session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Vad är omställningsstudiestöd och vem kan få det?

Här kan du läsa om villkoren och hur mycket du kan få i bidrag och lån. Du kan också se vad som gäller om du ska kombinera studier med arbete eller andra ersättningar.

Fakta om omställnings­studiestödet

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din tidigare lön (upp till maximalt 5 275kr per vecka 2024), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent). Tänk på att omställningsstudiestödet och annan ersättning inte får vara mer än 100 procent tillsammans.

CSN får varje år en budget för omställnings­studiestödet. När den är slut kan inte fler få omställnings­studiestöd.

Vem kan få omställnings­studiestöd?

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

Testa om du uppfyller några av de grundläggande villkoren för omställningsstudiestödet
Steg 1 av 2: Svara på frågorna
error Välj vilket år du är född.
error Välj vilket år du ska börja studera.
error Välj hur lång utbildningen som du ska gå är.
error Välj vilken studietakt utbildningen går i.
error Välj om du om har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.

De 12 månaderna behöver inte vara sammanhängande. Du måste ha jobbat i minst 16 timmar per vecka.

Steg 2 av 2: Ditt resultat
Grönbock
Så här långt ser det bra ut

Läs också om de andra villkoren du behöver uppfylla för att få omställningsstudiestöd och kolla vad mer du behöver göra innan du ansöker.

Kryss
Tyvärr! Det verkar inte som att du kan få omställningsstudiestöd
Frågetecken
Vi är osäkra på om du kan få omställningsstudie-stöd
 • Utbildningen du vill läsa är för lång

  Innan det år du fyller 40 år kan du inte få omställningsstudie-stöd för en utbildning som är längre än 80 veckor på heltid (cirka 2 år). Om utbildningen är på deltid kan den vara längre.

  Du kanske är intresserad av studiemedel istället?

 • Du har jobbat för lite de senaste två åren

  Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna för att kunna få omställningsstudiestöd. Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning eller dagersättning/dagpenning till försvarspliktiga under den här tiden kan CSN ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.

 • Din utbildning kan vara för lång

  Om din utbildning är längre än 80 veckor på heltid kan du inte få omställningsstudiestöd när du är under 40 år. Om utbildningen är på deltid kan den vara längre.

 • Du kanske inte har arbetat tillräckligt mycket

  Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna för att kunna få omställningsstudiestöd. Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning eller dagersättning/dagpenning till försvarspliktiga under den här tiden kan CSN ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan.

Du kan behöva kolla upp det här lite mer. Ta också reda på om du uppfyller de andra villkoren för att få omställningsstudiestöd.

Kryss
Tyvärr! Du kan inte få omställningsstudiestöd

Du har passerat åldersgränsen för att få omställningsstudiestöd. Du kan få stödet till och med det år du fyller 62 år.

Kryss
Tyvärr! Du kan inte få omställningsstudiestöd

Du är för ung för att få omställningsstudiestöd. Du kan få stödet från och med det år du fyller 27 år. Du kanske är intresserad av studiemedel istället?

Läs mer om studiemedel

Du ska vara mellan 27 och 62 år

Du kan få omställnings­­studiestöd från och med det år du fyller 27 år.

Bidraget kan du få till och med det år du fyller 62, men från och med det år du fyller 61 kan du få bidrag i max 10 veckor.

Lånet kan du få till och med det år du fyller 60 år.

Exempel

Ove är 61 år och ska gå en 12 veckor lång utbildning för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Han ansöker om omställnings­studiestöd för studier på heltid. CSN beviljar honom bidrag för 10 veckor. Lån kan han inte få eftersom han är över 60 år.

Du ska ha arbetat sammanlagt minst 8 år av de senaste 14 åren

För att få omställnings­studiestöd måste du ha arbetat sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren fram tills ansökan kommer in till CSN. Du måste alltså vara etablerad på arbetsmarknaden. Om du redan har börjat den utbildning som du ska söka omställningsstudiestöd för, ska du räkna med arbetad tid fram till studiestarten. Läs mer här nedanför.

Arbetet ska ha varit din huvud­­sysselsättning under de 8 åren. Du behöver inte ha arbetat på samma ställe hela tiden, utan kan ha haft flera olika arbetsgivare. Arbeten som du har haft innan året du fyllde 19 räknas inte med.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en inkomst på minst 19 050 kronor i månaden (gäller för 2024). Inkomstgränsen ändras årligen och har varit lägre tidigare år. Du behöver inte själv redogöra för dina inkomster i ansökan, utan vi hämtar uppgifter om din inkomst från Skatteverket och jämför med inkomstgränsen för det år du tjänade in pengarna.

