Betala tillbaka körkortslån

Här kan du se när du ska börja betala tillbaka ditt lån och hur mycket du ska betala. Du kan också se vad som gäller om du inte betalar i tid eller om du får svårt att betala.

När ska jag börja betala tillbaka?

Du börjar betala tillbaka på ditt lån tidigast sex månader efter att ditt beslut om körkortslån har slutat gälla. Du kommer att få ett beslut i Mina sidor när det är dags att börja betala tillbaka.

Din första inbetalning gör du alltid efter ett årsskifte, antingen det närmaste årsskiftet eller nästa.

  • Om ditt beslut om körkortslån slutar gälla under perioden 1 januari–30 juni, börjar du betala efter det närmaste årsskiftet.
  • Om ditt beslut om körkortslån slutar gälla under perioden 1 juli–31 december, börjar du betala vid årsskiftet efter ett år.

Vill du börja betala tillbaka tidigare?

Det går bra att börja betala tillbaka tidigare. Använd bankgironummer 5268-6011. Som OCR-nummer skriver du ditt personnummer (tio siffror i följd utan mellanslag eller bindestreck).

Meddelanden i Mina sidor om ditt lån

I början av varje år får du ditt årsbesked i Mina sidor. Där ser du hur stor din skuld är. När det är dags för dig att börja betala tillbaka får du ett beslut om det i Mina sidor. Varje månad, får du sedan en avisering i Mina sidor om hur mycket du ska betala på lånet.

Hur mycket ska jag betala varje månad?

Du betalar av ditt lån med 300 kronor i månaden. I det beloppet ingår även ränta som CSN tar ut på ditt lånebelopp. Räntan för 2024 är 2,64 procent. Om du har lånat 15 000 kronor tar det lite mer än 4 år innan du har betalat tillbaka lånet.

Vill du betala av lånet snabbare?

Om du vill betala av ditt lån snabbare, kan du när som helst göra extra inbetalningar. Du betalar till bankgironummer 5268-6011 och uppger ditt OCR-nummer. Du hittar OCR-nummer i dina aviseringar som du fått i Mina sidor.

Om du vill betala hela ditt lån behöver du kontakta oss.

Kontakta oss för att betala hela lånet

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Det är viktigt att du betalar i tid. Om du inte gör det, måste du betala en påminnelseavgift på 60 kronor. Om du inte sköter betalningen kan CSN besluta att hela lånet ska betalas tillbaka omedelbart.

Vad händer om jag får svårt att betala?

Om du får svårt att betala på grund av att du har låga inkomster, kan du ansöka om att få betala mindre (nedsättning av ditt årsbelopp). Logga in i Mina sidor för att ansöka eller kontakta CSN via mejl eller brev.

Du kan få ditt årsbelopp nedsatt till 3 procent av din inkomst. Det innebär att du ska ha en årsinkomst som understiger 120 000 kronor för att kunna få betala mindre varje månad.

Betala mindre på ditt körkortslån - ansök om nedsättning

Kontakta oss så hjälper vi dig

Du kan betala från utlandet

Betalar du lånet från något annat land än Sverige? Då finns det några olika sätt att betala. Tänk på att du kan få extra kostnader när du betalar från utlandet.

För dig som betalar inom EU/EES eller Schweiz via IBAN

Du ska betala till vårt konto i Danske Bank.

Betala till CSN:s IBAN-nummer (International Bank Account Number)

IBAN: SE79 1200 0000 0128 1012 2733

BIC: DABASESX

Vissa länder behöver även bankens adress. Den är DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, Sverige.

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

För dig som betalar utanför EU/EES via BIC/SWIFT

Betalar du från ett land utanför EU/EES så gör du det via BIC/SWIFT till kontonummer DABASESX

När du betalar från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT behöver du ange uppgifterna här nedan. Om banken vill ha ett IBAN-nummer använder du IBAN-numret här ovanför.

Bankkonto: 12810122733

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, Sverige.

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Om du flyttar

Om du flyttar så måste du se till att CSN får din nya adress. Det gäller även om du flyttar från Sverige. Gör du en flyttanmälan till Skatteverket får vi den automatiskt. Annars måste du själv meddela din nya adress till oss.

Gör en flyttanmälan hos Skatteverket

Om du flyttar eller byter adress

Frågor och svar

Måste jag betala tillbaka om jag inte kunde ta körkortet?

Ja, du måste betala tillbaka lånet även om du inte tagit körkort.

Uppdaterad: 2024-01-03
Hjälpte den här sidan dig?