session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Betala tillbaka studielån utbetalda före 1989

Informationen på den här sidan gäller för studielån utbetalda före 1989.

Info

Vill du läsa om reglerna för våra nyare lån? Klicka på länkarna nedan.

Lån utbetalda från 1 juli 2001

Lån utbetalda från 1 januari 1989 till 30 juni 2001

Hur mycket ska jag betala?

Inför varje år räknar CSN ut ett belopp som du ska betala, preliminär avgift. Vi räknar ut den preliminära avgiften utan att ta hänsyn till din sammanlagda inkomst. Avgiften räknar vi ut med hänsyn till skuldens storlek och regleringstalet.

Hur betalar jag?

Du kan välja att betala tillbaka ditt studielån med autogiro, e-faktura eller inbetalningskort. Om du bor utomlands, kan du betala på ditt lån med betalkort.

Autogiro eller e-faktura

Du kan betala via autogiro om du har ett konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som är verksam i Sverige.

Du kan även betala med e-faktura om du har konto i en svensk bank eller i en utländsk bank som kan hantera e-faktura med svensk betalningsmottagare.

Inbetalningskort och bankgironummer

Vi skickar inbetalningskort till dig om du inte valt något annat sätt att betala. Vi har olika bankgironummer beroende på vilket lån du har. Har du lån utbetalda före 1989 betalar du till bankgironummer 5175-4133.

Om du betalar via din internetbank anger du det OCR-nummer som står på inbetalningskortet. Har du inte OCR-numret kan du i stället skriva ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Betala med betalkort

Om du har ett kredit-, betal- eller kontokort som är kopplat till Visa eller Mastercard, kan du använda tjänsten Betala med kort i Mina sidor. För att tjänsten ska fungera måste du först registrera din utländska adress hos oss. Det gör du enklast på Mina sidor.

Du kan bara betala de belopp som finns i din betalningsplan. Om du saknar en betalningsplan eller vill göra extra inbetalningar måste du först kontakta oss.

Betala från utlandet med IBAN

När du betalar från utlandet med IBAN anger du uppgifterna nedan. Avgiften kan variera beroende på vilket land du betalar från. För information om avgiften ska du kontakta din bank.

IBAN: SE4412000000012810111820

BIC: DABASESX

Återkrav

IBAN: SE6912000000012810111855

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betalning från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT

När du betalar från utlandet med bankkonto och BIC/SWIFT anger du uppgifterna nedan. Om banken vill ha ett IBAN-nummer använder du IBAN-numret ovan.

Bankkonto: 12810111820

BIC: DABASESX

Återkrav

Bankkonto: 12810111855

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Uppsagt lån

När du ska betala ett uppsagt lån från utlandet behöver du ange uppgifterna nedan.

Betala uppsagt lån från utlandet med IBAN

IBAN: SE4712000000012810111863

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Betala ett uppsagt lån från utlandet med BIC/SWIFT

Bankkonto: 12810111863

BIC: DABASESX

Vår BIC-adress är: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm

Som referens skriver du ditt personnummer, namn och adress på inbetalningen.

Hur länge betalar jag?

Hur länge du betalar beror på hur gammal du var när du blev återbetalningsskyldig till CSN samt skuldens storlek

I årsbeskedet som CSN skickar ut varje år kan du se hur lång tid du får på dig att betala tillbaka ditt studielån. Antalet år kan ändras till exempel om du får betala mindre under ett år eller om du gör en extra inbetalning på ditt lån.

Ditt lån ska vara betalt det år du fyller 65 år. Men om du inte har betalat till CSN enligt din betalningsplan under de sista tre åren innan du fyller 65 år, kommer vi inte att skriva av beloppen för dessa tre år.

Om du har ett lån som vi har sagt upp till omedelbar betalning kommer vi inte skriva av lånet vid 65 års ålder. Lånet kommer då skrivas av vid dödsfall.

Hur ofta betalar jag?

Det vanliga är att du betalar fyra gånger per år (februari, maj, augusti och november) men du kan själv ändra till att betala varje månad i Mina sidor.

Betala mer eller hela studielånet

Du kan när som helst betala mer på ditt studielån för att betala av ditt lån snabbare. Du kan även betala hela ditt lån.

Betala mer på lånet

För att betala mer på ditt studielån kan du höja beloppet och använda samma bankgironummer och OCR-nummer. Om du inte har tillgång till ditt OCR-nummer kan du använda ditt personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Du som har autogiro behöver kontakta oss först innan du kan betala mer på lånet.