Vissa ersättningar kan jämställas med arbete. Om du har haft en sådan ersättning under en period, kan du räkna med den tiden. Som mest kan du räkna med 24 månader. Här ser du vilka ersättningar det gäller:

 • föräldra­penning
 • graviditets­penning
 • närstående­penning
 • rehabiliterings­penning
 • sjukpenning
 • smittbärar­penning
 • dagersättning och dagpenning till totalförsvars­pliktiga.

Om du under någon månad har haft studiehjälp, studiemedel, studiestarts­stöd eller studiestöd från annat land kan du inte räkna med den månaden. Du kan inte heller räkna med en månad som du har haft omställnings­studiestöd mer än halva månaden.

Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna

Du måste också ha arbetat minst 12 månader av de senaste 24 månaderna innan ansökan kom in till CSN. Du ska alltså ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden. Du ska i genomsnitt ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad.

Har du redan ansökt om grundläggande omställnings- och kompetensstöd hos en omställningsorganisation? Du kan få räkna tiden 2 år tillbaka från och med dagen innan du lämnade in den ansökan till din omställningsorganisation. Du måste tala om för CSN att du vill att din ramtid ska beräknas på det sättet.

Om du har haft andra ersättningar

Om du har haft exempelvis föräldrapenning och därför inte arbetat tillräckligt mycket, kan vi ta hänsyn till det. Då kan vi hoppa över den eller de månaderna. Det gäller följande ersättningar:

 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • omställningsstudiestöd
 • dagpenning eller dagersättning för totalförsvarspliktiga.

Det betyder att om du till exempel har haft föräldra­penning under 6 månader, så förlängs ramtiden från 24 månader till 30 månader.

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till omställningsstudiestöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola. Studier utomlands ger inte rätt till omställningsstudiestöd.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­­studiestöd.

Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden

För att ha rätt till omställnings­­studiestöd måste utbildningen stärka din ställning på arbets­­marknaden utifrån arbets­marknadens behov.

Det ska alltså finnas ett behov av arbetskraft eller den sortens kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär att du normalt inte kan få omställnings­­­studiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens. I vissa fall kan det finnas särskilda skäl som vi kan ta hänsyn till. Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara att det finns brist på personer med kompetensen i just den region där du bor.

Omställnings­­organisationen kan oftast hjälpa till att bedöma om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. De skriver då ett yttrande till CSN om att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

Du kan inte få omställnings­­­studiestöd för utbildningar som du borde få av din arbetsgivare för att du ska klara dina arbetsuppgifter, eller som enbart löser ett kompetens­behov hos en specifik arbetsgivare. Du kan inte heller få stödet för att gå en utbildning som du redan har läst klart.

Om du är under 40 år får inte utbildningen vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid

Till och med året du fyller 39 år får utbildningens totala längd inte vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år), eller motsvarande antal veckor om den ges på deltid. Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.

Här ser du två exempel på hur utbildningens längd påverkar rätten till omställningsstudiestöd:

Exempel 1

Yehad är 34 år och ska studera 120 hp (80 veckors heltidsstudier), av ett kandidatprogram på 180 hp. Han ansöker om omställningsstudiestöd för 40 veckor. Yehad får avslag på sin ansökan eftersom han är under 40 år och den totala utbildningens längd är 180 hp vilket motsvarar 3 års heltidsstudier, alltså längre än 80 veckor.

Exempel 2

Sara är 39 år och har tagit en kandidatexamen. Hon har jobbat i tre år, men vill nu läsa en tvåårig masterutbildning på 120 hp för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Sara ansöker om omställningsstudiestöd för det första året, 40 veckor. Hon kan få omställningsstudiestöd eftersom den totala utbildningens längd inte är längre än 80 veckor och hon uppfyller de övriga villkoren.

Hur många poäng motsvarar 80 veckor?

80 veckors heltidsstudier motsvarar

 • 120 högskolepoäng (1,5 poäng per vecka)
 • 400 yrkeshögskolepoäng (5 poäng per vecka)
 • 1 600 komvuxpoäng (20 poäng per vecka).

Räkneexempel yrkeshögskola

Kim läser en yrkeshögskoleutbildning som går på halvfart (50 procent). Utbildningen är totalt på 200 poäng och går under 80 veckor. Kim räknar ut att utbildningens längd motsvarar 40 heltidsveckor (200 poäng/5 poäng= 40 veckor).

Räkneexempel högskola

Shirley läser en fristående kurs på högskolan på 25 procent. Kursen är på totalt 15 poäng och går under 40 veckor. Shirley räknar ut att utbildningens längd motsvarar 10 heltidsveckor (15 poäng/1,5 poäng= 10 veckor).

