Hoppa till innehåll

Gymnasiet – för dig som vägleder studerande

Här hittar du informationsmaterial som du kan använda dig av när du informerar om CSN.

Filmer om studiebidrag

Använd gärna filmerna när ni informerar gymnasieelever om CSN. Filmerna finns även textade på engelska, arabiska och dari, se under Languages.

Allas våra pengar - undervisningsmaterial

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Det är användbart för dig som till exempel är mentor eller lärare i samhällskunskap.

Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Materialet går att beställa i CSN:s blankettbeställning.

Materialet är framtaget av Delegationen för korrekta utbetalningar tillsammans med CSN och gymnasielärare.

Gå din egen väg - ett material för att inspirera till studier

Bild på tjej som blickar framåt

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg för att inspirera unga att våga drömma och gå sin egen väg när det gäller utbildning och jobb – oavsett om vägen är rak eller krokig. Med verkliga berättelser och kunskap om studiestödets möjligheter vill vi ingjuta kraft och mod i dem som tvekar inför att studera vidare efter gymnasiet.

Materialet består av ett antal filmer med tillhörande reflektionsfrågor. Använd gärna sajten tillsammans med eleverna när ni pratar om studier, yrkesval och ekonomi!

Till sidan Gå din egen väg

Palla skolan - ett material om skolk

Många elever har inte koll på vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag från samhället när man skolkar. För att öka kunskapen om detta och samtidigt peppa eleverna att inte skolka har CSN tagit fram sajten pallaskolan.se, tillsammans med gymnasieelever och i samverkan med Skolverket, Kronofogden och Försäkringskassan.

Till sajten pallaskolan.se

Affischer med tema palla skolan

Det finns två affischer, en stor i A1-format och en i A4-format. De kan ni beställa i CSN:s blankettbeställning.

Affisch i A4-format (pdf, 129 kB)

Affisch i A1-format (finns enbart för beställning):

Affisch med pepp, varning och hjälp

Material till digitala informationsskärmar

Bildspel med pepp, varning och hjälp (pdf, 98 kB)

Bild på affischen (pdf, 1 MB)

Folder om studiebidrag

Framsida av folder om studiestartsstöd

Den här foldern skickas ut till alla familjer som har barn som fyller 16 år och ska börja på gymnasiet.

Klicka på bilden för att se hela foldern.

Webbinar om studiebidrag och skolk

Hur kan vi tillsammans förhindra att gymnasieelever får problem med sitt studiebidrag och blir återbetalningsskyldiga? Och att familjerna mister viktiga bidrag? Närmare 1 500 personer hamnar varje år hos Kronofogden på grund av en studiebidragsskuld som de inte kan betala. Genom att jobba tillsammans kan vi minska den siffran och ge ungdomarna en bättre start på vuxenlivet.

Här kan du se en inspelad version av webbinaret Skola, skolk och skulder.

Faktablad på olika språk

I Blankettbeställningen kan du beställa informationsmaterial om studiehjälp. Du kan också ladda hem det från sidan Blanketter.

Faktablad om studiehjälp  (pdf, 65 kB)(finns även på engelska)

Faktablad om studiehjälp för utländska medborgare (finns på flera språk)

Bildspel om studiebidrag och skolk

Bildspelet kan du använda om du ska informera om studiebidrag och skolk. Det finns anteckningar till sidorna som du kan ha som stöd när du pratar.

Bildspel om studiebidrag och skolk (powerpoint, 4 MB)

Läs mer om studiehjälp

Läs mer om studiehjälp på sidan Bidrag för gymnasiestudier.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-01-20
Hjälpte den här sidan dig?
eller