Hoppa till innehåll

Stöd från en omställningsorganisation

Omställnings­studiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation.

Vilken hjälp kan jag få från omställnings­organisationen?

Vilket stöd omställnings­organisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut, men här är några exempel:

  • Du kan få studie- och yrkesvägledning, kartläggningssamtal och hjälp att validera dina kunskaper.
  • De kan skriva ett yttrande till CSN om att utbildningen som du ska läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden.
  • De kan betala ut kompletterande studiebidrag.

Du behöver aldrig betala något för att få hjälp från en omställnings­­organisation.

Vad är en omställningsorganisation?

Många arbetsgivare har kollektivavtal som talar om vilka villkor och rättigheter du har som anställd. Genom kollektivavtalet kan du i vissa fall få stöd och vägledning av en omställnings­organisation om du blir uppsagd, har avslutat en tidsbegränsad anställning, behöver kompetens­utveckling eller står inför en karriärväxling.

I samband med att omställningsstudiestödet infördes, så startade också Den offentliga omställnings­organisation som riktar sig till dig som saknar kollektivavtal eller är egenföretagare. Det är myndigheten Kammarkollegiet som ansvarar för Den offentliga omställnings­organisationen.

Hur tar jag reda på vilken omställnings­organisation jag tillhör?

Om du är osäker på vilken omställnings­­organisation du tillhör kan du fråga din chef eller kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund. Saknar du kollektivavtal eller är egenföretagare tillhör du den offentliga omställningsorganisationen.

Här kan du se en lista över de omställningsorganisationer som arbetar med omställningsstudiestödet. Vissa har en funktion på sin webbplats där man kan fylla i arbetsgivarens organisationsnummer och på så sätt se om arbetsplatsen omfattas av omställningsavtalet. Arbetsplatsens organisationsnummer står ofta på lönebeskedet. Du kan också se det i ditt anställningskontrakt.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal med en omställnings­organisation som inte finns med i den här listan, kan de inte hjälpa till att skriva ett yttrande till CSN. Då måste du själv skriva en motivering när du ansöker.


Dessa omställningsorganisationer arbetar med omställningsstudiestödet:

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

Testa om du tillhör Omställningsfonden

Trygghetsfonden TSL

För yrkesarbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Testa om du tillhör Trygghetsfonden TSL

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. www.trr.se

Testa om du tillhör TRR Trygghetsrådet

Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.nysteget.se

Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet kan just nu inte skriva yttranden till CSN. När du ansöker om omställningsstudiestöd får du därför själv motivera hur utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

CIKO

För arbetare inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

TRS Trygghetsrådet

För anställda inom idéburen sektor och civilsamhällets organisationer samt kulturområdet. Parter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK. www.trs.se

Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

Frågor och svar

Måste jag vara fackligt ansluten för att få stöd av en omställningsorganisation?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten för att få stöd från en omställnings­organisation.

Hur kontaktar jag omställningsorganisationen?

Du hittar kontaktuppgifter på deras webbplats. Vissa har även ett formulär där du kan ansöka om vägledning eller yttrande i samband med omställnings­studiestödet.

Kostar det något att få hjälp av en omställningsorganisation?

Nej, det är kostnadsfritt och ingår i det avtal som din arbetsgivare har. Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal, så tillhör du Den offentliga omställnings­organisationen. De ger också kostnadsfri rådgivning.

Den offentliga omställningsorganisationen kan inte skriva yttranden till CSN än. Vad ska jag göra då?

Då måste du själv motivera hur utbildningen du vill läsa kommer att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Efter att du har ansökt om omställningsstudiestöd kommer CSN att skicka ett brev till dig som du får svara på och skriva din motivering.

Kan jag få kompletterande studiebidrag om jag tillhör Den offentliga omställningsorganisationen?

Nej, de kan inte betala ut något kompletterande studiebidrag. Det ingår inte i deras uppdrag.

Uppdaterad: 2022-11-04
Hjälpte den här sidan dig?