Körkortslån

Från den 1 januari 2024 är det inte möjligt att kunna ansöka om körkortslån, det har riksdagen beslutat. För dig som redan har ett körkortslån blir det ingen ändring. Här hittar du information om belopp, utbetalning och hur du betalar tillbaka ditt lån.

Från 1 januari kan du inte längre ansöka om körkortslån

För dig som redan har ett körkortslån så blir det ingen ändring. Om du har ett giltigt körkortslån gäller det fram till och med den förfallodag som står på det beslut som du fått senast av CSN.

Du som har börjat betala tillbaka på ditt körkortslån ska fortsätta med det till att skulden är färdigbetald. Om du inte har börjat betala tillbaka ännu, gäller fortfarande samma regler för din återbetalning. Här hittar du information om hur du gör för att betala tillbaka körkortslånet.

Fram till och med den 1 januari 2024 fanns möjlighet till att låna pengar från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort med körkorts­­behörighet B, det vill säga för personbil och lätt lastbil. Du kan få låna högst 15 000 kronor. Det du lånar ska du sedan betala tillbaka, och det behöver du göra även om du inte får körkort.

Information in English

Som mest kan du som blivit beviljad körkortslån låna 15 000 kronor. Pengarna betalas ut tre gånger under din körkorts­­utbildning, och varje utbetalning är på 5 000 kronor. Om du vill låna mindre behöver du inte begära alla tre utbetalningarna. Du kan inte få ut hela beloppet i en utbetalning.

Du kan bara få CSN:s körkortslån en gång. Beslutet om körkortslån gäller i ett år från och med dagen för beslutet.

Körkortslånet kanske inte räcker till hela din körkorts­­utbildning, men det kan vara en hjälp på vägen. Hör med din trafik­skola, så kan de hjälpa dig att lägga upp en plan. Då ser du också hur långt pengarna räcker.

Kostnader som körkortslånet får användas för

Körkortslånet kan du använda till kostnader för:

 • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
 • introduktionsutbildning
 • teoriutbildning
 • körlektioner
 • riskutbildning
 • kunskapsprov och körprov
 • hyra av fordon från en godkänd trafikskola eller Trafikverket för att du ska kunna göra ditt körprov.

Lånet får bara användas för kostnader som du har under beslutets giltighetstid. Det innebär att du inte får låna pengar för kostnader som du haft före eller efter den tid som ditt beslut om körkortslån gäller.

Lånet får bara användas till svenskt körkort med körkorts­behörighet B, så kallat B-körkort. Det gäller för personbil och lätt lastbil.

Körkortslånet riktar sig till två olika målgrupper. Villkoren för att ha rätt till körkortslån skiljer sig beroende på vilken målgrupp du tillhör.

 1. Du är arbetslös och 18-47 år. Du ska vara anmäld som arbets­sökande hos Arbets­förmedlingen. Som arbetslös räknas du även om du till exempel deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Kravet på arbetslöshet är olika beroende på din ålder. Läs mer om det längre ner.
 2. Du är 19-20 år och har en gymnasieexamen eller motsvarande. Du kan ha en gymnasieexamen från exempelvis folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, särskola eller vissa internationella skolor. Du behöver inte vara arbetslös.

För alla som söker körkortslån gäller:

 • Du får inte ha ett svenskt B-körkort sedan tidigare.
 • Du måste vara inskriven på en trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen.

Villkor för utbetalning – krav på trafikskolan

För att du ska få rätt till utbetalning av ditt körkortslån ställs även krav på trafikskolan:

 • Trafikskolan måste ha tillstånd av Transportstyrelsen att driva trafikskola.
 • Trafikskolan behöver ha ett avtal med CSN.

På Transportstyrelsens webbplats kan du se vilka företag som har tillstånd att driva trafikskola.

Sök företag med tillstånd att driva trafikskola på Transportstyrelsens webbplats

Om du har fyllt 18 år men inte 25 ska du för att kunna få körkortslån vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

 • Du deltar i Arbets­förmedlingens program i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Du måste vara inskriven i programmet den dag din ansökan kommer in till CSN.
 • Du har deltagit i Arbetsförmedlingens etablerings­­program i minst tre sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN.

Om du har fyllt 25 år men inte 48 ska du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det måste du ha varit i minst sex sammanhängande månader fram till och med dagen innan din ansökan kommer in till CSN. Dessutom måste du uppfylla ett av de här två villkoren:

 • Du har varit arbetslös under hela perioden.
 • Du har deltagit i ett arbetsmarknads­politiskt program under hela perioden.

