Hoppa till innehåll

Väntar du på beslut om omställningsstudiestöd?

Många har ansökt om omställningsstudiestödet, vilket har påverkat väntetiden på beslut. Här kan du läsa om hur lång handläggningstiden är och vad du kan göra i väntan på ditt beslut.

Beräknad handläggningstid

För många som ansökte i höstas kan det dröja in i februari–mars innan beslutet kommer. Eftersom varje ansökan är unik kan det i vissa fall ta längre tid, beroende på hur omfattande utredningen blir och när du skickade in din ansökan.

Om du har ansökt efter årsskiftet får du räkna med att vänta i cirka tre månader på besked, men det är svårt att göra någon säker uppskattning just nu. Om läget förändras så uppdaterar vi informationen.

Vi jobbar intensivt för att kunna ge besked så snabbt som möjligt, men varje ansökan kräver mycket utredning. Stödet är helt nytt och har ett komplext regelverk där CSN även behöver hämta in uppgifter från andra myndigheter och organisationer.

Den stora mängden ansökningar gör väntetiden längre

Sedan ansökan för omställningsstudiestödet öppnade den 1 oktober har betydligt fler ansökt än vad som var beräknat och det har gjort att väntetiden på beslut blivit längre.

CSN har hittills fått in drygt 25 000 ansökningar om omställnings­studiestöd, vilket är fem gånger fler än beräknat. Av dem kom över 8 000 in den första veckan.

Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kom in till CSN

Om du var tidig med att ansöka är sannolikheten större att du får besked snabbare, eftersom vi beviljar ansökningarna i den ordning de kom in till CSN.

Du kan inte följa din ansökan i Mina sidor

Tyvärr kan vi inte visa några uppgifter om din ansökan i Mina sidor ännu. Men om vi behöver mer information från dig för att kunna ta beslut om din ansökan så kontaktar vi dig.

8 800 kan få omställningsstudiestöd under 2023

Den budget som CSN har fått för omställningsstudiestödet för hela 2023 beräknas räcka till 8 800 personer. Budgeten är uppdelad på de två ansöknings­omgångarna, så högst hälften av budgeten får användas för studier som påbörjas under vårterminen.

Under tiden du väntar på beslut

Här kan du läsa om vad du kan göra om du inte hinner få ditt beslut innan studierna börjar.

Tänk på att om du i väntan på beslutet arbetar mer än vad du hade tänkt, så måste du meddela det till CSN eftersom det kan påverka hur mycket omställningsstudiestöd du kan få.

Kan jag göra något själv för att korta väntetiden?

Om du vet med dig att det saknas uppgifter i din ansökan, till exempel vilken omställnings­organisation du tillhör, så kan du ändra din ansökan så att den blir komplett. Då går det snabbare att handlägga den. Använd blanketten Anmälan om ändringar för omställnings­studiestöd som du hittar i den gröna bannern. Det finns ännu inte någon tjänst för att ändra ansökan i Mina sidor.

Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till oss. Du kan inte påskynda handläggningen av din ansökan genom att kontakta oss. Om vi behöver mer information från dig, så kommer vi att kontakta dig.

Jag kommer troligtvis inte att få beslut innan studierna börjar. Vad ska jag göra?

Om du inte hinner få något beslut innan studierna börjar, så behöver du bestämma dig för om du vill börja studera trots att du inte vet om du kommer att få omställnings­­studiestöd.

Du kommer att få utbetalningarna i efterhand

Om du börjar studera och sedan får ett beslut om att du får omställnings­­studiestöd, kommer du att få de utbetalningar som du missat i efterhand.

Kommer du att arbeta i väntan på ditt beslut? Tänk då på att om du arbetar mer än vad du skrivit i din ansökan, så kan det påverka hur mycket omställningsstudiestöd du kan få. Den totala summan av arbete och omställningsstudiestöd får inte vara mer än 100 procent. Läs mer i frågan här nedanför.

Du kan ansöka om studiemedel medan du väntar på svar

Om du har kvar veckor med vanligt studiemedel, så kan du ansöka om det medan du väntar på ditt beslut om omställnings­­studiestöd. Om det sedan visar sig att du kan få omställnings­­studiestöd, kommer du att få välja om du vill fortsätta med studiemedel eller ta omställnings­studiestöd istället.

Det är viktigt att tänka på att du inte kan få två olika studiestöd för samma tid. Om du har börjat få studiemedel, så kommer du alltså inte att kunna få omställnings­­studiestöd i efterhand för samma tid som du redan fått studiemedel. Om du vill kunna ”byta” från studiemedel till omställnings­studiestöd finns det två olika alternativ:

1. Lämna tillbaka studiemedlen för att få omställnings­­studiestöd

Det går att lämna tillbaka den senaste utbetalningen av studiemedel, men det måste göras inom 30 dagar från utbetalningsdatumet. Om du lämnar tillbaka studiemedel kan du få omställningsstudiestöd för samma period i efterhand.