Utbildningen måste omfatta minst 1 veckas heltidsstudier, eller motsvarande på deltid

Utbildningen som du ska läsa måste motsvara minst en veckas heltidsstudier.

Är utbildningen på deltid räknar vi om veckorna utifrån det. Veckorna behöver inte vara samman­­hängande, utan kan vara spridda över en längre tid.

Om utbildningen är för kort för att få omställningsstudiestöd kan du prata med din omställningsorganisation. I vissa fall kan de betala ut studiebidrag.

Minsta längd på utbildningen utifrån takt

Utbildningens takt

Utbildningens minsta längd

100 procent

1 vecka

75 procent

1,5 veckor

60 procent

1,75 veckor

50 procent

2 veckor

40 procent

2,5 veckor

20 procent

5 veckor

Du måste studera på minst 20 procent

Du kan få omställnings­studiestöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 procent).

Om du har påbörjat din utbildning före den 1 januari 2023

Huvudregeln är att du kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som börjar efter den 31 december 2022. Om utbildningen är minst 80 veckor på heltid, kan du ha rätt till omställningsstudiestöd även om du påbörjade den innan dess.

Är du under 40 år har du dock bara rätt till omställningsstudiestöd för utbildningar som påbörjades före den 1 januari 2023 om utbildningen är exakt 80 veckor lång, eller motsvarande på deltid.

Tänk på att oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Om du har studerat med studiestöd inom de senaste 10 åren måste du ha klarat studierna

Om du har studerat med studiemedel, studiestarts­stöd eller omställnings­studiestöd tidigare så behöver du ha klarat de studieresultat som vi ställer krav på. Här ser du vad som gäller när du ansöker om omställnings­studiestöd första gången och när du ansöker på nytt.

Krav på studieresultat första gången du ansöker om omställningsstudiestöd

Om du har studerat med studiemedel eller studiestarts­stöd för mindre än tio år sedan prövar CSN studieresultaten från den perioden första gången du ansöker om omställnings­studiestöd. Har du inte klarat tillräckligt med poäng eller kurser från den perioden kan du behöva läsa in poäng innan du kan få omställnings­studiestöd.

Om du inte har studerat med studiemedel eller studiestarts­stöd från CSN tidigare, eller om det var längre än tio år sedan, kontrollerar vi inte några studieresultat.

Krav på studieresultat när du ansöker om omställningsstudiestöd på nytt

Om du studerat med omställnings­studiestöd och ska ansöka på nytt kontrollerar CSN om du har klarat tillräckligt med studieresultat under perioden som du haft omställnings­studiestöd.

Krav på studieresultat

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån

Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, så kan det påverka din rätt till omställningsstudiestöd.

Det här gäller om du ska kunna få omställningsstudiestöd:

 • Du ska ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker omställningsstudiestöd för.
 • Du får inte ha obetalda återkrav för mer än ett kalender­halvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få omställningsstudiestöd även om du inte har skött återbetalningen. Prövningen av om det finns synnerliga skäl är mycket restriktiv.

Fler villkor för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Studera i Sverige som utländsk medborgare

Så länge kan du få omställningsstudiestöd

Som längst kan du få omställnings­studiestöd i 44 veckor för studier på heltid. Det motsvarar ungefär ett års studier.

Om du studerar på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent kan du få omställnings­studiestöd i 88 veckor.

Antal veckor med omställningsstudiestöd beroende på vilken procent du tar stödet på

Procent du tar omställningsstudiestöd

Antal veckor med omställningsstudiestöd

100 %

44 veckor

75 %

58 veckor

60 %

73 veckor

50 %

88 veckor

40 %

110 veckor

20 %

220 veckor


Om du vill att veckorna med omställningsstudiestöd ska räcka längre kan du välja att ta ut mindre omställningsstudiestöd än din studietakt. Du kan till exempel studera på 75 procent, men ta omställningsstudiestöd på 40 procent.

Belopp för bidrag och lån

Omställnings­­studiestöd består av ett skattepliktigt bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du kan få i bidrag och lån beror på vilken inkomst du har när du ansöker. När CSN räknar ut hur mycket omställningsstudiestöd du kan få utgår vi från Försäkrings­kassans beräkning av din årliga inkomst.