Begär utbetalning av körkortslån

Här ser du vad du behöver göra om du vill begära utbetalning av ditt körkortslån.

hand som håller i en mobiltelefon

1. Välj en trafikskola.

2. Berätta för din trafikskola att du har fått beslut om körkortslån, så att de kan rapportera till CSN att du är inskriven hos dem.

3. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Då kan vi betala ut pengarna direkt till ditt konto.

4. Begär utbetalning från CSN när du börjar din körkortsutbildning. Det gör du i Mina sidor.

När kommer pengarna?

Utbetalningen sker inte automatiskt. Du måste själv begära ut den när du börjat din körkorts­utbildning. Körkortslånet betalas ut direkt till dig, inte till trafikskolan.

För att CSN ska kunna betala ut pengarna måste vi ha fått rapporter från din trafikskola eller Trafikverket om din körkorts­utbildning och dina kostnader.

Tänk på att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Då kan vi betala ut pengarna direkt till ditt konto.

Den första utbetalningen kan du begära ut när trafikskolan meddelat CSN att du är inskriven hos dem.

Den andra utbetalningen kan du begära ut när trafikskolan eller Trafikverket har rapporterat till CSN att du haft kostnader på minst 4 300 kronor.

Den tredje utbetalningen kan du begära ut när trafikskolan eller Trafikverket har rapporterat till CSN att du haft kostnader på ytterligare minst 5 000 kronor.

Kostnaderna för ditt kunskaps­prov och körprov får CSN uppgift om direkt från Trafikverket när du har gjort proven. Dessa kostnader behöver du alltså inte meddela trafikskolan eller CSN.

Så här begär du utbetalning

 1. Klicka på den gula knappen här ovanför och logga in med mobilt bank–id eller någon annan e–legitimation.
 2. Skriv under och skicka in din begäran.
 3. CSN prövar din begäran och skickar ett beslut till Mina sidor. Du får ett sms eller mejl när beslutet kommit.
 4. Det tar sedan cirka två–tre bankdagar innan du har pengarna på ditt konto, från det att vi har godkänt din begäran.

Vänta inte för länge!

Tänk på att inte vänta för länge med att begära ut dina utbetalningar. Du kan inte få pengar efter att du har blivit godkänd på ditt kunskaps­prov och ditt körprov. Du kan inte heller få pengar när ditt beslut om körkortslån har slutat gälla.

Så här anmäler du konto till Swedbanks kontoregister

För att du ska få pengarna insatta direkt på ditt bankkonto måste du anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Bankkontot kan du ha i vilken svensk bank som helst. Du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

Om du har fått utbetalningar från CSN förut men det var mer än ett år sedan, behöver du anmäla ditt konto igen. Om du inte anmäler kontot till kontoregistret, eller om du saknar bankkonto, får du pengarna på en utbetalningsavi. Det står på avin var du kan lösa in den.

Anmäl bankkonto till Swedbank

Så länge gäller beslutet

Beslutet om körkortslån gäller i ett år.

I vissa fall kan vi förlänga beslutet så att det gäller i mer än ett år. Det kan vi göra om det hänt saker som du själv inte har kunnat påverka och som gjort att du inte kunnat genomföra din körkorts­utbildning som planerat. Det kan till exempel vara att du har brutit benet och därför inte kan köra.

Om du vill förlänga beslutet måste du kontakta CSN senast en månad före det att giltighetstiden löper ut. Som längst kan vi förlänga beslutets giltighetstid med två år. Att beslutet förlängs påverkar inte summan du får låna. Du kan fortfarande låna högst 15 000 kronor.

När ditt beslut om körkortslån har slutat att gälla kan du inte längre begära ut utbetalningar. Du kan inte heller få pengar efter att du har blivit godkänd på ditt kunskapsprov och körprov.

Du kan inte låna pengar för kostnader som du haft före eller efter den tid som ditt beslut om körkortslån gäller.

För dig som ska betala tillbaka ditt körkortslån

De pengar som du lånar ska du sedan betala tillbaka. CSN tar även ut ränta på lånebeloppet. Räntan för år 2024 är 2,64 procent. Du kan göra avdrag för räntan när du deklarerar. När det är dags att betala kommer du att få information från CSN där det står när och hur mycket du ska betala. Du börjar betala tillbaka tidigast sex månader efter att ditt beslut om körkortslån har slutat att gälla. Återbetalningen startar alltid i samband med ett årsskifte.

Exempel - när börjar Sarah betala tillbaka?

Sarahs beslut om körkortslån går ut i maj 2020. Hon ska börja betala tillbaka sitt lån i januari 2021.

