session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Ogiltig frånvaro på gymnasiet

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Det gäller även andra bidrag, till exempel extra tillägg från CSN eller flerbarnstillägg från Försäkrings­kassan. Här kan du läsa om vad som händer med bidragen från CSN om du har ogiltig frånvaro.

Det här räknas som ogiltig frånvaro

Det är skolan som bedömer vad som räknas som ogiltig frånvaro. Det kan till exempel vara att du vid upprepade tillfällen och utan giltig anledning

  • är frånvarande från lektioner
  • har sena ankomster
  • lämnar lektioner för tidigt.

Om du har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN.

Skolan kan i vissa fall välja att inte rapportera frånvaro till CSN. Det kan de göra om frånvaron till exempel beror på sjukdom, mobbning eller andra personliga skäl som skolan känner till. Om du är borta från skolan för att du mår dåligt är det viktigt att du pratar med din skola.

Vad händer när skolan har bedömt att du har ogiltig frånvaro?

Skolan rapporterar till CSN att du har ogiltig frånvaro. När du har det räknas du inte som heltidsstuderande, och har därför inte rätt till bidrag.

CSN stoppar utbetalningen av dina bidrag och utreder om du har fått för mycket pengar utbetalt.

När skolan har bedömt att du studerar på heltid igen rapporterar skolan det till CSN.

Du har rätt till bidragen igen, men om du har fått pengar som du inte haft rätt till kan det dröja innan dina utbetalningar kommer igång. Läs mer under rubriken Om du måste betala tillbaka pengar till CSN.

Utbetalningen i juni kan dras in. Den får du bara om du studerat på heltid under minst nio månader av ett läsår.

Tänk på! När studiebidraget stoppas kan även bidrag från andra myndigheter stoppas, till exempel familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

Brev som du kan få från CSN
  1. CSN skickar ett tillfälligt beslut till dig eller din vårdnadshavare med information om att vi har stoppat utbetalningarna. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, så ska du prata med din skola i första hand.
  2. Om vi inte har fått några nya uppgifter från skolan, skickar vi ett slutligt beslut till dig eller din vårdnadshavare. I det beslutet ser du också om du har fått för mycket pengar utbetalt.
  3. Skolan skickar mer detaljerad information om din ogiltiga frånvaro till CSN, ett så kallat frånvarounderlag. Om du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka pengar skickar vi frånvarounderlaget till dig eller din vårdnadshavare så att ni får ta del av det.
  4. Du eller din vårdnadshavare som måste betala tillbaka pengar får ett beslut om återkrav.
  5. Om du inte börjar studera på heltid igen eller om det inte finns utbetalningar att räkna av återkravet mot måste du eller din vårdnadshavare betala tillbaka pengarna. Vi skickar då ett inbetalningskort till dig eller din vårdnadshavare i slutet av juni.

Om du måste betala tillbaka pengar till CSN

Om du har fått bidrag som du inte har haft rätt till, måste du betala tillbaka de pengarna. I första hand drar vi det från dina kommande utbetalningar under läsåret. Om de inte räcker, eller om du inte kommer tillbaka till studier på heltid igen, skickar vi ett återkrav med ett inbetalningskort i slutet av juni. Det är den som har tagit emot pengarna som får återkravet.

Viktigt att betala återkravet i tid

Om du får ett återkrav är det viktigt att du betalar det. Om du har svårt att betala är det oftast möjligt att dela upp betalningen. Kontakta CSN i så fall, så tittar vi på vad som kan vara bästa lösningen för dig.

Om du bara låter bli att betala, trots påminnelser, så skickar vi ditt ärende vidare till Kronofogden. Det kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

Läs mer om vad som händer om du inte betalar

Om du har synpunkter

Om du anser att skolans uppgifter om din ogiltiga frånvaro inte stämmer, ska du i första hand kontakta din skola. Det är skolan, inte CSN, som bedömer vad som är giltig eller ogiltig frånvaro.

Om du anser att CSN:s beslut är fel kan du överklaga beslutet.

Överklaga CSN:s beslut

Information på fler språk

Vi har information om ogiltig frånvaro på flera språk.

Informationen på den här sidan finns översatt till engelska, arabiska och dari. På sidorna finns också textade versioner av filmen Vad händer om jag har ogiltig frånvaro.

Engelska

Arabiska

Dari

Informationsblad

Vi har informationsblad om ogiltig frånvaro som du kan beställa på sidan Blanketter.

Informationsbladet finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, somaliska och tigrinja.

Frågor och svar

Jag är tillbaka i heltidsstudier, när får jag pengar igen?

När skolan har bedömt att du studerar på heltid igen rapporterar skolan det till CSN. Vi prövar då om du har rätt till bidragen igen. Ibland kan det dröja innan du får din utbetalning. Det gäller till exempel om vi inte hann stoppa utbetalningen när du hade ogiltig frånvaro och du fick pengar som du inte hade rätt till. Då drar vi av det från dina kommande utbetalningar under läsåret.

Om dina kommande utbetalningar inte räcker för att betala tillbaka det du är skyldig, så skickar vi ett återkrav i slutet av läsåret. Det gör vi också om du fortsätter att ha ogiltig frånvaro och inte får fler utbetalningar. Ett återkrav innebär att du måste betala in den summa pengar som du har fått för mycket.

Uppdaterad: 2024-06-03
Hjälpte den här sidan dig?