2. Vänta med utbetalningarna av studiemedel tills du fått svar

Om du inte behöver pengarna direkt, så kan du välja att vänta med att ta emot utbetalningarna av studiemedel tills du har fått beslut om omställnings­studiestöd. Det gör du genom att vänta med att lämna din studieförsäkran. Det är nämligen först när du lämnar din studieförsäkran som utbetalningarna kommer igång.

Om du får avslag på din ansökan om omställnings­­studiestöd kan du lämna din studieförsäkran och få utbetalt studiemedel från periodens start i efterhand. Din studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast den sista dagen i perioden som du fått studiemedel för.

Viktigt att veta om du ansöker om studiemedel:

  • Var ute i god tid! Om du ansöker senare än 4 veckor in på studieperioden kommer du inte att kunna få studiemedel från studiestarten.
  • Om du har studerat tidigare kan du bara få studiemedel om du inte redan använt upp alla veckor med studiemedel.
  • Studiemedel betalas ut i förskott och omställnings­studiestödet i efterskott. Därför kan det bli ett glapp mellan utbetalningarna.
Jag ska arbeta samtidigt som jag studerar i väntan på mitt beslut. Påverkar det mitt omställningsstudiestöd?

Ja, det kan det göra eftersom summan av arbete och omställningsstudiestöd aldrig får bli mer än 100 procent. Har du sökt omställningsstudiestöd på 50 procent kan du alltså arbeta högst 50 procent. Om du kommer att arbeta mer än vad du skrev i din ansökan är det viktigt att du meddelar det till CSN, så att du inte får för mycket utbetalt.

CSN räknar på din genomsnittliga arbetstid under hela perioden du sökt omställningsstudiestöd för.

Kontakta oss gärna för mer information.

Exempel – Maribel får mindre omställningsstudiestöd under hela perioden

Maribel har ansökt om omställningsstudiestöd på 100 procent för vecka 3-22 (totalt 20 veckor). När studierna börjar har hon inte hunnit få sitt beslut från CSN. Hon bestämmer sig därför för att jobba på 50 procent de första 10 veckorna och sedan inte jobba alls. Hon ringer till CSN och meddelar det.

När CSN prövar Maribels ansökan räknar vi ut hur mycket hon arbetar i genomsnitt under hela perioden, vilket blir 25 procent. Maribel kan därför få omställningsstudiestöd på 75 procent under hela perioden (vecka 3-22).

Jag vill ta tillbaka min ansökan. Hur gör jag då?

Du kan mejla oss och meddela att du vill ta tillbaka din ansökan.

Kontakta oss

Hur vet jag om min ansökan har kommit in till CSN?

När du har signerat och skickat in din ansökan får du den här bekräftelsen i tjänsten:

Bild med en tumme upp och texten Tack för din ansökan!

Om du fick den så kan du vara trygg med att din ansökan har kommit in till CSN. Vi skickar inte ut någon bekräftelse via mejl eller sms.

I vilken ordning handlägger ni ansökningarna?

Normalt handlägger vi ansökningarna i turordning utifrån det datum som ansökan kom in till CSN. Sedan kan själva handläggnings­tiden vara olika lång för olika ärenden. Den påverkas av dina individuella omständigheter och hur länge vi behöver vänta på svar från andra myndigheter som vi begär in uppgifter ifrån.

Det finns en begränsad pott med pengar för omställnings­studiestödet. Vi säkerställer att pengarna går till de personer som har sökt först, ifall pengarna inte räcker till alla.

CSN hämtar in uppgifter från andra när vi utreder din ansökan

Här ser du några exempel på information som vi måste få från andra:

  • yttrande från din omställnings­organisation om att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden
  • uppgifter från Skatteverket om hur du har arbetat de senaste 14 åren, så att vi kan pröva om du uppfyller villkoret för arbete
  • uppgifter från Försäkringskassan om din inkomst, så att vi kan beräkna hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till
  • uppgifter från din omställnings­organisation om de kommer att betala ut något kompletterande bidrag för studier (om du ansöker om lån).
Om du ansöker mer än tre månader innan studiestart

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket omställnings­studiestöd du har rätt till, behöver vi ha aktuella inkomstuppgifter. Därför kan vi som tidigast hämta inkomst­uppgifter från Försäkringskassan tre månader före studiestarten.

Uppdaterad: 2023-01-26
Hjälpte den här sidan dig?