session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Avskrivning av studielån

CSN kan i vissa fall skriva av ditt lån helt eller delvis. Vi kan till exempel skriva av ditt lån vid en viss ålder, vid dödsfall eller om du har synnerliga skäl. Det är olika regler beroende på vilket lån du har.

Info

Informationen på den här sidan gäller för studielån utbetalda från 1 juli 2001.

Vill du läsa om reglerna för våra äldre lån? Klicka på länkarna nedan.

Lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001

Lån utbetalda före 1989

Avskrivning av studielån utbetalda från och med 1 januari 2022

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 72 år. Om du inte har betalat till CSN enligt din betalningsplan under de sista tre åren innan du fyller 72 år, kommer vi inte att skriva av beloppen för dessa tre år.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Vi skriver av lånet när Skatteverket informerar oss om dödsfallet.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden abroad för uppgifter om svenska ambassader.

Om du har sjukersättning upp till garantinivån

CSN kan skriva av ditt studielån om du har hel sjukersättning, men din sammanlagda inkomst får inte vara över garantinivån för hel sjukersättning (2,78 prisbasbelopp). År 2024 är garantinivån 159 294 kronor. Även om du har hel sjukersättning som är högre än garantinivån kan du i vissa fall ha rätt till avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Sjukersättning över garantinivån

Om du har sjukersättning över garantinivån kan du i vissa fall få ditt lån avskrivet med hänsyn till synnerliga skäl. Vi kan bevilja avskrivning om din ekonomi är mycket ansträngd med bland annat sjukdomsrelaterade kostnader. De sjukdomskostnader vi kan ta hänsyn till är kostnader som du kommer ha hela livet.

Ingen nytta av utbildningen på grund av skada eller sjukdom under studietiden

För att vi ska kunna skriva av ditt lån ska din skada eller sjukdom ha uppkommit under din studietid, vara bestående och innebära att du inte kan använda din utbildning.

Funktionsnedsättning

Om du på grund av funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som anses vara normalt för den aktuella utbildningen, kan vi skriva av ditt lån. Ett krav är att du har fullföljt dina studier.

Om du har frågor om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl kan du kontakta CSN.

Behörighetsgivande studier

Om du vid vuxen ålder (över 20 år), och före den 1 januari 2018, har fått studielån för studier på grundskole- eller gymnasienivå och sedan fått lån på eftergymnasial nivå, kan vi skriva av en del av skulden som gäller grundskole- eller gymnasiestudier. För att vi ska skriva av din skuld måste du ha blivit godkänd på minst 60 högskolepoäng och den eftergymnasiala utbildningen ska kunna ingå i en svensk högskoleexamen.

Avskrivning av studielån utbetalda från 1 juli 2001 till 31 december 2021

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 68 år. Om du inte har betalat till CSN enligt din betalningsplan under de sista tre åren innan du fyller 68 år, kommer vi inte att skriva av beloppen för dessa tre år.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Vi skriver av lånet när Skatteverket informerar oss om dödsfallet.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden Abroad för uppgifter om ambassader.

Om du har sjukersättning upp till garantinivån

CSN kan skriva av ditt studielån om du har hel sjukersättning, men din sammanlagda inkomst får inte vara över garantinivån för hel sjukersättning (2,78 prisbasbelopp). År 2024 är garantinivån 159 294 kronor. Även om du har hel sjukersättning som är högre än garantinivån kan du i vissa fall ha rätt till avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Sjukersättning över garantinivån

Om du har sjukersättning över garantinivån kan du i vissa fall få ditt lån avskrivet med hänsyn till synnerliga skäl. Vi kan bevilja avskrivning om din ekonomi är mycket ansträngd med bland annat sjukdomsrelaterade kostnader. De sjukdomskostnader vi kan ta hänsyn till är kostnader som du kommer ha hela livet.

Ingen nytta av utbildningen på grund av skada eller sjukdom under studietiden

För att vi ska kunna skriva av ditt lån ska din skada eller sjukdom ha uppkommit under din studietid, vara bestående och innebära att du inte kan använda din utbildning.

Funktionsnedsättning

Om du på grund av funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som anses vara normalt för den aktuella utbildningen, kan vi skriva av ditt lån. Ett krav är att du har fullföljt dina studier.

Behörighetsgivande studier

Om du vid vuxen ålder (över 20 år), och före den 1 januari 2018, har fått studielån för studier på grundskole- eller gymnasienivå och sedan fått lån på eftergymnasial nivå, kan vi skriva av en del av skulden som gäller grundskole- eller gymnasiestudier. För att vi ska skriva av din skuld måste du ha blivit godkänd på minst 60 högskolepoäng och den eftergymnasiala utbildningen ska kunna ingå i en svensk högskoleexamen.

Ansökan om avskrivning

I de flesta fall behöver du inte ansöka om avskrivning utan det gör vi automatiskt. Men i några fall behöver du själv ansöka om att vi ska skriva av ditt lån:

  • Om du har synnerliga skäl
  • Om du har låg sjukersättning
  • På grund av behörighetsgivande studier om du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN eller om du har studerat utomlands på gymnasie- eller grundläggande nivå.
Uppdaterad: 2024-06-05
Hjälpte den här sidan dig?