Om du betalar in mer på ditt lån kan CSN räkna om hur lång tid du får på dig att betala av ditt lån. Det kan innebära att dina årliga avgifter minskar.

Betala hela lånet

Du kan när som helst betala hela ditt lån. Kontakta oss och meddela när du vill göra inbetalningen, så får du veta vilket belopp du ska betala.

Kontakta oss om att betala hela lånet

Om du inte betalar

Om du inte betalar på lånet enligt betalningsplanen, händer följande:

 • Vi skickar en påminnelse till dig och du måste betala 450 kronor i påminnelseavgift.
 • Om du inte betalar skickar vi en till påminnelse efter en månad. Då måste du betala ytterligare 450 kronor.
 • Om du fortfarande inte betalar, skickar vi ett kravbrev till dig.
 • Om du inte betalar kravet skickar vi ditt ärende till Kronofogden. Då kan du få en betalningsanmärkning. Bor du utomlands skickar vi ditt ärende till ett inkassoföretag.

Om påminnelseavgift

Svårt att betala på lånet

Om du har svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning och det kan du ansöka med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl. Om du får nedsättning kan det innebära att dina framtida årsbelopp blir högre.

Om du tillfälligt har svårt att betala ditt belopp en månad kan du själv flytta fram din betalning till nästa månad.

Förklaring av begrepp

Här kan du läsa om betydelsen av några begrepp som kan vara bra att känna till. Prisbasbeloppet för 2024 är 57­ ­300 kronor

Avgiftsunderlag: sammanlagd inkomst minskad med eventuellt avdrag för barn. Avdraget motsvarar ett prisbasbelopp.

Avgiftsgräns: avgiftsgränsen är tre och halvt prisbasbelopp.

Prisbasbelopp: ett årligt belopp som ska spegla prisutvecklingen i samhället. Det är regeringen som varje år fastställer prisbasbeloppet.

När kan du få nedsättning (betala mindre)

Om du har svårt att betala tillbaka kan du ansöka om att få nedsättning (betala mindre under en tid). Du kan ansöka om nedsättning med hänsyn till din inkomst, synnerliga skäl och i några andra situationer.

Nedsättning med hänsyn till din inkomst

Du kan ansöka om att få nedsättning (betala mindre på ditt lån) med hänsyn till din inkomst. Sista ansökningsdag är den 31 oktober året efter avgiftsåret. Det innebär att sista ansökningsdag för 2023 är den 31 oktober 2024 och sista ansökningsdag för 2024 är den 31 oktober 2025.

Om din inkomst är lägre än 200 500 kronor under 2024 behöver du inte betala något alls till CSN. Årsavgiften blir 0 kronor. Detsamma gäller om du har barn under 10 år och du har en inkomst som är lägre än 257 800 kronor.

Om din inkomst ändras

Om du tidigare har sökt om att få betala mindre under 2023 eller 2024 och din inkomst ändras under året, ska du göra en inkomständring i Mina sidor. Du kan ändra din inkomst flera gånger.

Inkomstgränser utifrån om du har barn under 10 år eller saknar barn

År

Belopp utan barn

Belopp med barn under 10 år

2023

183 700 kronor

236 200 kronor

2022

169 000 kronor

217 300 kronor

2021

166 600 kronor

214 200 kronor

2020

165 500 kronor

212 800 kronor

2019

162 700 kronor

209 200 kronor

Om du har högre inkomst än 200 500 kronor

Även om din inkomst är högre än 200 500 kronor under 2024, finns möjligheten att du kan få betala ett lägre belopp. Då räknar vi ut något som kallas avgiftsunderlag som är detsamma som din inkomst. Om du har vårdnaden om barn under 10 år, drar vi av 57 300 kronor från din inkomst för att få fram ditt avgiftsunderlag. Det kallas barnavdrag.

Nedsättning på grund av synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl finns det en viss möjlighet att få nedsättning (betala mindre) för ett år.

Synnerliga skäl är exempelvis

 • om du är beroende av försörjningsstöd under minst tre månader i följd
 • om du är sjukskriven
 • om du är sjukskriven och har sjukdomskostnader
 • om du har sjukdomskostnader
 • om du har tillfälligt begränsad betalningsförmåga på grund av oförutsedda händelser.

Om du är sjukskriven

Vi kan ta hänsyn till lång sjukskrivning med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Lång sjukskrivning innebär att du är sjukskriven i minst nio av årets tolv månader. Beloppet som vi sätter ner beror på hur stor skillnad det är mellan ditt avgiftsunderlag och avgiftsgränsen. Om skillnaden mellan avgiftsunderlaget och avgiftsgränsen är 10 000 kronor eller mer, måste det finnas ytterligare synnerliga skäl för att få nedsättning.