Din årliga inkomst kan påverkas om du till exempel är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig

Den årliga inkomsten beräknas på liknande sätt som din sjukpenning­grundande inkomst (SGI). Tänk på att din årliga inkomst kan påverkas om du till exempel är arbetslös, sjukskriven, föräldraledig eller har eget företag. Det kan i sin tur påverka hur mycket omställnings­studiestöd du kan få – om du har 0 kronor i årlig inkomst blir även omställnings­studiestödet 0 kronor. Har du frågor om din årliga inkomst ska du kontakta Försäkringskassan.

Om beräkning av årlig inkomst på Försäkrings­kassans webbplats

Bidrag – pengar som du får

Om bidraget:

 • Bidraget motsvarar 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2024 är maxbeloppet 5 275 kronor per vecka, före skatt.
 • Det är skattepliktigt. CSN drar av preliminärskatt innan vi betalar ut pengarna.
 • Det är pensionsgrundande.

Vissa omställnings­­organisationer kan även erbjuda ett kompletterande bidrag, beroende på hur deras kollektiv­avtal ser ut. Kolla upp det med din omställningsorganisation.

Exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster 2024, om du tar omställningsstudiestöd på heltid
Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor *(maxbelopp före skatt)
15 000 kr2 769 kr11 076 kr
20 000 kr3 692 kr14 768 kr
25 000 kr4 615 kr18 460 kr
30 000 kr5 275 kr21 100 kr
35 000 kr5 275 kr21 100 kr
40 000 kr5 275 kr21 100 kr
45 000 kr5 275 kr21 100 kr
50 000 kr5 275 kr21 100 kr

* Vanligtvis omfattar en vanlig utbetalning 4 veckor, men vissa månader kan den omfatta 5 veckor. Den första och sista utbetalningen för perioden kan omfatta färre veckor.

Exempel på bidragsbelopp om du tar omställningsstudiestöd på deltid

Omställningsstudiestöd på 75 procent av heltid

Exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 75 procent

Inkomst per månad (före skatt)

Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)

Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)

15 000 kr

2 076 kr

8 304 kr

20 000 kr

2 769 kr

11 076 kr

25 000 kr

3 461 kr

13 844 kr

30 000 kr

3 956 kr

15 824 kr

35 000 kr

3 956 kr

15 824 kr

40 000 kr

3 956 kr

15 824 kr

45 000 kr

3 956 kr

15 824 kr

50 000 kr

3 956 kr

15 824 kr

Omställningsstudiestöd på 60 procent av heltid

Exempel på bidrag vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 60 procent

Inkomst per månad (före skatt)

Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)

Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)

15 000 kr

1 661 kr

6 644 kr

20 000 kr

2 215 kr

8 860 kr

25 000 kr

2 769 kr

11 076 kr

30 000 kr

3 165 kr

12 660 kr

35 000 kr

3 165 kr

12 660 kr

40 000 kr

3 165 kr

12 660 kr

45 000 kr

3 165 kr

12 660 kr

50 000 kr

3 165 kr

12 660 kr

Omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid

Exempel på bidrag vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 50 procent


Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)


15 000 kr

1 384 kr

5 536 kr

20 000 kr

1 846 kr

7 384 kr

25 000 kr

2 307 kr

9 228 kr

30 000 kr

2 637 kr

10 548 kr

35 000 kr

2 637 kr

10 548 kr

40 000 kr

2 637 kr

10 548 kr

45 000 kr

2 637 kr

10 548 kr

50 000 kr

2 637 kr

10 548 kr


Omställningsstudiestöd på 40 procent av heltid

Exempel på bidrag vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 40 procent av heltid


Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)


15 000 kr

1 107 kr

4 428 kr

20 000 kr

1 476 kr

5 904 kr

25 000 kr

1 846 kr

7 384 kr

30 000 kr

2 110 kr

8 440 kr

35 000 kr

2 110 kr

8 440 kr

40 000 kr

2 110 kr

8 440 kr

45 000 kr

2 110 kr

8 440 kr

50 000 kr

2 110 kr

8 440 kr


Omställningsstudiestöd på 20 procent av heltid

Exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 20 procent


Inkomst per månad (före skatt)Bidrag 1 vecka (maxbelopp före skatt)Bidrag 4 veckor (maxbelopp före skatt)


15 000 kr

553 kr

2 212 kr

20 000 kr

738 kr

2 952 kr

25 000 kr

923 kr

3 692 kr

30 000 kr

1 055 kr

4 220 kr

35 000 kr

1 055 kr

4 220 kr

40 000 kr

1 055 kr

4 220 kr

45 000 kr

1 055 kr

4 220 kr

50 000 kr

1 055 kr

4 220 kr

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Om lånet:

 • Du kan komplettera bidraget med ett lån om du vill.
 • Räntan på lånet är 1,23 procent (2024).
 • Det finns ett maxbelopp för lånet. År 2024 är det 3 426 kronor per vecka.
 • Summan av de bidrag du får (från CSN och omställnings­organisationen) och lånet får aldrig bli högre än den inkomst du hade innan studierna.
Exempel på lånebelopp* vid olika inkomster 2024, om du tar omställningsstudiestöd på heltid
Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)Lån 4 veckor (maxbelopp)
15 000 kr436 kr1 744 kr
20 000 kr581 kr2 324 kr
25 000 kr727 kr2 908 kr
30 000 kr1 038 kr4 152 kr
35 000 kr1 765 kr7 060 kr
40 000 kr2 492 kr9 968 kr
45 000 kr3 219 kr12 876 kr
50 000 kr3 426 kr13 704 kr

Vi kan inte säga exakt hur mycket du kan låna förrän vi vet hur mycket du får i bidrag (från oss och din omställningsorganisation ifall du får bidrag från dem).

Se exempel på lånebelopp för deltidsstudier

Här ser du lånebeloppen för 75, 60, 50, 40 och 20 procent av heltid.

Omställningsstudiestöd på 75 procent av heltid

Exempel på lånebelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 75 procent

Inkomst per månad (före skatt)

Lån 1 vecka (maxbelopp)

Lån 4 veckor (maxbelopp)

15 000 kr

327 kr

1 308 kr

20 000 kr

436 kr

1 744 kr

25 000 kr

545 kr

2 180 kr

30 000 kr

778 kr

3 112 kr

35 000 kr

1 324 kr

5 296 kr

40 000 kr

1 869 kr

7 476 kr

45 000 kr

2 414 kr

9 656 kr

50 000 kr

2 572 kr

10 288 kr

Omställningsstudiestöd på 60 procent av heltid

Exempel på lånebelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 60 procent

Inkomst per månad (före skatt)

Lån 1 vecka (maxbelopp)

Lån 4 veckor (maxbelopp)

15 000 kr

262 kr

1 048 kr

20 000 kr

349 kr

1 396 kr

25 000 kr

436 kr

1 744 kr

30 000 kr

622 kr

2 488 kr

35 000 kr

1 059 kr

4 236 kr

40 000 kr

1 495 kr

5 980 kr

45 000 kr

1 931 kr

7 724 kr

50 000 kr

2057 kr

8 228 kr

Omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid

Exempel på maximalt lånebelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 50 procent


Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)Lån 4 veckor (maxbelopp)


15 000 kr

218 kr

872 kr

20 000 kr

290 kr

1 160 kr

25 000 kr

363 kr

1 452 kr

30 000 kr

519 kr

2 076 kr

35 000 kr

882 kr

3 528 kr

40 000 kr

1 246 kr

4 984 kr

45 000 kr

1 609 kr

6 436 kr

50 000 kr

1 719 kr

6 876 kr


Omställningsstudiestöd på 40 procent av heltid

Exempel på lånebelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 40 procent


Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)Lån 4 veckor (maxbelopp)


15 000 kr

174 kr

696 kr

20 000 kr

233 kr

932 kr

25 000 kr

290 kr

1 160 kr

30 000 kr

415 kr

1 660 kr

35 000 kr

706kr

2 824 kr

40 000 kr

996 kr

3 984 kr

45 000 kr

1287 kr

5 148 kr

50 000 kr

1369 kr

5 476 kr


Omställningsstudiestöd på 20 procent av heltid

Exempel på lånebelopp vid olika inkomster 2024, omställningsstudiestöd på 20 procent


Inkomst per månad (före skatt)Lån 1 vecka (maxbelopp)


Lån 4 veckor (maxbelopp)

15 000 kr

87 kr

348 kr

20 000 kr

116 kr

464 kr

25 000 kr

145 kr

580 kr

30 000 kr

207 kr

828 kr

35 000 kr

353 kr

1 412 kr

40 000 kr

498 kr

1 992 kr

45 000 kr

643 kr

2 572 kr

50 000 kr

687 kr

2 748 kr

Arbeta när du studerar

Du kan arbeta på deltid samtidigt som du studerar med omställnings­­studiestöd på deltid. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställnings­­studiestöd (ett så kallat fribelopp). Däremot kan du bara få omställnings­­studiestöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få omställnings­­studiestöd på 50 procent, även om studietakten är på heltid (100 procent).

Omställningsstudiestöd går att få på 20, 40, 50, 60, 75 och 100 procent av heltid. Om du får omställningsstudiestöd på 100 procent får du inte arbeta samtidigt. Du får däremot ta emot stöd från omställningsorganisation utan att det påverkar i vilken omfattning du kan ta emot omställningsstudiestöd .

