session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Utländsk medborgare – Gymnasiestudier i andra nordiska länder

Är du utländsk medborgare och vill studera på en gymnasie­utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge? Då finns det speciella villkor som du måste uppfylla för att kunna få bidrag från CSN. Här kan du läsa vad som gäller för dig.

Rätt till studiehjälp i andra nordiska länder

Studiehjälp är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att få studiehjälp för studier i länderna Danmark, Finland, Island och Norge måste du som är utländsk medborgare först uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om dem här på sidan.

Du måste uppfylla övriga villkor också

Om CSN beslutar att du har rätt till svenskt studiestöd, måste du även uppfylla de övriga villkoren för att få studiehjälp. Till exempel behöver den utbildning du ska gå uppfylla våra krav.

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Om du har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket, har du normalt rätt till studiehjälp för studier i Danmark, Finland, Island och Norge. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Permanent uppehållsrätt (PUR)

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiehjälp för studier i de nordiska länderna.

När har man PUR?

Du har vanligtvis permanent uppehållsrätt (PUR) om du är medborgare i ett EU/EES-land (inte Schweiz) och har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan avbrott i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller vanligtvis inte om den som du bor tillsammans med är svensk medborgare.

PUR för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är brittisk medborgare och har bott i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan få PUR efter att du har varit bosatt här utan avbrott i minst 5 år. Du behöver också ha ett beslut om uppehållsstatus från Migrationsverket.

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan få PUR efter att du och din brittiska anhöriga har bott tillsammans i Sverige i minst 5 år utan avbrott. Ni måste ha bott tillsammans i Sverige innan den 1 januari 2021.

Permanent uppehållsrätt i förtid för anhöriga till personer som arbetar eller har arbetat i Sverige

I de här fallen kan du som är anhörig till en EU/EES-medborgare få permanent uppehållsrätt i förtid:

 • Din anhöriga har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året och har bott här i minst tre år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige, men kan inte längre arbeta eftersom hen har permanent arbetsoförmåga. Hen har också bott här i minst två år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Din anhöriga har bott och arbetat i Sverige i tre år och bor kvar här i dag, men hen arbetar i ett annat EU/EES-land.

Anhörig till person som avlidit under arbete i Sverige

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när hen arbetade i Sverige. Den personen måste även ha bott i Sverige de senaste 2 åren, eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som beror på arbetet.

Permanent uppehållsrätt i förtid för brittiska medborgare och deras anhöriga

Du som är anhörig till en brittisk medborgare kan få permanent uppehållsrätt i förtid om ni har bott tillsammans i Sverige sedan innan den 1 januari 2021, och din anhöriga uppfyller något av följande:

 • Din anhöriga har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Hen har också bott här i minst 3 år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta eftersom hen har permanent arbetsoförmåga. Hen har också bott här i minst 2 år utan avbrott.
 • Din anhöriga har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av en arbetsskada som ger rätt till ersättning.
 • Din anhöriga har bott och arbetat i Sverige i minst 3 år och bor kvar här i dag, men hen arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om den brittiska medborgaren som du är anhörig till avled under tiden hen arbetade i Sverige. Din anhöriga måste då ha bott i Sverige de senaste 2 åren eller avlidit på grund av en skada eller sjukdom som berodde på arbetet.

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Du som har ett tidsbegränsat uppehålls­­tillstånd på grund av familje­anknytning har i vissa fall rätt till studiestöd.

Du kan normalt inte få rätt till studiestöd om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som fått uppehållstillstånd på grund av sitt arbete. Ditt uppehållstillståndet är då grundat på arbete och inte på familjeanknytning.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen eller den tidigare tillfälliga lagen

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Du kan också få rätt till studiestöd om Migrationsverket tidigare har gett dig ett uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen.

Om tillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Flyktingar, skyddsbehövande, personer med synnerligen ömmande omständigheter och deras anhöriga

Om Migrationsverket har beslutat att du är flykting eller skyddsbehövande har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Det har du också om du har fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande om­ständig­heter.

Du som har uppehållstillstånd som anhörig till en sådan person har normalt också rätt till studiestöd.

Om du är asylsökande och aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till studiestöd.

Uppehållstillståndet ska normalt vara giltigt

Uppehållstillståndet ska normalt vara giltigt för att du ska ha rätt till studiestöd. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet har beviljats av Migrationsverket.

Om uppehållstillståndet gått ut

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd. Det gäller om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut. Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Det krävs också att den nya ansökan

 • har samma grund som tidigare, eller
 • gäller ett nytt tillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Ditt tidigare uppehållstillstånd måste ha varit ett sådant som kunde ge dig rätt till studiestöd.

