar det längre tid innan du får ett beslut. Det kan bero på att det fattas uppgifter i din ansökan eller att vi väntar på uppgifter från din skola.


Om du inte fått ett beslut om studiemedel inom en vecka efter att du ansökte kan det bero på att

  • en handläggare behöver titta mer på din ansökan, exempelvis om du skickat med en bilaga eller skrivit extra information i din ansökan
  • det saknas uppgifter i din ansökan
  • vi väntar på uppgifter från din skola, exempelvis om dina tidigare studieresultat.

Se nedan hur lång tid det kan ta när en handläggare behöver titta mer på din ansökan, exempelvis när det fattas uppgifter.

Har du ansökt om studiemedel?

Har du ansökt om studiemedel de senaste veckorna men inte fått besked? Då är det något i din ansökan som gör att en handläggare behöver titta på den innan du kan få ett besked.

Ansökan om studiemedel för studier i Sverige

För dig som inte har fått ett besked direkt är handläggningstiden cirka 5,5 veckor. Vi hanterar nu ansökningar som kommit in den 30 juni eller tidigare.

Om du är utländsk medborgare kan din ansökan ta längre tid, för då behöver vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd.

Ansökan om studiemedel för utlandsstudier

För dig som inte har fått ett besked direkt är handläggningstiden nu cirka 2 veckor. Vi hanterar nu ansökningar som kommit in den 26 juli eller tidigare.

Om du är utländsk medborgare kan din ansökan ta längre tid, för då behöver vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd.

Har vi bett dig skicka in fler uppgifter?

Om vi upptäcker att något saknas i din ansökan om studiemedel så kontaktar vi dig och ber dig skicka in fler uppgifter (komplettera). Har du kompletterat ansökan de senaste veckorna men inte fått något besked? Då har vi inte hunnit börja hantera de nya uppgifterna.

Komplettering - studiemedel i Sverige

För dig 5,5 veckor. Vi hanterar nu ansökningar som kommit in den 1 juli eller tidigare.

Komplettering - studiemedel för utlandsstudier

För dig som inte har fått ett besked direkt är handläggningstiden cirka 2,5 veckor. Vi hanterar nu ansökningar som kommit in den 26 juli eller tidigare.

Har du ändrat i din ansökan om studiemedel?

Om du har ändrat din ansökan de senaste veckorna men inte fått något besked, har vi inte hunnit börja hantera din ändring än.

Ändringar - studiemedel i Sverige

För dig som inte har fått ett besked direkt är handläggningstiden cirka 5,5 veckor. Vi hanterar nu ansökningar som kommit in den 30 juni eller tidigare.

Ändringar - studiemedel för utlandsstudier

För dig som inte har fått ett besked direkt är handläggningstiden cirka 2,5 veckor. Vi hanterar nu ansökningar som kommit in den 27 juli eller tidigare.

Bidrag för gymnasiet – för dig som är 20 år eller yngre

Det tar ungefär 2,5 veckor tills CSN fattar beslut om din ansökan om bidrag för extra tillägg, cirka 3,5 veckor för ansökan om inackorderings­tillägg och 1 vecka för ansökan om lärlingsersättning. Det kan ta längre tid om något är oklart och om vi behöver få fler uppgifter från dig. I så fall kontaktar vi dig.

Om du är utländsk medborgare kan din ansökan ta längre tid, för då behöver vi först pröva om du har rätt till svenskt studiestöd.

Frågor och svar

Kan jag få mitt beslut om studiemedel snabbare?

Ja, du får beslutet snabbare om du väljer att få det i Mina sidor i stället för med post. Då slipper du vänta på postgången. När beslutet finns att läsa i Mina sidor får du en notifiering via sms eller e-post. I tjänsten Min profil i Mina sidor kan du välja hur du vill få dina utskick från CSN.

Så här ska din profil se ut för att få meddelanden från oss så snabbt som möjligt

Välj utskick via Mina sidor och e-post eller sms

I exemplet har Mina sidor och e-post valts. Du kan även lägga till sms.

Vad är det för skillnad på en komplettering och en ändring av min ansökan?
  • Komplettera ber vi dig göra när något saknas i din ansökan som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut.
  • En ändring av din ansökan är något som du har gjort själv om något har ändrats eller om du glömde något i din ansökan.
Varför har jag ännu inte fått besked om min ansökan?

Cirka 60% av alla ärenden som kommer in till oss får ett snabbt besked, inom en vecka. I vissa fall måste våra handläggare titta mer på ett ärende och då tar det längre tid. Då kan det exempelvis bero på att:

  • du har lämnat ett meddelande till oss i din ansökan. Då tar din ansökan längre tid eftersom vi då måste läsa och ta ställning till meddelandet.
  • vi saknar en bilaga eller något är fel i din ansökan.
Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-08-11
Hjälpte den här sidan dig?
eller