Om beslutet i stället hade gått ut i september 2020, skulle hon ha börjat betala tillbaka i januari 2022.

Du betalar av ditt lån med 300 kronor i månaden. Det innebär att om du har lånat 15 000 kronor tar det lite mer än 4 år innan du har betalat tillbaka lånet. Det går naturligtvis att betala tillbaka lånet snabbare om du vill.

Det går också bra att börja tillbaka tidigare. Använd bankgironummer 5268-6011. Som OCR-nummer skriver du ditt personnummer (tio siffror i följd utan mellanslag eller bindestreck).

Betala tillbaka körkortslån

Frågor och svar

Vad händer om lånet inte räcker till mitt körkort?

När du har lånat maxbeloppet, det vill säga 15 000 kronor, kan du inte låna mer pengar för ditt körkort från CSN. Kostnader som överstiger det beloppet måste du finansiera på något annat sätt.

Nej, du kan inte ansöka om körkortslån eller begära utbetalningar i appen. Om du använder en mobil enhet när du ska ansöka eller begära ut utbetalningar så ska du svara nej på frågan om du vill byta till en mobilanpassad sida.

Jag kan inte begära ut min utbetalning. Vad beror det på?

Om du inte kan begära ut din första utbetalning så kan det bero på att din trafikskola inte har meddelat CSN att du är inskriven hos dem.

Om du inte kan begära ut din andra eller tredje utbetalning så kan det bero på att du inte har haft tillräckligt höga kostnader för att få nästa utbetalning.

Påverkar körkortslånet andra bidrag och lån från CSN?

Nej, körkortslånet är ett helt fristående lån. Det påverkar inte andra bidrag och lån från CSN, som till exempel studiemedel, studiestarts­stöd och hemutrustnings­lån.

Körkortslånet riktar sig till två olika målgrupper. I den ena målgruppen gäller bland annat att du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbets­förmedlingen. Då kan du inte samtidigt studera.

Om du däremot har fått ett beslut om att du har rätt till körkortslån så påverkas inte det av att du börjar studera. Villkoret att du ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbets­förmedlingen eller vara 19-20 år och ha gymnasieexamen gäller bara för tiden innan du ansöker om körkortslån.

Har du frågor om du uppfyller villkoret på arbetslöshet för att få körkortslån om du studerar under din arbetslöshets­period? Då är det bäst att du kontaktar Arbets­förmedlingen. Du kan också testa att ansöka om körkortslån i Mina sidor. I samband med att du ansöker får du svar på om du uppfyller villkoret för arbetslöshet.

Om du tillhör målgruppen 19-20 år och har en gymnasieexamen eller motsvarande, kan du söka körkortslån fastän du studerar. Då finns det inga hinder att studera och samtidigt få körkortslån.

Nej, antalet veckor som du har rätt till studiemedel eller studiestarts­stöd påverkas inte av körkortslånet.

Vad händer om jag får ett jobb under tiden som jag går min körkortsutbildning?

Det påverkar inte ditt körkortslån. Villkoret att du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen gäller bara när du ansöker om körkortslån. Efter den 1 januari 2024 är det inte möjligt för någon att ansöka om körkortslån.

Att du redan påbörjat en körkortsutbildning påverkar inte ditt körkortslån. Men du kan inte använda körkortslånet till kostnader för körkortet som du haft innan du fick beslutet om körkortslån.

Kan jag avsluta lånet?

Det går inte att avsluta lånet, men du kan välja att inte begära ut några utbetalningar eller begära ut färre utbetalningar. Tänk på att om du en gång har blivit beviljad körkortslån, så kan du inte ansöka om det på nytt. Det gäller även om du inte har begärt ut några pengar. Efter den 1 januari 2024 är det inte möjligt för någon att ansöka om körkortslån.

Nej, om du har ansökt och fått ett beslut om körkortslån, så kan du inte ansöka en gång till.

CSN får varje år en summa pengar som ska användas för körkortslånet. Det är riksdagen som bestämmer hur mycket pengar CSN får.

Vi fattar beslut om ansökningarna om körkortslån i den ordning de kommer in till oss. Om du ansöker sent på året så skulle det kunna hända att de pengar som CSN har fått för körkortslånet är slut. Då kan du ansöka igen nästa år.

Information in english

Here you will find information about the driving licence loan in english.

Driving licence loan

För dig som arbetar på en trafikskola

På partnersidorna kan du läsa mer om rapportering och rutiner.

Arbetar på trafikskola

Uppdaterad: 2024-01-31
Hjälpte den här sidan dig?