Särskilda skäl

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svensk studie­hjälp för studier i länderna Danmark, Finland, Island och Norge när du har fått en tillräckligt stark anknytning till Sverige men ännu inte har fått ett sådant uppehålls­tillstånd som ger rätt till studie­stöd.

För att du ska kunna få rätt till studie­stöd genom särskilda skäl måste du också ha uppehålls­tillstånd, uppehålls­rätt eller uppehålls­status i Sverige. Om ditt uppehålls­tillstånd inte längre är giltigt kan du i de flesta fall ändå ha rätt till studie­stöd om du har ansökt om ett förlängt uppehålls­tillstånd hos Migrations­verket innan ditt gamla tillstånd slutade gälla.

Här beskriver vi de vanligaste exemplen på särskilda skäl.

Uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting

Om du inte har fått ett uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan du också ha rätt till studiestöd om du har ett uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting. Vi bedömer då om anledningen till att Migrationsverket har gett dig tillstånd är av flyktingliknande skäl.

När du är under 20 år

Du som är under 20 år kan få rätt till studiehjälp om du uppfyller något av följande villkor:

 • Du har en förälder i Sverige som har något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning
  • uppehållstillstånd enligt gymnasie­lagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • uppehållsrätt och varaktig anknytning
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
 • Du har en styv­förälder i Sverige. Din styv­förälder ska vara svensk med­borgare eller en utländsk med­borgare som har något av följande:
  • permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • uppehållstillstånd som flykting, skydds­behövande eller liknande
  • uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning
  • uppehållstillstånd enligt gymnasie­lagen
  • uppehållstillstånd enligt den tidigare tillfälliga lagen
  • uppehållsrätt och varaktig anknytning
  • särskilda skäl för rätt till studiestöd.
 • Du har en förälder som är svensk med­borgare.
 • Du har placerats i familje­hem, hem för vård eller boende, eller särskilt ungdomshem av en svensk myndighet.
 • Du har en vårdnads­havare som bestämts av en svensk myndighet.
Barn med svensk medborgare

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om du har barn med en svensk medborgare som du bor tillsammans med i Sverige.

Uppehållsrätt och varaktig anknytning

Du kan normalt få rätt till studiehjälp i Norden om du uppfyller de här villkoren:

 1. Du har uppehållsrätt för att du är medborgare i ett EU/EES-land, eller anhörig till en sådan person. Om du är medborgare i Schweiz ska du ha uppehållstillstånd.
 2. Du har en varaktig anknytning till Sverige.
 3. Du bor i Sverige.
Vad gäller för mig som är brittisk medborgare eller anhörig till en brittisk medborgare?

För att ha rätt till svenskt studiestöd på grund av varaktig anknytning måste du, efter den 31 december 2020, vara anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Det räcker inte med att Migrationsverket har beviljat dig uppehållsstatus. Även om du har fått uppehållsstatus så är det inte rätt typ av uppehållsrätt för att du ska kunna ha varaktig anknytning.

Varaktig anknytning till Sverige

Du som har uppehållsrätt kan ha varaktig anknytning till Sverige på olika sätt, till exempel för att du bor och arbetar här, är gift här eller var under 20 år när du flyttade hit. Samma gäller för dig som är medborgare i Schweiz och har uppehållstillstånd i Sverige.

Under 20 år när du flyttade till Sverige

Du var under 20 år när du flyttade till Sverige med din förälder och ni har uppehållsrätt som anhöriga till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz. Din förälder bor och arbetar här.

Gift eller sambo

Om du är gift eller sambo med någon i Sverige kan du i vissa fall ha varaktig anknytning. Kontakta oss för mer information.

Arbetat i Sverige i minst två år

Du ska ha bott och arbetat i Sverige i minst 2 år. Du måste ha arbetat minst halvtid (50 procent).

Det finns annat än arbete för lön som räknas som arbete. Det här räknas också:

 • tid då du varit registrerad som arbetslös vid en svensk arbetsförmedling
 • arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • utbildning i svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid
 • tid då du haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande
 • vård av eget barn som är under 10 år
 • vård av nära anhörig på heltid.

Status som varaktigt bosatt

Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­­verket.

Du kan läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär hos Migrationsverket.

Anhörig till person som arbetar i Sverige (EU-rätten)

Du kan ha rätt till svensk studiehjälp utomlands om du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar i Sverige eller driver eget företag här. Anledningen är att du då jämställs med en svensk medborgare enligt EU-rätten.

Du räknas som anhörig om du är barn eller styvbarn till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Som anhörig räknas också en partner. Detta gäller normalt inte om din anhöriga är svensk eller brittisk medborgare.

Barn till en svensk medborgare

Det här villkoret gäller oftast inte dig som är barn till en svensk medborgare. Är du det, så kontakta oss för mer information.

