Hoppa till innehåll

Utländsk medborgare – Gymnasiestudier i andra nordiska länder

Är du utländsk medborgare och vill studera på en gymnasie­utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge? Då finns det speciella villkor som du måste uppfylla för att kunna få bidrag från CSN. Här kan du läsa vad som gäller för dig.

Rätt till studiehjälp i andra nordiska länder

Studiehjälp är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att få studiehjälp för studier i länderna Danmark, Finland, Island och Norge måste du som är utländsk medborgare först uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om dem här på sidan.

Du måste uppfylla övriga villkor också

Om CSN beslutar att du har rätt till svenskt studiestöd, måste du även uppfylla de övriga villkoren för att få studiehjälp. Till exempel behöver den utbildning du ska gå uppfylla våra krav.

Du som har permanent uppehållstillstånd (PUT)

Om du har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket, har du normalt rätt till studiehjälp för studier i Danmark, Finland, Island och Norge.

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR)

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiehjälp för studier i de nordiska länderna.

När har man PUR?

Du har vanligtvis permanent uppehållsrätt (PUR) om du är medborgare i ett EU/EES-land (inte Schweiz) och har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan avbrott i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller vanligtvis inte om den som du bor tillsammans med är svensk medborgare.

Permanent uppehållsrätt i förtid för anhöriga till personer som arbetar eller har arbetat i Sverige

I de här fallen kan du som är anhörig till en EU/EES-medborgare få permanent uppehållsrätt i förtid:

 • Din anhöriga har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året och har bott här i minst tre år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige, men kan inte längre arbeta eftersom hen har permanent arbetsoförmåga. Hen har också bott här i minst två år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Din anhöriga har bott och arbetat i Sverige i tre år och bor kvar här i dag, men hen arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till person som avlidit under arbete i Sverige

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste även ha bott i Sverige de senaste 2 åren, eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Anhörig till person som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Du kan ha rätt till svensk studiehjälp utomlands om du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar i Sverige eller driver eget företag här. Anledningen är att du då jämställs med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Du räknas som anhörig om du är barn eller styvbarn till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Som anhörig räknas också en partner. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk medborgare.

Barn till en svensk medborgare

Det här villkoret gäller oftast inte dig som är barn till en svensk medborgare. Är du det, så kontakta oss för mer information.

Barn till gästforskare

Om du är barn till en gästforskare i Sverige, finns det särskilda regler. Kontakta oss för mer information.

Barn till en turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studiestöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Barn till person med EU-blåkort

Om du är barn till en person som har ett EU-blåkort i Sverige, finns det särskilda regler. Kontakta oss för mer information

Barn till person med ICT-tillstånd (gäller från 1 mars 2018)

Om du är barn till en person som har ett ICT-tillstånd i Sverige, finns det särskilda regler. Kontakta oss för mer information

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

För att den du är anhörig till ska räknas som arbetstagare eller egenföretagare behöver hen uppfylla vissa villkor.

Det räknas som att arbeta

För att personen du är anhörig till ska räknas som arbetstagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

För att personen du är anhörig till ska räknas som egenföretagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning i sitt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen har registrerat sitt företag hos Skatteverket och har F‑skattsedel.

Om personen har slutat arbeta

Om den person du är anhörig till har slutat arbeta, kan hen fortfarande räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste hen uppfylla något av följande villkor:

Personen ska vidareutbilda sig

Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

  • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
  • en musiker studerar vid musikhögskolan
  • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
  Personen är sjuk eller skadad

  Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Hen behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

  Personen har blivit uppsagd

  Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan hen bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

  Andra villkor som ger rätt till studiehjälp

  Även om du inte uppfyller de villkor vi tagit upp här, kan du uppfylla andra villkor som ger rätt till svenskt studiestöd. Kontakta oss för mer information.

  Frågor och svar

  Vad är det för skillnad på permanent uppehållsrätt (PUR) och permanent uppehållstillstånd (PUT)?

  Permanent uppehållstillstånd (PUT) är något som Migrationsverket prövar och beslutar om.

  Permanent uppehållsrätt (PUR) kan EU-medborgare få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU-medborgare som bor i Sverige. När du ansöker om studiestöd prövar CSN om du har PUR.

  Rätt till studiestöd med PUT

  Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige. Du kan också få det för studier utanför Sverige i vissa fall. På gymnasiet kan du få rätt till studiehjälp för studier i Norden. På eftergymnasial nivå kan du få rätt till studiemedel för utbytesstudier utomlands.

  Rätt till studiestöd med PUR

  Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd både för studier i Sverige och för studier utomlands. Det bedömer vi när du ansöker om studiestöd.

  Du som är medborgare i EU/EES (inte Schweiz) har vanligtvis PUR om du har vistats lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

  Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan uppehåll i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller inte om den som du bor tillsammans med är medborgare i Schweiz, och vanligtvis inte om du bor ihop med en svensk medborgare.

  Vilka länder ingår i Norden?

  Länderna som ingår i Norden är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland.

  Norden på Wikipedia

  Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-08-12
  Hjälpte den här sidan dig?
  eller