Om du är sjukskriven och har sjukdomskostnader

Om du är sjukskriven under minst nio av årets tolv månader och dessutom har kostnader på grund av sjukdomen, kan du också få nedsättning (betala mindre).

Om du får ersättning för dina kostnader genom högkostnadsskyddet, räknas inte dina sjukdomskostnader med när vi prövar om du har synnerliga skäl. Läs mer om högkostnadsskyddet på webbplatsen för 1177 Vårdguiden.

Sjukdomskostnader

Vi kan ta hänsyn till dina egna och dina barns sjukdomskostnader som inte är subventionerade av samhället. Vi minskar då ditt avgiftsunderlag med kostnaderna. Om du har frågor kring sjukdomskostnader och synnerliga skäl får du kontakta oss.

Du måste styrka dina uppgifter

När du ansöker om nedsättning måste du styrka de uppgifter som du vill att vi ska ta hänsyn till med intyg.

 • Om du får försörjningsstöd kan du skicka med till exempel ett intyg från socialkontoret där det framgår under vilka månader och år du fått försörjningsstöd utbetalt.
 • Om du är sjukskriven kan du skicka med ett intyg från till exempel Försäkringskassan där det står under vilken tid du är sjukskriven och hur mycket du får i ersättning.
 • Om du eller ditt barn har kostnader på grund av sjukdom, måste du skicka in ett läkarintyg som visar att du har behov av läkemedel och sjukvård. Du kan också skicka med kvitton på de kostnader du haft.

Om du har fått nedsättning under ett år med hänsyn till din inkomst gör vi alltid en efterkontroll av inkomsten. Om det vid kontrollen visar sig att du har betalat för lite, får du ett så kallat slutligt årsbelopp att betala. Det innebär att du i efterhand får betala ett högre belopp. Du kan i vissa fall ansöka om nedsättning av ditt slutliga årsbelopp med hänsyn till synnerliga skäl.

Exempel – Nedsättning av slutlig avgift

Kim har under 2020 ansökt om nedsättning med hänsyn till sin inkomst på 100 000 kr. När CSN kontrollerar inkomsten med Skatteverket i efterhand, visar det sig att Kims inkomst varit 175 000 kronor under 2020. Det gör att Kim kommer att få ett slutligt årsbelopp för 2020 som hen behöver betala under 2022. Om Kim därefter söker nedsättning av det slutliga beloppet för 2020 kommer vi i första hand pröva om det funnits synnerliga skäl under 2020. I undantagsfall kan vi ta hänsyn till synnerliga skäl som finns under 2022.

Flerårig nedsättning

Om du har svårt att betala på grund av en längre tids sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du få betala en lägre årsavgift för mer än ett år i taget. Det kallas flerårig nedsättning. Villkoren för detta är följande:

 1. Du har hel aktivitetsersättning, hel tidsbegränsad sjukersättning (tidigare kallat sjukbidrag) eller hel sjukersättning (tidigare kallat förtidspension) från Försäkringskassan.
 2. Din totala inkomst är högst 200 500 kronor under 2024. Om du har vårdnaden om barn under tio år, är denna gräns 257 800 kronor.

Du kan få en lägre årsavgift på grund av sjukdom som längst tio år i följd.

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att din arbetsförmåga och betalningsförmåga är nedsatt för resten av livet, kan CSN skriva av ditt lån.

Avskrivning av studielån

Hur ansöker du om flerårig nedsättning?

Det finns inte någon särskild ansökningsblankett för flerårig nedsättning. Du kan endast ansöka genom att skicka brev till oss.

I brevet ska du skriva din sammanlagda inkomst samt om du har vårdnaden om barn under tio år. Du ska dessutom skicka med ett beslut från Försäkringskassan. Beslutet ska visa under vilken period du får ersättningen och hur mycket du får.

Sista datum för ansökan

Din ansökan om flerårig nedsättning från och med 2023, måste ha kommit in till CSN senast den 31 oktober 2024.

Om du har frågor om nedsättning kan du kontakta oss.

Vi kontrollerar din inkomst i efterhand

CSN kontrollerar din inkomst i efterhand, vi hämtar då uppgifter från Skatteverket. Om du är bosatt i eller har inkomster från utlandet måste du själv skicka in ett beslut om slutlig skatt från skattemyndigheten i det landet. Det gäller också om du inte haft någon inkomst alls.

