Information för din situation i livet

Här kan du läsa utifrån olika livssituationer, vad som gäller när du studerar med bidrag och lån, när du betalar tillbaka till oss eller om du kan ansöka om fler bidrag och lån.