Hoppa till innehåll

Rg-bidrag för resor

Du som får Rg-bidrag får bidrag för hemresor och i vissa fall dagliga resor till skolan. Du kan bara få Rg-bidrag för resor inom Sverige. Om du behöver en ledsagare när du reser kan du även få bidrag för ledsagarens resekostnader.

Olika resor du kan få Rg-bidrag för

Resa vid läsårets början och slut

Vid läsårets början och slut kan du få Rg-bidrag för att resa mellan din hemort och studieorten. Med hemort menar vi den ort där du bor.

Resor under läsåret

Under läsåret får du maximalt 18 tur-och-retur-resor mellan studieorten och din hemort. Den totala kostnaden för en tur-och-retur-resa måste vara minst 50 kronor för att du ska kunna få ersättning.

Om du behöver resa lokalt när du gör en tur-och-retur-resa kan du få Rg-bidrag även för de resorna. Det kan exempelvis vara att du har långt till tågstationen på hemorten och behöver ta en lokalbuss. Den lokala resan måste kosta minst 50 kronor för att du ska kunna få ersättning.

Dagliga resor till skolan

Om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och ditt boende på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Kontakta först din hemkommun för att se om de ger ersättning för dagliga resor, till exempel busskort. Om de inte gör det får du ersättning från CSN.

Har du mindre än 6 kilometer mellan skolan och boendet kan du bara få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl eller om du studerar på något av RH-gymnasierna. Du måste kunna styrka dessa skäl.

Billigast färdsätt gäller

Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det går. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.

Resa med allmänna färdmedel

Allmänna färdmedel är exempelvis tåg eller buss. Om du har långa resor kan du i vissa fall få resa med flyg. Du måste alltid använda normala rabatter om det går, till exempel ungdomsrabatt.

Om du fått ett beslut om Rg-bidrag för resa med allmänna färdmedel får du inte byta ut det färdsättet mot enstaka bilresor.

Resa med dyrare färdsätt

Du kan få bidrag för ett dyrare färdsätt om du sparar mycket tid eller om du har andra särskilda skäl. Du som inte är rörelsehindrad får bidrag för ett dyrare alternativ om resan med det billigaste alternativet tar mer än sex timmar. Du kan även få en dyrare resa om du måste börja resan väldigt tidigt eller om du kommer fram efter klockan 23.00.

Vem får resa?

Du kan använda en eller flera av dina hemresor för att istället resa till en anhörig. En anhörig kan också använda en eller flera av dina hemresor för att hälsa på dig på studieorten. Resor för anhöriga ska ske med allmänna färdmedel om det går, exempelvis tåg eller buss.

De här räknas som anhörig:

  • föräldrar
  • syskon
  • far- och morföräldrar
  • barn
  • make, maka eller sambo på hemorten
  • stödfamilj.

Bilresor vid särskilda skäl

Du kan få ersättning för bilresor, men bara om du har särskilda skäl. När du begär ersättning ska du beskriva varför du inte kan resa med allmänna färdmedel samt styrka din resa. Vi prövar dina skäl och beslutar om du har rätt till ersättning för bilresor. På sidan om ersättning står det hur du gör.

Ersättning för resor med Rg-bidrag

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-03-20
Hjälpte den här sidan dig?
eller