Hoppa till innehåll

Kontroll av inkomst

Så fungerar kontrollen

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat till CSN stämmer. Kontrollen gör vi två år efter året du tjänade pengarna. Vi gör kontrollen genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat till CSN med de inkomstuppgifter som vi då fått från Skatteverket.

Om du haft studiemedel eller studiestartsstöd och det visar sig att du haft inkomster över fribeloppet som du inte meddelat oss, måste du visa hur inkomsten varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom CSN tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket är per år.

Om inkomst och fribelopp

Skicka intyg på inkomsten - vid studier

För att visa hur din inkomst har varit fördelad, behöver du skicka in intyg till oss. Hur det ska intygas, kan du läsa om under de olika inkomstslagen.

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst (lön, semesterersättning med mera) ska du redovisa det kalenderhalvår du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut. Skicka med intyg från din arbetsgivare som underlag, till exempel lönespecifikationer.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet ska du normalt fördela med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Du kan visa din inkomstfördelningen med intyg från en revisor. Om du inte kan få ett intyg från en revisor kan du i stället visa inkomstfördelningen genom att skicka in resultatrapporter för första halvåret och för helåret. Du måste då även skicka med din självdeklaration med samtliga bilagor.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital ska du normalt fördela med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Har du sålt aktier, fonder eller värdepapper, kan du skicka med dokument som visar hur stor kapitalvinst du gjort och när transaktionen gjordes. Vinsten ska du redovisa enligt skattereglerna. Den är normalt skillnaden mellan vad det kostade dig att köpa värdepapperna och vad du fick för dem efter avdrag för försäljningsutgifter.

Har du sålt en bostadsrätt eller en fastighet, ska du skicka med dokument som visar hur stor vinst du gjort och när du sålde den. Detta gör du enklast genom att skicka med kopior på din självdeklaration och ditt köpekontrakt. Enligt skattereglerna är det datumet när du och köparen skrev på köpekontraktet som räknas som datum för inkomsten. Det har ingen betydelse när du får betalt eller om du och köparen har avtalat om en senare tidpunkt för äganderättens övergång.

Redovisa inkomst för hela året - vid studier

Tänk på att du måste redovisa inkomsten för hela kalenderåret, även om du haft studiemedel eller studiestartsstöd för endast ett kalenderhalvår. Vi behöver veta din inkomst för hela kalenderåret då vi tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket gäller för hela året. 

Om du inte visar hur dina inkomster fördelats över respektive halvår, kommer vi att utgå från att inkomsten är jämnt fördelad över året.

Om du tjänat för mycket

Om du har haft högre inkomster än fribeloppet och det du tidigare meddelat CSN, kommer du att få betala tillbaka de pengar som betalats ut för mycket. Det kallas för återkrav.

Kontroll av inkomst - vid återbetalning

Om du har får nedsättning för ett visst år utifrån din inkomst, räknar vi i efterhand ut om du betalat rätt belopp.

Inkomster i Sverige

Vi gör kontrollen genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat till CSN med de inkomstuppgifter som vi får från Skatteverket.

Inkomster i utlandet

Du måste styrka dina inkomstuppgifter. Det gäller även om du inte har haft någon inkomst.

Om du har haft inkomster i utlandet, ska du skicka in en kopia på ditt beslut om slutlig skatt eller motsvarande intyg från skattemyndigheten i det land du arbetat i. Om du inte skickar in beslut om slutlig skatt måste du betala det årsbelopp du hade innan du ansökte samt en tilläggsavgift. Intygen lämnar du i tjänsten Lämna intyg om utländsk inkomst i Mina sidor. Där kan du också läsa vilka intyg vi behöver i olika länder.

Om du inte har haft någon inkomst ska du skicka in ett intyg från skattemyndigheten som styrker det.

Om du betalat för lite

Om du betalat för lite under ett år, måste du betala resten i efterhand. Du får då dessutom betala en tilläggsavgift. Årsbeloppet kan dock inte bli högre än det var innan du fick nedsättning.

Anmäl alltid om din inkomst blir högre

Meddela alltid till CSN om du får en högre inkomst än vad du skrev i din ansökan om nedsättning. Då kan du undvika att få en tilläggsavgift.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-09-17
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller