Hoppa till innehåll

Påminnelseavgift

Om du inte betalar i tid enligt din betalningsplan skickar vi en påminnelse till dig. Om du har svårt att betala enligt din betalningsplan är det viktigt att du tidigt tar kontakt med oss. Tillsammans kan vi titta på våra möjligheter att hjälpa dig.

Betala i tid och undvik påminnelseavgift

Om du inte betalar i tid enligt din betalningsplan, skickar vi en påminnelse till dig. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 450 kronor. Om pengarna fortfarande inte kommer in, skickar vi ytterligare en påminnelse och lägger till ännu en påminnelseavgift på 450 kronor. Vid dessa tillfällen skickar vi ut en ny betalningsplan till dig för att du ska veta hur mycket och när du ska betala dessa avgifter.

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan vi i vissa fall ändra din betalningsplan. Kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig.

Viktigt att betala enligt betalningsplanen

Systemet för studiestöd bygger på att lånen betalas tillbaka. Det är därför viktigt att du betalar tillbaka enligt din betalningsplan så att nya studenter får samma möjlighet till studiestöd.

Om du betalar för sent

Om din inbetalning kommer in för sent till CSN räknar vi av den mot eventuella avgifter i första hand, exempelvis expeditions- eller påminnelseavgifter. Därefter räknar vi av beloppet mot årsbeloppet i övrigt.

Därför är avgiften hög

Påminnelseavgiften är en drivkraft för att få alla som lånat pengar att betala i tid. De som inte betalar sina studieskulder i tid ökar den administrativa belastningen för CSN, och det kostar både tid och pengar.

Riksdag och regering bestämmer avgiften

Det är riksdag och regering som beslutar att CSN ska ta ut påminnelseavgifter och hur stora de ska vara.

Påminnelseavgift för körkortslån

Om du har körkortslån och inte betalar i tid, måste du betala en påminnelseavgift på 60 kronor. Om du inte sköter betalningen kan CSN besluta att hela lånet ska betalas tillbaka omedelbart.

Påminnelseavgift för hemutrustningslån

Om du har hemutrustningslån och inte betalar i tid, måste du betala en påminnelse­avgift som är 60 kronor. Om du inte sköter betalningen kan CSN besluta att hela lånet ska betalas tillbaka omedelbart.

Frågor och svar

Varför får jag en påminnelseavgift?

Att du får en påminnelseavgift kan bero på flera saker:

  • Du har inte betalat in i tid.
  • Du har inte betalat in rätt belopp.
  • Du har betalat in till fel bankgironummer (det är olika nummer för olika typer av lån).

Läs mer om påminnelseavgift

Kan CSN ta bort påminnelseavgiften?

Vi kan bara ta bort påminnelse­avgiften i de här fallen:

  • om du har betalat i rätt tid och med rätt belopp, men till fel bankgiro­nummer hos CSN
  • om CSN felaktigt tagit ut en påminnelse­avgift.

Kontakta oss i så fall, så hjälper vi dig.

Kontrollera gärna att vi har vi rätt postadress till dig. Det gör du på Mina sidor. Där kan du också se dina kommande betalningar.

Jag har inte fått några inbetalningskort. Måste jag ändå betala påminnelseavgiften?

Ja, du ska betala påminnelse­avgiften ändå.

De uppgifter som du behöver för att betala på ditt lån finns alltid i betalnings­planen i Mina sidor. Du behöver alltså inga inbetalnings­kort för att kunna betala. 

Uppdaterad: 2022-12-13
Hjälpte den här sidan dig?