Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Inackorderingstillägg

Du som har långt till skolan kan få inackorderingstillägg. Det gäller dig som får studiehjälp och läser på gymnasienivå, gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux och i vissa fall grundskola. I vissa fall är det CSN som betalar ut tillägget. Här hittar du information om villkor, belopp och hur du ansöker.

Bidrag för dig som måste bo på studieorten

Du kan få ett bidrag som kallas för inackorderingstillägg om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar varje dag. Vanligtvis kan du få bidrag från din hemkommun om du måste bo och studera någon annanstans än hemma. Men i vissa fall kan du få inackorderingstillägg från CSN.

Du kan få inackorderings­tillägg till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns ingen nedre åldersgräns, så du kan få det även om du är under 16 år.

Om du ska studera utanför Sverige kan du läsa om inackorderingstillägg på sidan Gymnasiestudier utanför Sverige.

Utbildningar som ger rätt till inackorderings­tillägg

Du kan få inackorderingstillägg från CSN om du studerar heltid på något av följande:

 • folkhögskola eller konst- och kulturutbildning
 • fristående gymnasieskola (friskola)
 • fristående gymnasiesärskola (friskola)
 • före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före den 1 januari 2016
 • i grundskolan i vissa fall.

Om dina föräldrar bor utomlands

Om dina föräldrar bor utomlands och minst en av dem är svensk medborgare, kan du även få inackorderingstillägg när du går i en kommunal skola i Sverige. Du kan få inackorderingstillägget från klass 7 tills du slutar en gymnasieutbildning.

Regler för de olika skolorna

Folkhögskola

Du kan få inackorderingstillägg om du läser en gymnasial utbildning eller grundskoleutbildning på en folkhögskola och bor på skolans internat. Om du läser men inte bor på skolans internat utan på ett annat ställe på skolorten, krävs att du har minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och folkhögskolan.

Kompletterande utbildning

Du kan få inackorderingstillägg för att gå en kompletterande utbildning på gymnasienivå om du tillfälligt bor på en annan ort än din hemort och har minst två timmars restid mellan föräldrahemmet och skolan.

Fristående gymnasie­skola, fristående gymnasie­särskola eller före detta riks­internat­skola

Din totala restid till skolan måste vara två timmar varje dag för att du ska kunna få inackorderingstillägg på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola eller en före detta riksinternatskola. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på hemorten eller inom två timmars resväg per dag från föräldrahemmet. Vi kan inte ta hänsyn till om skolan erbjuder en särskild variant eller har valbara kurser som inte finns på din hemort. Om du har en förälder (vårdnadshavare) som bor på studieorten, kan du inte få inackorderingstillägg.

Kommunal gymnasieskola eller komvux

Du kan inte få inackorderingstillägg från CSN om du studerar på en kommunal gymnasieskola eller på komvux. Då ska du i stället vända dig till din hemkommun.

Om dina föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare kan du dock få inackorderingstillägg från CSN.

Grundskola

Då kan du få inackorderingstillägg från och med årskurs 4 om du ska gå en förberedande dansarutbildning.

Du kan få inackorderingstillägg från och med årskurs 7 om något av följande stämmer på dig:

 • Du läser på en före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före den 1 januari 2016.
 • Du läser på en grundskola och dina föräldrar bor utom­lands permanent. Det gäller oavsett huvudman för skolan, det vill säga oavsett om du går på en kommunal skola eller en friskola.

Krav och villkor

För att du ska kunna få inackorderingstillägg måste du studera på heltid på en utbildning som ger rätt till bidraget. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på din hemort. Om den finns på din hemort förväntar vi oss att du studerar där.

Om du skulle bo kvar hemma, skulle du behöva resa minst två timmar varje dag för att komma till skolan. Om en motsvarande utbildning finns inom två timmar från ditt hem kan du dock inte få tillägget, utan då behöver du gå den utbildningen.

Det här räknar vi som ditt hem:

 • Om du bor hos dina föräldrar räknar vi föräldrahemmet.
 • Om du är placerad i familjehem räknar vi familjehemmet som ditt föräldrahem.
 • Om du är gift räknar vi din eller din makes eller makas gemensamma bostad.
Undantag från kraven

Det finns undantag från kraven för att få inackorderingstillägg. Här är några exempel på när du kan få bidraget även om du inte uppfyller kraven:

 • Du har sökt men inte blivit antagen till utbildningen som finns på din hemort eller inom två timmars restid från föräldrahemmet.
 • Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige och du bor kvar för att gå färdigt din utbildning eftersom du inte kan byta skola utan svårighet.
 • Dina föräldrar bor utomlands.
 • Du praktiserar.
 • Du skulle ha behövt vara inackorderad på grund av lång restid även om du studerat på din hemort.
 • Det finns särskilda skäl, exempelvis trakasserier.
 • Du har valt en skolförlagd utbildning, men på din hemort eller inom två timmars restid från hemmet finns den endast i form av lärlingsutbildning.
 • Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande.

Så mycket kan du få

Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan där du går.

Belopp utifrån avståndet mellan hemmet och skolan
Inackorderingstillägg i kronor per månad utifrån avståndet mellan hemmet och skolan

Avstånd i km

Kronor per månad

0–44

1 190

45–84

1 315

85–124

1 460

125–174

1 625

175–224

1 770

225–599

1 875

600–899

1 980

900–1 299

2 160

1 300–

2 350

 

Ansök om inackorderingstillägg

Beställ en ansökningsblankett här på webbplatsen eller hämta på skolan. Du kan som längst ansöka för ett läsår i taget. Skicka ansökan till CSN:s postadress.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in den. Om du är över 18 år kan du göra din ansökan själv.

För läsåret 2018/19 ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2019.

Meddela ändringar till oss

Du behöver anmäla ändringar som kan påverka om du kan få inackorderingstillägg. Det gäller till exempel i de här fallen:

  • Din familjesituation ändras, exempelvis har du bott hos den ene föräldern och nu flyttat hem till den andre föräldern.
  • Du flyttar.
  • Du byter program.
  Så anmäler du ändringar

  Anmäl ändringar på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina föräldrar skriva under blanketten.

  Det händer efter ändringen

  När CSN får veta om ändringen, fattar vi ett nytt beslut om studiehjälp. Det kan innebära något av följande:

  • Du får inte några fler utbetalningar om vi redan betalat ut all studiehjälp du har rätt till.
  • Du får mindre utbetalningar i framtiden.
  • Du måste betala tillbaka det som tidigare betalats ut för mycket (återkrav)
  • Du får mer pengar.

  Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

  Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-06-27
  Hjälpte den här sidan dig?

  Lämna synpunkter

  Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

  Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
  Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

  Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

  eller

  Behöver du hjälp?

  Kontakta oss


  Hitta svar på dina frågor!

  Våra e-tjänster

  Logga in


  Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

  Dold textmodul