Viktigt att meddela om du går upp i arbetstid

Om du går upp i arbetstid under tiden du har omställnings­studiestöd är det viktigt att du meddelar det till CSN, så att du inte får för mycket utbetalt. Om du får för mycket utbetalt kommer du att få ett återkrav. Du behöver då betala tillbaka de pengarna plus den skatt som CSN har betalat in. Om du inte meddelar ändringen kan det innebära att du gör dig skyldig till bidragsbrott.

Om du får andra bidrag vid sidan av studierna

Du kan inte få omställningsstudiestöd för samma tid som du får vissa andra bidrag från samhället. Här är exempel på bidrag som du inte kan få för samma tid som du får omställningsstudiestöd:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliterings­ersättning
 • föräldrapenning
 • utvecklings­ersättning
 • etablerings­ersättning
 • korttidsbidrag
 • dagersättning under tiden du tjänstgör enligt pliktlagen (värnplikt)
 • annat studiestöd från CSN (studiehjälp, studiestartsstöd eller studiemedel)
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Det betyder att du inte kan få omställningsstudiestöd samtidigt som du har full ersättning från till exempel Försäkrings­kassan. Om du däremot får ersättning på 50 procent från Försäkrings­kassan, så kan du få omställningsstudiestöd på 50 procent.

Bidrag som försörjningsstöd, bostadsbidrag eller A-kassa är inget hinder för att få omställningsstudiestöd. Men kontrollera med den som betalar ut den andra ersättningen att omställnings­studiestödet inte påverkar din ersättning från dem.

Du kan inte få omställningsstudiestöd om du har andra studiestöd samtidigt

Du kan inte ha omställningsstudiestöd och studiemedel eller studiestartsstöd samtidigt, inte ens om du tar det på deltid. Du kan alltså inte ha omställningsstudiestöd på 50 procent och studiemedel på 50 procent under samma vecka.

Du kan inte heller få omställningsstudiestöd för tid då du har studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Du kan inte få omställningsstudiestöd om du får lön för dina studier

Om du får lön för dina studier kan du inte samtidigt få omställningsstudiestöd.

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan studiemedel och omställningsstudiestöd?

 

Här kan du se några av skillnaderna mellan studiemedel och omställningsstudiestöd, beloppen gäller för 2023.


Studiemedel

Omställnings­studiestöd

Åldersgräns

Går att få från och med året du fyller 20 år om du studerar på gymnasienivå. Ingen nedre åldersgräns för studier på eftergymnasial nivå. Går som längst att få till och med året du fyller 60. Möjligheten att låna begränsas från det år du fyller 51 år.

Går att få från och med året du fyller 27 år till och med året du fyller 62 år. Bidraget begränsas från och med det år du fyller 61 år. Lånet går som längst att få till och med det år du fyller 60 år.

Längsta tid att få stödet

240 heltidsveckor på högskola eller annan eftergymnasial utbildning

80 eller 120 heltidsveckor på gymnasienivå

40 eller 80 veckor på grundskolenivå

(Kan sträckas ut längre vid deltidsstudier.)

44 heltidsveckor. (Kan sträckas ut längre vid deltidsstudier.)

Bidrag

3 988 kr för 4 veckors heltidsstudier. Inte skattepliktigt.

Beror på tidigare inkomst. Beloppet är skattepliktigt. Maximalt 21 100 kr före skatt för 4 veckors heltidsstudier.

Lån

Maximalt 9 168 kr för 4 veckors heltidsstudier. Annuitetslån.

Beror på tidigare inkomst och övriga studiebidrag. Maximalt 13 704 kr kr för 4 veckors heltidsstudier. Annuitetslån (samma som inom studiemedel)

Omfattning

Går att få på 50, 75 och 100 % av heltid.

Går att få på 20, 40, 50, 60, 75 och 100 % av heltid.

Typ av utbildningar

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Utbildningar som ger rätt till studiemedel och utbildningar som finansieras av en omställnings­organisation. Utbildningen måste stärka din ställning på arbets­marknaden utifrån arbets­marknadens behov.

Utbildningens längd

Utbildningen måste vara minst tre veckors studier på halvtid. Ingen övre gräns.

Utbildningen måste vara minst 1 veckas studier på heltid, eller motsvarande på deltid. Om du är under 40 år får utbildningen inte vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.

Villkor för arbete

Inget villkor att man måste ha arbetat en viss tid för att ha rätt till stödet.