Barn till en brittisk medborgare

Om du är barn eller styvbarn till en brittisk medborgare som arbetar i Sverige sedan innan den 1 januari 2021 kan du jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och därför ha rätt till studiestöd. Din förälder eller styvförälder behöver även arbeta tillräckligt mycket under din studietid. Om hen har slutat arbeta kan du uppfylla särskilda villkor.

Barn till gästforskare

Om du är barn till en gästforskare i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information.

Barn till en turkisk medborgare

Om du är turkisk medborgare och barn till en turkisk medborgare som arbetar i Sverige, kan du uppfylla villkoren för rätt till svenskt studiestöd. Det gör du om din förälder eller styvförälder arbetar eller driver eget företag i Sverige. För att det ska räknas behöver hen arbeta minst 10 timmar i veckan under din studietid. Ni ska också ha uppehållstillstånd och ha bott tillsammans i Sverige. Då jämställs du med en svensk medborgare.

Barn till person med EU-blåkort

Om du är barn till en person som har ett EU-blåkort i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information

Barn till person med ICT-tillstånd

Om du är barn till en person som har ett ICT-tillstånd i Sverige, kan du ha rätt att få studiehjälp för gymnasiestudier. Kontakta oss för mer information

Det här räknas som att arbeta eller driva företag

För att den du är anhörig till ska räknas som arbetstagare eller egenföretagare behöver hen uppfylla vissa villkor.

Det räknas som att arbeta

För att personen du är anhörig till ska räknas som arbetstagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen är anställd av ett svenskt företag eller annan svensk arbetsgivare.
 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid.
 • Hen får lön eller annan ersättning för arbetet.
Det räknas som att driva företag

För att personen du är anhörig till ska räknas som egenföretagare i Sverige, måste hen uppfylla de här villkoren:

 • Hen arbetar i tillräcklig omfattning i sitt företag. Det innebär normalt minst 10 timmar i veckan och att arbetet varar minst 10 veckor. Hen behöver även fortsätta att arbeta i tillräcklig omfattning under hela din studietid. CSN bedömer omfattningen utifrån bland annat företagets omsättning och om din anhöriga får inkomst eller vinst från sitt företag.
 • Hen har momsregistrerat sitt företag hos Skatteverket och har F‑skattsedel.

Om personen har slutat arbeta

Om den person du är anhörig till har slutat arbeta, kan hen fortfarande räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste hen uppfylla något av följande villkor:

Personen ska vidareutbilda sig

Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.

Som vidareutbildning inom yrkesområdet räknas exempelvis att

  • en lärare vidareutbildar sig inom pedagogik
  • en musiker studerar vid musikhögskolan
  • en undersköterska vidareutbildar sig till sjuksköterska.
  Personen är sjuk eller skadad

  Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Hen behöver kunna visa det med ett läkarintyg eller ett intyg om sjukpenning från Försäkringskassan.

  Personen har blivit uppsagd

  Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen hade arbetat mindre än ett år i Sverige, kan hen normalt bara räknas som arbetstagare under sex månader efter att ha slutat arbeta.

  Andra villkor som ger rätt till studiehjälp

  Även om du inte uppfyller de villkor vi tagit upp här, kan du uppfylla andra villkor som ger rätt till svenskt studiestöd. Kontakta oss för mer information.

  Frågor och svar

  Vad är det för skillnad på permanent uppehållsrätt (PUR) och permanent uppehållstillstånd (PUT)?

  Permanent uppehållstillstånd (PUT) är något som Migrationsverket prövar och beslutar om.

  Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som bor i Sverige. När du ansöker om studiestöd prövar CSN om du har PUR.

  Rätt till studiestöd med PUT

  Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige. Du kan också få det för studier utanför Sverige i vissa fall. På gymnasiet kan du få rätt till studiehjälp för studier i Norden. På eftergymnasial nivå kan du få rätt till studiemedel för utbytesstudier utomlands.

  Rätt till studiestöd med PUR

  Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd både för studier i Sverige och för studier utomlands. Det bedömer vi när du ansöker om studiestöd.

  Du som är medborgare i EU/EES (inte Schweiz) har vanligtvis PUR om du har vistats lagligt i Sverige i fem år utan avbrott.

  Du som är medborgare i ett land utanför EU/EES har normalt PUR om du har bott i Sverige lagligt utan uppehåll i minst fem år och tillsammans med en EU/EES-medborgare. Det gäller inte om den som du bor tillsammans med är medborgare i Schweiz, och vanligtvis inte om du bor ihop med en svensk medborgare.

  Vilka länder ingår i Norden?

  Länderna som ingår i Norden är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland.

  Norden på Wikipedia

  Uppdaterad: 2024-06-17
  Hjälpte den här sidan dig?