Inkomster från utlandet

Om det vid vår kontroll visar sig att du har betalat för lite ska du betala resten i efterhand som ett slutligt årsbelopp. Vi lägger också på en tilläggsavgift. Du kan läsa mer om våra avgifter på Ränta och avgifter för studielån

Kontroll av inkomst

Om du börjar studera igen och redan har studielån

Om du betalar på ditt studielån från tidigare studier och vill börja studera igen finns det vissa villkor som du behöver uppfylla.

Börja studera igen när du har lån

Ändra villkoren för ditt lån

Om du har ett eller flera studielån och betalar dessa lån var för sig, kan du ansöka om att förändra lånen. Det är möjligt att lägga samman lån eller samordna betalningar, men det beror på vilket eller vilka lån du har.

Ändra villkoren för dina studielån

Avskrivning av studielån

I vissa fall skriver vi av studielån utbetalda före 1989.

Ålder

CSN skriver av ditt studielån i början av det år du fyller 65 år. Om du inte har betalat till CSN enligt din betalningsplan under de sista tre åren innan du fyller 65 år, kommer vi inte att skriva av den delen av ditt lån.

Dödsfall

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Avskrivning sker när vi får uppgift om dödsfallet från Skatteverket.

Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original. Se Sweden abroad för uppgifter om ambassader.

Om den avlidne har betalat in den preliminär avgift till CSN under det år hen avlider, betalar CSN tillbaka beloppet till dödsboet.

Synnerliga skäl

CSN kan i vissa fall skriva av delar av eller hela ditt studielån med hänsyn till synnerliga skäl.

Ett exempel på synnerliga skäl kan vara om du tvingats avbryta dina studier på grund av skada eller sjukdom.

De krav som ställs är att:

 • skadan eller sjukdomen uppkommit under studietiden
 • skadan eller sjukdomen är varaktig
 • du inte kan få användning av utbildningen
 • du har tvingats ta nya lån för en ny utbildning.

Ett annat synnerligt skäl är om du på grund av varaktig funktionsnedsättning har fått en förlängd studietid utöver vad som får anses vara normalt för den aktuella utbildningen. Ett krav är att du fullföljt dina studier.

Om du har frågor om avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl kan du kontakta CSN.

Sjukdom eller funktionsnedsättning

CSN kan skriva ditt studielån om din betalningsförmåga är varaktigt nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Din arbetsförmåga ska vara varaktigt nedsatt med minst hälften på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och din betalningsförmåga ska vara nedsatt till följd av detta. Din sammanlagda inkomst ska understiga 3,5 prisbasbelopp. År 2024 motsvarar 3,5 prisbasbelopp 200 500 kronor.

Vård av barn med funktionsnedsättning

Om du under ett år får omvårdnadsbidrag för att du vårdar ett barn med funktionsnedsättning kan CSN skriva av ett belopp som motsvarar din årsavgift. Inkomsten får under avgiftsåret inte överstiga 75 procent av prisbasbeloppet.

Behörighetsgivande studier

Om du har frågor om regler kring avskrivning för behörighetsgivande studier kan du kontakta oss på CSN.

Återkrav av studielån

Återkrav skrivs av när du fyller 65 år eller om du avlider.

Vi skriver inte av återkrav på grund av synnerliga skäl, eftersom det inte finns något lagstöd för detta.

Ansökan om avskrivning

I de flesta fall behöver du inte ansöka om avskrivning utan det gör vi automatiskt. Men i följande fall behöver du själv ansöka om att få ditt lån avskrivet:

 • Du har synnerliga skäl.
 • Du är sjuk.
 • Du har en funktionsnedsättning.
 • På grund av behörighetsgivande studier om du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN eller om du har studerat utomlands på gymnasie- eller grundläggande nivå.

Om du bor eller flyttar utomlands

Om du bor eller flyttar utomlands ska du fortsätta betala tillbaka enligt din betalningsplan. Glöm då inte att ändra dina kontaktuppgifter i Min profil på Mina sidor. Om du ska bo utomlands i mer än ett år ska du meddela detta till Skatteverket.

Hur du betalar om du bor utomlands kan du läsa om under Hur betalar jag?

Viktigt med rätt kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig på Mina sidor, så vi kan nå dig via telefon eller mejl. Då kan vi kontakta dig när du behöver information från oss.

Logga in i Mina sidor och kontrollera vilka kontaktuppgifter som står där. Om uppgifterna inte stämmer läs mer på sidan Flyttar eller byter adress.

Uppdaterad: 2024-01-01
Hjälpte den här sidan dig?