Måste ha arbetat i sammanlagt minst 8 av de senaste 14 åren och 12 av de senaste 24 månaderna för att ha rätt till stödet.

Arbete under studietiden

Du kan arbeta under studietiden, men om du har inkomster över en viss nivå så minskar dina studiemedel. Det så kallade fribeloppet.

Om du har omställnings­studiestöd på deltid kan du arbeta på deltid. Summan av tid med arbete och omställnings­­studiestöd får inte vara mer än 100 %. Däremot finns det ingen gräns för hur mycket du får tjäna (fribelopp).

Utbetalning

Betalas ut månadsvis i förskott.

Betalas ut månadsvis i efterskott.

Kan jag få omställningsstudiestöd även om jag har slut på veckor med studiemedel?

Ja, det kan du. Veckorna med omställnings­­­studiestöd har ingen koppling till antalet veckor med studiemedel.

Omställningsstudiestödet kommer inte att räcka för hela min utbildning. Hur blir det då?

När dina veckor med omställnings­­studiestöd är förbrukade kan du inte få mer omställnings­­studiestöd.

Du kan få omställnings­­studiestöd i upp till 44 veckor om du studerar på heltid, men om du tar ut omställnings­­studiestöd för en lägre studietakt räcker stödet längre. Du kan alltså exempelvis ta ut omställnings­­studiestöd på 50 procent även om du läser heltid och då kan stödet räcka i 88 veckor.

Om ditt omställnings­­studiestöd tar slut kan du ansöka om att fortsätta studera med studiemedel, om du inte redan har förbrukat dina veckor med studiemedel. Tänk på att om du har haft inkomster när du studerat med omställnings­­studiestöd, så kan de påverka hur mycket studiemedel du kan få.

Antal veckor med studiemedel

Du kan också undersöka om det finns några andra alternativ att finansiera studierna, till exempel via din omställnings­organisation.

Hur vet jag om en utbildning stärker min ställning på arbetsmarknaden?

Om du tillhör en omställnings­organisation kan du kontakta dem för att få vägledning kring dina studier och om de anser att den utbildning du vill gå kommer att stärka din ställning på arbets­marknaden utifrån arbetsmarknadens behov. De kan också i samband med att du ansöker skriva ett yttrande till CSN om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Stöd från en omställningsorganisation

Jag är arbetslös. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­­studiestöd om du är arbetslös. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren.
 • Du ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en viss minsta inkomst av arbete varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­­studiestöd.

Tänk på! När CSN räknar ut hur mycket omställnings­studiestöd du kan få så utgår vi från Försäkrings­kassans beräkning av din årliga inkomst. Den årliga inkomsten beräknas på liknande sätt som din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om du är arbetslös kan din årliga inkomst påverkas och då påverkar det även hur mycket omställningsstudiestöd du kan få. Har du frågor om din årliga inkomst ska du kontakta Försäkrings­kassan.

Läs om beräkning av årlig inkomst på Försäkringskassans webbplats

Jag är anställd, men har varit föräldraledig de senaste 18 månaderna. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­studiestöd även om du har varit föräldraledig. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren. Om du har haft föräldra­penning jämställs den tiden med arbete när vi bedömer om du uppfyller villkoret. Max 24 månaders föräldra­penning kan jämställas med arbete.
 • Du ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du haft föräldrapenning under en månad och därför inte arbetat, kan vi hoppa över den månaden. Det innebär att om du till exempel har haft föräldrapenning i 6 månader, så tittar vi på om du har arbetat minst 12 månader under de senaste 30 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en viss minsta inkomst av arbete varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd.

Tänk på! När CSN räknar ut hur mycket omställnings­studiestöd du kan få så utgår vi från Försäkrings­kassans beräkning av din årliga inkomst. Den årliga inkomsten beräknas på liknande sätt som din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om du är föräldraledig kan din årliga inkomst påverkas och då påverkar det även hur mycket omställningsstudiestöd du kan få. Har du frågor om din årliga inkomst ska du kontakta Försäkrings­kassan.

Läs om beräkning av årlig inkomst på Försäkringskassans webbplats

Jag har varit sjukskriven de senaste två åren. Kan jag få omställningsstudiestöd?

Ja, du kan få omställnings­studiestöd även om du har varit sjukskriven. Men du måste uppfylla de här villkoren när det gäller ditt arbete:

 • Du ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren. Om du har haft sjukpenning jämställs den tiden med arbete när vi bedömer om du uppfyller villkoret. Max 24 månaders sjukpenning kan jämställas med arbete.
 • Du ska ha arbetat minst i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Om du har haft sjukpenning under en månad och därför inte arbetat, kan vi hoppa över den månaden. Det innebär att om du till exempel har haft sjukpenning i 6 månader, så tittar vi på om du har arbetat minst 12 månader under de senaste 30 månaderna.

