session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Rg-bidrag för resor

Du som får Rg-bidrag får bidrag för hemresor och i vissa fall dagliga resor till skolan. Du kan bara få Rg-bidrag för resor inom Sverige. Om du behöver en ledsagare när du reser kan du även få bidrag för ledsagarens resekostnader.

Olika resor du kan få Rg-bidrag för

Resa vid läsårets början och slut

Vid läsårets början och slut kan du få Rg-bidrag för att resa mellan din hemort och studieorten. Med hemort menar vi den ort där du bor.

Resor under läsåret

Under läsåret får du maximalt 18 tur-och-retur-resor mellan studieorten och din hemort. Den totala kostnaden för en tur-och-retur-resa måste vara minst 50 kronor för att du ska kunna få ersättning.

Om du behöver resa lokalt när du gör en tur-och-retur-resa kan du få Rg-bidrag även för de resorna. Det kan till exempel vara att du har långt till tågstationen på hemorten och behöver ta en lokalbuss. Den lokala resan måste kosta minst 50 kronor för att du ska kunna få ersättning.

Dagliga resor till skolan

Om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och ditt boende på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Kontakta först din hemkommun för att se om de ger ersättning för dagliga resor, till exempel busskort. Om de inte gör det får du ersättning från CSN.

Har du mindre än 6 kilometer mellan skolan och boendet kan du bara få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl eller om du studerar på något av RH-gymnasierna. Du måste kunna styrka dessa skäl.

Vem får resa?

Du kan använda en eller flera av dina hemresor för att resa till en anhörig i stället. En anhörig kan också använda en eller flera av dina hemresor för att hälsa på dig på studieorten. Resor för anhöriga ska ske med allmänna färdmedel om det går, till exempel tåg eller buss.

De här räknas som anhörig:

  • föräldrar
  • syskon
  • far- och morföräldrar
  • barn
  • make, maka eller sambo på hemorten
  • stödfamilj.

Billigast färdsätt gäller

Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det går. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.

Resa med allmänna färdmedel

Allmänna färdmedel är till exempel tåg eller buss. Om du har långa resor kan du i vissa fall få resa med flyg. Du måste alltid använda normala rabatter om det går, till exempel ungdomsrabatt.

Om du fått ett beslut om Rg-bidrag för resa med allmänna färdmedel får du inte byta ut det färdsättet mot enstaka bilresor.

Resa med dyrare färdsätt

Du kan få bidrag för ett dyrare färdsätt om du sparar mycket tid eller om du har andra särskilda skäl. Du som inte är rörelsehindrad får bidrag för ett dyrare alternativ om resan med det billigaste alternativet tar mer än sex timmar. Du kan även få en dyrare resa om du måste börja resan väldigt tidigt eller om du kommer fram efter klockan 23.00.

Bilresor vid särskilda skäl

Du kan få ersättning för bilresor, men bara om du har särskilda skäl. När du begär ersättning ska du beskriva varför du inte kan resa med allmänna färdmedel samt styrka din resa. Vi prövar dina skäl och beslutar om du har rätt till ersättning för bilresor. På sidan om ersättning står det hur du gör.

Kontant ersättning för resor med Rg-bidrag

Boka en resa

Det finns olika sätt att boka en resa. Det vanliga är att CSN bokar dina resor och att Riksfärdtjänsten sedan skickar biljetterna till dig. Men du kan också välja att boka dina resor själv och sedan begära ersättning från CSN i efterhand. Ibland måste du boka dina resor själv, det gäller bland annat vissa bussresor och om du vill resa med kort varsel.

Om CSN bokar mina resor

Bestäm när du vill resa och kontakta oss sedan så bokar vi resorna åt dig. Du behöver lämna följande uppgifter:

  1. Datum och tid för resorna.
  2. Mellan vilka orter (stationer) du ska resa.
  3. Hur du vill få biljetterna, via sms, mejl eller post. För tågresor kan du oftast inte få din biljett via sms. Om du väljer att få biljetten via mejl kommer den som en bilaga i pdf-format. Det innebär att du måste ha möjlighet att öppna ett sådant dokument. Resebyrån skickar mejlet med biljetterna till den mejladress som du skrivit i ansökan om Rg-bidrag. Om du vill ha biljetterna till en annan mejladress måste du ange det när du bokar resan hos CSN.

Kontakta oss i god tid för att boka dina resor. I anslutning till terminens början och slut, helgdagar och lov är det extra viktigt att du gör din beställning i god tid, minst en vecka före avresa.

Du beställer dina resor via telefon eller mejl. Om du kontaktar oss via mejl ska du uppge ditt namn och CSN-nummer. CSN-numret hittar du på ditt beslut om Rg-bidrag.

Kontakta oss om Rg-bidrag

Om jag bokar mina resor själv

Du kan välja att boka och betala din resa själv för att sedan begära ersättning från CSN. Om du reser med tåg ska du boka din tågresa i 2:a klass.

Ibland måste du boka och betala dina biljetter själv. Det gäller bland annat vid vissa bussresor och om du ska resa med kort varsel.

När du bokat och betalt dina biljetter själv kan du begära ersättning från CSN i efterhand. Det gör du genom att efter din resa skicka i biljetterna tillsammans med blanketten Reseräkning till CSN. Du kan välja att mejla dem till rgbidrag@csn.se eller skicka dem med vanlig post. Kontakta CSN om du behöver blanketten Reseräkning.

Kontakta oss om Rg-bidrag

Avboka en resa

Om du behöver avboka en resa är det viktigt att du gör det så tidigt som möjligt. Hur du gör beror på om CSN har bokat din resa eller om du har bokat din resa själv.

Om CSN har bokat min resa

Om du behöver avboka en resa som du bokat via CSN måste du meddela det innan avgångstid. Om det är en vardag under kontorstid vänder du dig till CSN. Under kvällar och helger måste du kontakta resebolaget direkt. Om du till exempel vill avboka en tågresa måste du vända dig till SJ. Du måste sedan meddela CSN att du avbokat resan så att den inte räknas som utnyttjad.

Om jag bokat min resa själv

Om du behöver avboka en resa som du bokat själv måste du alltid kontakta resebolaget direkt.

Uppdaterad: 2024-06-14
Hjälpte den här sidan dig?