session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Åldersgränser

CSN har många olika typer av bidrag och lån. Många av dem har åldersgränser. Läs mer om vad som gäller för ditt bidrag eller lån.

Bidrag på gymnasiet

För bidragen på gymnasiet varierar åldersgränserna något.

Studiehjälp – studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg

Studiebidraget kan du få från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år och studerar på heltid. Extra tillägg och inackorderingstillägg kan du få innan du har fyllt 16.

Du kan få bidragen till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Bidrag för gymnasiala lärlingsutbildningar

Det finns ingen nedre åldersgräns för lärlingsersättning, som du kan få om du går en gymnasial lärlingsutbildning.

Du kan som längst få lärlingsersättning till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium

För Rg-bidrag finns det inga åldersgränser. Du får bidraget tills du är klar med studierna.

Bidrag på fristående anpassad gymnasieskola

Du som går på en fristående anpassad gymnasieskola kan få inackorderingstillägg från CSN. Du kan få inackorderings­tillägg till och med första halvåret det år du fyller 20. Det finns ingen nedre åldersgräns.

Studiemedel - bidrag och studielån

Du kan ha rätt till bidrag till och med det år du fyller 60. Men din rätt till studielån begränsas från och med det år du fyller 51. Tänk också på att det totala antalet veckor som du kan få studiemedel är begränsat.

Åldersgräns för när du kan börja få studiemedel

Det finns ingen nedre åldersgräns när du läser på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar.

För studier på komvux, folkhögskola (de utbildningar som är på grundskole- och gymnasienivå) och gymnasium har du rätt till studiemedel tidigast andra halvåret det år du fyller 20 år. Innan dess kan du ha möjlighet att få studiehjälp i stället, om du studerar på heltid.

Övre åldersgräns

Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år från och med det år du fyller 51 till och med det år du fyller 60. Detta gäller oavsett vilken nivå du studerar på. Från och med det år du fyller 61 kan du inte få vare sig bidrag eller lån.

Antal veckor med lån från 51 års ålder

I tabellen ser du hur många veckor med studielån du har rätt till från och med året du fyller 51. När vi beräknar hur många veckor med lån du har rätt till tittar vi på din ålder och räknar med de veckor du tidigare haft studielån.

Antal veckor med studielån du har rätt till
ÅlderAntal veckor med studielån
51220
52200
53180
54160
55140
56120
57100
5880
5960
6040

Om du inte tar studielån under ett kalenderhalvår, beräknar vi på nytt hur många veckor med lån som du har rätt till.

Längsta tid med studiemedel

Om du betalat tillbaka tidigare studielån

Du som fyller 51 år eller är äldre och som betalat tillbaka dina tidigare studielån kan ta nya lån. Det gäller också om dina tidigare lån helt skrivits av.

Observera att även om du betalat tillbaka hela lånet är antalet veckor du har rätt till bidrag begränsat.

Längsta tid med studiemedel

Varför begränsas möjligheten att ta lån?

Möjligheten att ta lån begränsas när du fyller 51 år för att det inte ska bli för jobbigt för dig att betala tillbaka. Eftersom du ska betala tillbaka lånet under ganska kort tid, innebär det att du måste betala stora belopp varje år.

Studiestartsstöd

Du kan få studiestartsstöd från och med det år du fyller 25 år och som längst till och med det år du fyller 60 år. Men tänk på att antalet veckor som du kan få studiestartsstöd är begränsat. 

Omställningsstudiestöd

Du kan få omställnings­studiestöd från och med det år du fyller 27 år.

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet.

  • Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men från och med året du fyller 61 år kan du som längst få bidrag i 10 veckor.
  • Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år.

Omställningsstudiestöd

Uppdaterad: 2017-11-23
Hjälpte den här sidan dig?