I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en viss minsta inkomst av arbete varje månad.

Sedan måste du också uppfylla övriga villkor för att ha rätt till omställnings­studiestöd.

Tänk på! När CSN räknar ut hur mycket omställnings­studiestöd du kan få så utgår vi från Försäkrings­kassans beräkning av din årliga inkomst. Den årliga inkomsten beräknas på liknande sätt som din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om du är sjukskriven kan din årliga inkomst påverkas och då påverkar det även hur mycket omställningsstudiestöd du kan få. Har du frågor om din årliga inkomst ska du kontakta Försäkrings­kassan.

Läs om beräkning av årlig inkomst på Försäkringskassans webbplats

Jag har arbetat utomlands, vad gäller då?

Om du har arbetat utomlands inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien räknar vi med den tiden när vi prövar om du uppfyller villkoren för arbete. Du kan då behöva komplettera din ansökan med intyg som visar att du uppfyller villkoren.

Om du har arbetat utanför EU/EES, Schweiz och Storbritannien kan vi inte räkna med den tiden när vi prövar om du uppfyller villkoren för arbete.

Jag ska läsa basåret och sedan utbilda mig till civilingenjör. Kan jag få omställningsstudiestöd för basåret?

Om basåret och civilingenjörs­utbildningen ingår i ”samma paket” kan du ha rätt till omställnings­studiestöd för basåret. Det vill säga att ditt mål med utbildningen är att bli civilingenjör, men du behöver läsa basåret för att få behörighet att utbilda dig till civilingenjör.

Om du bara ska läsa basåret kan du inte få omställnings­studiestöd. Det går nämligen inte att få det för att endast läsa behörighets­givande studier.

Kan bara personer som omfattas av kollektivavtal få omställningsstudiestöd?

Nej, du kan ha rätt till omställnings­studiestöd även om du inte omfattas av något kollektivavtal.

Det har inrättats en ny offentlig omställnings­organisation hos myndigheten Kammarkollegiet. Hos den offentliga omställnings­­organisationen kan du som saknar kollektivavtal eller är egenföretagare få vägledning och stöd.

Läs mer på nysteget. se

Vi rekommenderar att du ansöker om studiemedel för både hösten och våren i din ansökan. Ansök dessutom om omställningsstudiestöd för våren. På så vis riskerar du inte att gå miste om studiemedel för de första veckorna i vårens studieperiod, ifall du får avslag på din ansökan om omställningsstudiestöd.

När CSN utreder din ansökan om omställningsstudiestöd ser vi att du även har ansökt om studiemedel för våren. Om du har rätt till omställningsstudiestöd tar vi kontakt med dig och frågar om du hellre vill ha omställningsstudiestöd och tar i så fall bort din ansökan om studiemedel för våren.

Det är bra att ansöka om omställningsstudiestöd så tidigt som möjligt, så att du hinner få ett beslut om det innan vårterminen börjar. Vi räknar med att handläggningstiderna för omställningsstudiestödet blir minst 10-12 veckor.

Om ditt beslut om omställningsstudiestöd kommer efter årsskiftet

Om ditt beslut om omställningsstudiestöd kommer först under våren och du redan har hunnit få utbetalningar av studiemedel för våren, kan du inte få omställningsstudiestöd för den tiden. I så fall måste du återsända studiemedlen till CSN, och det kan du bara göra inom 30 dagar från utbetalningen.

Om du vill vänta in beslutet om omställningsstudiestöd innan du tar emot utbetalningar av studiemedel kan du vänta med att skicka in din studieförsäkran för våren. CSN betalar inte ut några pengar förrän vi har fått din studieförsäkran. Skulle du få avslag på din ansökan om omställningsstudiestöd kan du skicka in din studieförsäkran och få studiemedel utbetalt retroaktivt, från starten av din studieperiod för våren.

Får jag jobba samtidigt som jag får omställningsstudiestöd?

Ditt omställningsstudiestöd och ditt arbete får inte överstiga 100 procent tillsammans. Det innebär att om du har omställningsstudiestöd på 50 procent får du arbeta maximalt 50 procent. Du som har omställningsstudiestöd på 100 procent får inte arbeta alls samtidigt som du studerar. Däremot finns det ingen inkomstgräns (fribelopp) för dig som har omställningsstudiestöd på deltid.

Uppdaterad: 2024-07-08
Hjälpte den här sidan dig?