Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Återkrav – om du fått bidrag eller lån som du inte har rätt till

Om du har fått pengar av CSN som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav. Det kan exempel­vis bero på att du har avbrutit dina studier. Här hittar du information om kostnader, regler och vad som händer om du inte betalar.

Kontakta CSN om något ändras

Om du fått pengar av CSN som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Det kan exempel­vis bero på att du har avbrutit dina studier, haft ogiltig frånvaro (skolk) eller haft för hög inkomst. Tänk därför på att alltid meddela oss om det händer något som kan påverka din rätt till studiestöd.

Ränta och expeditionsavgift

Utöver det belopp du ska betala tillbaka måste du också betala ränta på åter­kravet. Under 2018 är räntan 2,30 procent. Du kan dra av den i deklara­tionen.

Vi tar även ut en expeditionsavgift för återkrav. Den är 100 kronor per återkrav och år, och det gäller alla studiestöd utom lärlingsersättning.

Bankgironummer för att betala återkrav

Undvik återkrav

Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter till CSN. Du som går på gymnasiet måste ha full närvaro. Läs mer om reglerna för ditt studiestöd för att se hur du undviker att få ett återkrav.

Regler för studiehjälp (upp till 20 år på gymnasiet)

För dig som är under 20 år och läser på gymnasiet kan de här ändringarna påverka din studiehjälp:

  • om du avbryter dina studier
  • om du har skolkat
  • om du aldrig börjat studera
  • om din familjesituation förändrats så att det påverkar rätten till extra tillägg och inackorderingstillägg.

Det är skolan som meddelar CSN om ändringarna. Om vi inte får in ändringar tillräckligt snabbt kan det hända att vi hinner betala ut pengar du inte har rätt till, och då får du ett återkrav.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet – information om skolk

Familjesituationen förändras

Vem får återkravet?

Om du är omyndig när du får ett återkrav, skickar vi beslutet till den förälder som vi betalade ut pengarna till. Har du en annan förmyndare än din förälder, skickar vi återkravet till den förmyndaren. Från det att du är 18 år är det du själv som ska betala tillbaka återkravet. 

Regler för studiemedel (högskola, yrkeshögskola, komvux och folkhögskola samt över 20 år på gymnasiet)

Du som får studiemedel för att läsa på högskola, yrkeshögskola, komvux, folkhögskola eller gymnasiet är ansvarig för att CSN har rätt uppgifter om dig. Bland annat de här ändringarna kan påverka studiemedlen:

  • om du avbrutit dina studier
  • om du studerat i mindre omfattning än vad som står i ditt beslut om studiemedel
  • om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Tänk på att så fort som möjligt anmäla till CSN om det händer något som kan påverka din rätt till studiemedel. På så sätt minskar du risken för återkrav. Det enklaste är att anmäla direkt i Mina sidor. Om du är osäker på om studiemedlen kan påverkas eller inte, så kontakta oss.

Regler för studiestartsstöd

Du som får studiestartsstöd för studier på komvux eller folkhögskola är ansvarig för att CSN har rätt uppgifter om dig. Bland annat de här ändringarna kan påverka studiestartsstödet:

  • om du avbrutit dina studier
  • om du studerat i mindre omfattning än vad som står i ditt beslut om studiestartsstöd
  • om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN.

Tänk på att så fort som möjligt anmäla till CSN om det händer något som kan påverka din rätt till studiestarts­stöd. På så sätt minskar du risken för återkrav. Det enklaste är att anmäla direkt i Mina sidor. Om du är osäker på om studiestartsstödet kan påverkas eller inte, så kontakta oss. 

Har du svårt att betala?

Normalt ska du betala hela återkravet på en gång, senast den dag som står på inbetalningskortet. Ring oss om du har svårt att betala, så tittar vi på din ekonomiska situation. I vissa fall kan du få en betalningsplan och dela upp betalningen.

Kontakta oss

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar ditt återkrav i tid, skickar vi en påminnelse. Betalar du inte efter påminnelsen får du ett kravbrev. Om du inte betalar trots påminnelse och kravbrev, skickar CSN ditt ärende vidare till Kronofogden.

Om ärendet hamnar hos Kronofogden

Om Kronofogden får ditt ärende skickar de ett betalningskrav till dig. För detta tillkommer det 680 kronor i avgift och arvode till Kronofogden.

Om du fortfarande inte betalar, fastställer Kronofogden din skuld i ett så kallat utslag. Utslaget ligger sedan till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden. Det kallas utmätning. För utmätningen tillkommer det en avgift på 600 kronor.

Risk för betalningsanmärkning

Du riskerar att få en betalnings­anmärkning om ditt ärende skickas till Kronofogden. Betalnings­anmärk­ningen hanteras sedan av ett kreditupplysningsföretag, exempelvis UC och Kreditfakta. Dessa kreditupplysningsföretag utfärdar betalningsanmärkningar efter att ha hämtat uppgifter om obetalda avgifter från Kronofogden.

Bestrida skulden hos Kronofogden

Det går att bestrida ett ärende hos Krono­fogden. När CSN skickar ditt ärende vidare dit heter det att vi ansöker om betalnings­före­läggande. Den ansökan kan du bestrida. Du kan också välja att begära återvinning av utslaget från Krono­fogden. Det innebär att du ansöker om att det ska omprövas i domstol. Då tillkommer det kostnader för rättegång hos tingsrätten.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-04-24
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul