session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Funktionsnedsättning

CSN har anpassade studiestöd för dig som har en funktions­nedsättning eller för dig som har ett barn som är beroende av teckenspråk. När du studerar med studiemedel kan du ha rätt att studera i en långsammare takt utan att ekonomin påverkas.

Rg-bidrag

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium. Bidraget kallas för Rg-bidrag. Du får det om du inte kan bo hemma när du studerar.

Läs mer om Rg-bidrag

TUFF-ersättning

TUFF är en teckenspråksutbildning för föräldrar med ett barn som är beroende av teckenspråk för att kunna kommunicera. När du deltar i utbildningen kan du få TUFF-ersättning från CSN.

Läs mer om TUFF-ersättning

Studiemedel för en högre takt än du studerar

I en del fall kan du få sänka studietakten till en långsammare takt men få pengar för en högre studietakt. Det gäller om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier.

Läs mer om Studiemedel för en högre takt än du studerar

Studiemedel trots bristande resultat

Om du inte klarar kravet på studieresultat kan vi i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat dina studier. Det kan t.ex. vara om du har en funktionsnedsättning som du inte kände till sedan tidigare.

Läs mer om Studiemedel trots bristande resultat

Studiemedel för fler veckor

Det finns en gräns för hur många veckor du kan få studiemedel. Om du försenats i dina studier på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan det i vissa fall finnas möjlighet att få studiemedel för fler veckor.

Läs mer om Studiemedel för fler veckor

Du kan ha rätt att slippa betala tillbaka en del av lånet

Om dina studier har blivit fördröjda på grund av din funktionsnedsättning och det har lett till att du har lånat mer än vad du annars hade behövt, kan du ha rätt till att få en del av lånet avskrivet.

Läs mer om Avskrivning av studielån